ITE PC v4.0 Chapter 1

advertisement
Rozdział 1:
Wstęp do komputera
osobistego
IT Essentials: PC Hardware and Software v4.0
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
1
Technologia informacyjna (IT)
 Projektowanie, rozwój, implementacja, wsparcie i
zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem
 Profesjonalista IT musi posiada wiedzę o systemach
komputerowych i systemach operacyjnych
 Rozdział ten przedstawia komponenty komputera oraz
certyfikację związaną z IT
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
2
Technik IT
 Posiada wiedzę i umiejętności do instalowania,
utrzymywania i naprawy komputerów
 Komputery takie jak: desktop, laptop, PDA
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
3
Edukacja i certyfikacja
 Profesjonalny technik IT ma wiedzę i doświadczenie w
następujących obszarach:
Komputery osobiste, drukarki,
skanery laptopy
Procedury laboratoryjne
Rozwiązywanie problemów
Systemy operacyjne
Sieci
Bezpieczeństwo
Zdolności komunikacyjne
 Certyfikaty przemysłowe:
CompTIA A+
EUCIP IT Administrator Certification (Modules 1 – 3)
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
4
CompTIA A*
Aby uzyskać certyfikat CompTIA A+ trzeba zdać dwa
egzaminy:
1. CompTIA A+ Essentials (220-601)
Podstawy budowy, rozbudowy, naprawy konfiguracji,
rozwiązywania problemów, diagnozowania komputerów
osobistych i systemów operacyjnych
2. Drugi egzamin zależy od wybranej ścieżki certyfikacji:
IT Technician (220-602)
Remote Support Technician (220-603)
Depot Technician (220-604)
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
5
EUCIP IT Administrator
 Obejmuje standardy opracowane przez Council of
European Professional Informatics Societies (CEPIS)
 Składa się z 5 egzaminów:
Moduł 1: Sprzęt komputerowy
Moduł 2: Systemy operacyjne
Moduł 3: Sieci LAN
Moduł 4: Zaawansowane
wykorzystanie sieci
Moduł 5: Bezpieczeństwo IT
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
6
EUCIP IT Administrator
Kurs ITE obejmuje trzy moduły certyfikacji EUCIP
 Moduł 1: Sprzęt komputerowy
Obejmuje funkcje komponentów komputera osobistego,
diagnostykę i naprawę problemów sprzętowych, wybór
odpowiednich elementów sprzętowych
 Moduł 2: Systemy operacyjne
Obejmuje instalowanie i aktualizowanie popularnych systemów
operacyjnych i aplikacji użytkowych oraz wykorzystanie
narzędzi systemowych do rozwiązywania problemów z
systemami operacyjnymi
 Moduł 3: Sieci LAN
ITE PC v4.0
Chapter 1
Obejmuje instalowanie utrzymanie sieci lokalnych, dodawanie i
usuwanie urządzeń oraz współdzielenie zasobów poprzez
sieci
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
7
Podstawy systemów komputerowych
 System komputerowy składa się ze sprzętu oraz
oprogramowania
 Sprzęt to wyposażenie fizyczne takie jak obudowa,
napęd dyskowy, klawiatura, okablowanie, monitor itd..
 Oprogramowanie to system
operacyjny i programy
 System operacyjny instruuje
komputer jak ma działać
 Programy lub aplikacje
wykonują różne zadane
funkcje
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
8
Obudowa oraz zasilacz
Obudowa komputerowa
 Zapewnia ochronę oraz oparcie komponentów
wewnętrznych komputera
 Musi być wytrzymała, łatwa do montażu oraz demontażu
oraz wystarczająco pojemna, aby pomieścić wymagany
sprzęt
Zasilacz
 Konwertuje prąd zmienny na stały
 Musi zapewnić wystarczającą moc do
zasilenia komponentów
wewnętrznych
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
9
Obudowy komputerowe
 Są ramą, na której opierają
się komponenty wewnętrzne
 Wykonana z plastiku, stali lub
aluminium
 Dostępna w wielu stylach
 Rozmiar oraz układ jest
nazywany współczynnikiem
kształtu
 Projektowana pod kątem
właściwego chłodzenia
 Chroni przed eklektycznością
statyczną
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
10
Wybór obudowy
Kryterium
Do rozważenia
Model
Dwa podstawowe typy obudów to: desktop oraz tower. Typ płyty
głównej determinuje typ obudowy. Rozmiar i kształt muszą
pasować dokładnie do obudowy.
Rozmiar
Dostępne
miejsce
Jeśli komputer posiada wiele komponentów muszą one
posiadać wokoło wolne przestrzenie do ich chłodzenia.
Obudowy desktop pozwalają oszczędzać miejsce poprzez
ciasne umieszczenie komponentów. Można na nich umieszczać
także monitor.
Zasilacz
Trzeba dostosować moc zasilacza oraz typy złączy do
wybranych komponentów oraz płyty głównej.
Wygląd
Musi pasować do otoczenia komputera lub gustu użytkownika.
