Peregrynacja Symboli ŚDM

advertisement
„Dotknij Miłosierdzia” –
Peregrynacja Symboli
Światowych Dni Młodzieży w
Diecezji Łowickiej
Łowicz, 28 sierpnia 2015r.
1
PEREGRYNACJA
łac. peregrinatio, peregrinationis
– pielgrzymka, uroczyste przejście
lub przenoszenie obrazów,
relikwii lub innych przedmiotów
kultu religijnego.
Peregrynacja Symboli ŚDM
– wewnętrzne spotkanie z
Jezusem i Maryją ukrytymi w
symbolach Krzyża Roku Świętego i
Ikonie Matki Bożej Wybawicielki
Ludu Rzymskiego (Salus Populi
Romani).
2
SYMBOLE ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
Krzyż Roku Świętego
Ikona Matki Bożej Wybawicielki
Ludu Rzymskiego
3
KRZYŻ ŚDM
 Krzyż Roku Świętego
 Krzyż Młodych
 Krzyż ŚDM
• wykonany w 1983r. Na
obchody Roku Świętego
• przekazany na prośbę
młodzieży obecnej na
uroczystościach Roku Świętego
w 1984r. w Watykanie przez
Jana Pawła II
„Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego
Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości
Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i
zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie.”
św. Jan Paweł II, Rzym, 22 kwietnia 1984
4
IKONA SALUS POPULI ROMANI
 Ikona Salus Populi Romani
 Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego
• Wizerunek Matki Bożej
szczególnie czczony we Włoszech
• dołączyła do Krzyża ŚDM w 2003r.
• Maryja zbliża Nas do Jezusa –
uczy relacji i pokazuje prawdziwą
miłość
„Maryja jest wam dana, by pomóc wam wejść w bardziej szczery i
osobisty kontakt z Jezusem. Swoim przykładem, Maryja uczy was
utkwienia spojrzenia miłości w Nim, który ukochał nas jako pierwszy.”
św. Jan Paweł II, orędzie na Światowy Dzień Młodzieży 2003 roku
5
ŚWIATOWE SYMBOLE







1986 – Rzym (Włochy)
1987 – Buenos Aires (Argentyna)
1989 – Santiago de Compostela (Hiszpania)
1991 – Częstochowa (Polska)
1993 – Denver (USA)
1995 – Manila (Filipiny)
1997 – Paryż (Francja)







2000 – Rzym (Włochy)
2002 – Toronto (Kanada)
2005 – Kolonia (Niemcy)
2008 – Sydney (Australia)
2011 – Madryt (Hiszpania)
2013 – Rio de Janeiro (Brazylia)
2016 – KRAKÓW - POLSKA
6
PEREGRYNACJA W POLSCE
Cel – duchowe przygotowanie
 najważniejszy element
przygotowania kraju - gospodarza
do Światowych Dni Młodzieży;
 Symbole pielgrzymują od diecezji
do diecezji, od miasta do miasta;
odwiedzają kościoły i więzienia,
szkoły i szpitale.
Diecezja Łowicka
– 28 i 29 sierpnia 2015
20 września – 2 października 2015
7
PEREGRYNACJA W POLSCE
Hasło – „Dotknij Miłosierdzia”
 Wpisuje się w temat XXXI ŚDM:
„Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia
dostąpią” (Mt 5,7)
 Nawiązuje do duchowości
danego miasta-gospodarza ŚDM
 Kraków – Iskra Miłosierdzia od
czasu Objawienia Jezusa
Miłosiernego św. Siostrze
Faustynie
8
PEREGRYNACJA W POLSCE
Misja
 Zatrzymanie i kontemplacja wizerunku Ukrzyżowanego;
 Wdzięczność - „Pamiętaj na Jezusa”
 Radość i życie płynące z Bożego Miłosierdzia powinny być
niesione dalej – głoszenie Dobrej Nowiny
9
PEREGRYNACJA W DIECEZJI
Plan








28-29 sierpnia – rejon żyrardowski
20-21 września – rejon łęczycki
22-23 września – rejon kutnowski
24-25 września – rejon sochaczewski
26 września – rejon żyrardowski
27-28 września – rejon skierniewicki
29 – 30 września – rejon rawski
1-2 października – rejon łowicki
Zachęta
 Misja i szansa dla Młodych
 Żywy Kościół – Ambasadorowie
i Wolontariusze ŚDM
 Niepowtarzalne, światowe
wydarzenie
 Radość i przygoda życia z
Jezusem
 Spotkanie z Bogiem obecnym w
innych ludziach z całego świata
 Znalezienie miłości życia
10
11
KONTAKT
FB: Z Rio Do Krakowa
www.sdmlowicz.pl
www.sdm2.diecezja.lowicz.pl
[email protected]
12
Download