Akcje RZE dla pracowników zakładu

advertisement
Akcje RZE dla pracowników zakładu (https://pge-obrot.pl/Aktualnosci/Wszystkie/Akcje-RZE-dla-pracownikow-zakladu)
Akcje RZE dla pracowników zakładu
RZE SA działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego
Zarząd Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8 Marca 6 działając w
imieniu Ministra Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r., nr 171,
poz. 1397 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych
zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania
akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. nr 35, poz. 303). ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania przez Skarb Państwa
uprawnionym pracownikom 120 000 (słownie: stu dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii A Spółki Akcyjnej Rzeszowski
Zakład Energetyczny S.A. z siedzibą w Rzeszowie o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda. 1. Umowy nieodpłatnego
zbycia akcji można zawierać od dnia 3 września 2007 roku według poniżej zamieszczonego harmonogramu udostępniania akcji:
a) Uprawnieni pracownicy (emeryci, renciści), których miejsce wykonywania pracy obejmuje lub obejmowało następujące jednostki
organizacyjne : Rejon Energetyczny Tarnobrzeg, Rejon Energetyczny Staszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola, Rejon Energetyczny
Janów Lubelski, Rejon Energetyczny Mielec, Rejon Energetyczny Najwyższych Napięć Połaniec mogą zawierać umowy nieodpłatnego
zbycia akcji w siedzibie Rejonu Energetycznego Tarnobrzeg przy ul. Szpitalnej 3, pok. nr 201 (świetlica), tel. 015 851 40 05 lub 015 851
40 06, fax 015 851 40 09 od dnia 3 września 2007 r. do dnia 6 września 2007 r. w godzinach od 8.00 do 15.00, według następującego
harmonogramu:
Osoby o nazwiskach zaczynających się na litery:
A - Gł - 3 września 2007 r. Poniedziałek 8.00-15.00
Gn - Ły 4 września 2007 r. Wtorek 8.00-15.00
Ma - Rz 5 września 2007 r. Środa 8.00-15.00
Sa - Ż 6 września 2007 r. Czwartek 8.00-15.00
Download