Program nauczania chemii klasa 1

advertisement
Program nauczania chemii klasa 1 – 1h tygodniowo
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego
Zjawisko alotropii
Budowa, właściwości, zastosowanie odmian alotropowych węgla
Odmiany alotropowe kilku pierwiastków np. tlenu, siarki, fosforu
Właściwości, występowanie w przyrodzie i zastosowanie tlenku krzemu IV
Właściwości a zastosowanie wyrobów ceramicznych
Proces produkcji, surowce do otrzymywania, właściwości i zastosowanie różnych rodzajów
szkła
g) Występowanie w przyrodzie, właściwości i zastosowanie skał wapiennych
h) Woda „twarda” i jej powstawanie
i) Budowa, wzory, nazewnictwo i zastosowanie hydratów
2. Chemia środków czystości
a) Hydroliza tłuszczów
b) Proces zmydlania tłuszczów
c) Rodzaje mieszanin
d) Mydła jako emulgatory
e) Twardość wody i sposoby jej usuwania
f) Mechanizm usuwania brudu przez mydło i substancje powierzchniowo czynne
g) Fosforany jako niekorzystny dla środowiska składnik detergentów i kosmetyków
h) Skład, właściwości i charakter chemiczny środków czystości stosowanych w
gospodarstwie domowym
i) Skład i funkcje różnych rodzajów kosmetyków
3. Chemia wspomaga nasze zdrowie. Chemia w kuchni.
a) Skład, rozpuszczalność w wodzie, dawka, rozdrobnienie – sposoby przenikania do
organizmu jako czynniki wpływające na leczenie lub trujące właściwości substancji
chemicznych
b) Właściwości i działanie węgla aktywowanego, aspiryny, leków działających przeciw
nadkwasocie
c) Nikotyna, tlenek węgla II, alkohole jako przykłady substancji szkodliwych dla zdrowia
d) Występowanie w Polsce, skład i lecznicze działanie wód mineralnych
e) Skład, działanie korzystne i niekorzystne na organizm ludzki kawy i herbaty
f) Proces fermentacji alkoholowej, fermentacji octowej
g) Skład i jakość mleka zależne od warunków jego przechowywania
h) Procesy fermentacyjne zachodzące podczas otrzymywania kwaśnego mleka, jogurtów,
serów
i) Procesy fermentacyjne zachodzące podczas miesienia i wypieku chleba
j) Sposoby zapobiegania psuciu się żywności
4. Chemia gleby
a) Wpływ właściwości sorpcyjnych i kwasowości gleby na wzrost roślin
b) Rodzaje nawozów i ich wpływ na właściwości i kwasowośc gleby
c) Rodzaje, źródła zanieczyszczeń gleby i ich wpływ na wegetację roślin
d) Sposoby ochrony gleby przed zanieczyszczeniami
5. Paliwa obecne i w przyszłości
a) Paliwa naturalne i odnawialne źródła energii
b) Destylacja frakcyjna ropy naftowej, jej produkty i ich zastosowanie
c) Kraking i reforming jako sposoby zwiększania liczby oktanowej paliw
d) Niekonwencjonalne źródła gazu ziemnego i ropy
e) Produkty destylacji węgli kopalnych i ich wykorzystanie
f) Alternatywne źródła energii
g) Wodór i hydrazyna jako nośniki energii
6. Chemia opakowań i odzieży
a) Tworzywa polimeryzacyjne, ich właściwości i identyfikacja
b) Tworzywa polikondensacyjne i ich właściwości
c) Termoplasty i duroplasty
d) Kauczuki naturalne i syntetyczne
e) Włókna naturalne i sztuczne oraz syntetyczne – ich właściwości i identyfikacja
f) Rodzaje opakowań
g) Zagospodarowanie odpadów metalowych, szklanych, papierowych i z tworzyw
syntetycznych
Podręcznik do realizacji wyżej przedstawionego programu :
Bożena Kałuża, Feliksa Kamińska – „Chemia dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy” –
Wydawnictwo Edukacyjne „Żak”
Download