Ekologiczny "Elektryk" wykorzystuje energię słońca i wiatru

advertisement
Ekologiczny "Elektryk" wykorzystuje energię słońca i
wiatru
Tytuł projektu:
Ekologiczny "Elektryk" wykorzystuje energię
słońca i wiatru
Nazwa beneficjenta:
Miasto Białystok
Temat priorytetu:
Energia odnawialna: słoneczna
Oś priorytetowa:
5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Działanie:
5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony
środowiska
Poddziałanie:
Całkowita wartość projektu:
822 891,64 zł
Wartość dofinansowania:
617 168,70 zł
Data podpisania umowy:
2011-01-03
Miejsce realizacji:
Województwo
Powiat
Gmina
Wartość
Dofinansowanie
Podlaskie
Powiat m.
Białystok
M.
Białystok
822
891,64 zł
617 168,70 zł
Projekt zakłada budowę ?minielektrowni?, która zostanie zamontowana na dachu Zespołu Szkół Elektrycznych im prof.
Janusza Groszkowskiego w Białymstoku. Będzie przetwarzała energię słoneczną i siłę wiatru na energię elektryczną.
Aby stało się to możliwe, konieczny jest zakup i montaż odpowiedniej infrastruktury. Dotacja z RPO pozwoli m.in. na budowę
i uruchomienie instalacji ogniw fotowoltaicznych do przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię
elektryczną oraz turbin wiatrowych, zamieniających siłę wiatru na energię elektryczną.
Łączna moc ?minielektrowni? wyniesie 29 kW, na co złożą się trzy generatory wiatrowe o mocy 3 kW każdy i dwa zestawy
ogniw fotowoltaicznych o mocy ok. 10 kW każdy. Zostaną zamontowane na dachu budynku szkoły.
Celem nadrzędnym, do którego przyczynia się realizacja projektu, jest zachowanie obecnego stanu środowiska regionu
poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.
ZOBACZ PREZENTACJĘ
Download