Wyświetlacz
Kontrolki i wyświetlacze zamontowane na przodzie obudowy
mogą wyświetlać informacje o stanie i temperaturze systemu
komputerowego.
Wentylatory
Wszystkie obudowy posiadają wentylator w zasilaczy. Mogą
jednak posiadać dodatkowe wentylatory na ścianie przedniej
lub tylnej.
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
11
Zasilacze
 Zamieniają prąd zmienny (AC) pochodzący z sieci
elektrycznej na prąd stały (DC) niższego napięcia
zasilający komponenty komputera.
 Prąd stały jest wymagany przez wszystkie elementy
wewnętrzne komputera.
 Okablowanie, złącza są
zaprojektowane tak, aby
idealnie pasować. Nigdy nie
wymagają dużej siły podczas
podłączania.
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
12
Typowe parametry elektryczne
 Napięcie (U) jest jednostką wskazującą jak duża siła jest
potrzebna do ruchu elektronów poprzez obwód. Napięcie
mierzymy w Voltach. Zasilacz wytwarza kilka rodzajów
napięcia.
 Natężenie (I) jest jednostką przedstawiającą ilość
elektronów przechodzącą przez obwód. Natężenie
mierzymy w Amperach. Zasilacz zapewnia różne poziomy
natężenia zależnie od napięcia i połączenia.
 Moc (P) to iloczyn napięcia i natężenia. Moc mierzymy w
Wattach.
 Opór (R) stosunek napięcia do natężenia. Jednostką miary
jest Ohm. Im mniejszy opór tym więcej elektronów może
przepłynąć przez obwód.
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
13
Zasilacze
UWAGA: Nigdy nie należy
samodzielnie otwierać
zasilacza
Kondensatory wewnątrz
zasilacza mogą zawierać
wysokie ładunki
elektryczne nawet przez
długi czas.
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
14
Komponenty wewnętrzne
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
15
Płyty główne
 Główny obwód komputera
 Zawiera magistrale. Pozwalają
one na przepływ danych między
różnymi komponentami.
 Stanowi miejsce montażu
CPU, RAM, kart rozszerzeń,
zestawów chłodzących, złączy,
portów itd..
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
16
Kształty płyt głównych
 Współczynnik kształtu określa kształt i rozmiar płyty
głównej.
 Opisuje także rozmieszczenie komponentów na płytce
drukowanej płyty głównej.
 Różne kształty płyt głównych:
AT – Advanced Technology
ATX – Advanced Technology Extended
Mini-ATX – Smaller footprint of ATX
Micro-ATX – Smaller footprint of ATX
LPX – Low-profile Extended
NLX – New Low-profile Extended
BTX – Balanced Technology Extended
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
17
Central Processing Unit (CPU)
 Nazywany także mózgiem komputera lub procesorem.
 Najważniejszy element systemu komputerowego.
Wykonuje programy jako ciągi instrukcji.
 Dwie podstawowe architektury procesorów:
Reduced Instruction Set Computer (RISC)
Complex Instruction Set Computer (CISC)
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
18
Central Processing Unit (CPU)
 Dla systemu operacyjnego, jeden procesor z technologią
hyperthreading jest widziany jako dwa procesory.
 Im większa szyna danych procesora, tym jego moc jest większa.
Współczesne procesory posiadają szynę danych 32-bit lub 64-bit.
 Overclocking jest techniką używaną do zmuszenia procesora do
pracy z wyższą wydajnością niż oryginalna specyfikacja.
 Procesory z technologią MMX posiadają wbudowane wsparcie dla
multimediów.
 Najnowsze procesory posiadają zintegrowane dwa rdzenie
procesorów w jednym chipie.
Single core CPU oraz Dual core CPU
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
19
Systemy chłodzenia
 Elementy elektroniczne zawsze
generują ciepło. Zbyt wiele
ciepła uszkadza komponenty.
Wentylator obudowy
Wentylator
CPU
 Wentylator obudowy zapewnia
większą wydajność całego
procesu chłodzenia.
 Zestaw chłodzący procesor
odbiera ciepło od rdzenia
procesora i emituje je do wnętrza
obudowy.
 Dodatkowe wentylatory - (GPU).
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
20
Pamięć (ROM)
 Podstawowe instrukcje uruchamiania i ładowania systemu
operacyjnego są zapisane w pamięci nieulotnej ROM.
Typ
Nazwa
Opis
ROM
Read-only memory chips
Informacja zapisana do pamięci podczas
produkcji. Nie można jej skasować ani
zmodyfikować.
PROM
Programmable read-only
memory
Informacja jest zapisana po wyprodukowaniu.
Nie można jej skasować ani zmodyfikować.
EPROM
Erasable programmable
read-only memory
Informacja jest zapisana po wyprodukowaniu.
Chip może być programowany i kasowany
światłem UV (wzmagany specjalny sprzęt).
Electrically erasable
EEPROM programmable read-only
memory
ITE PC v4.0
Chapter 1
Informacja jest zapisana po wyprodukowaniu.
EEPROM jest nazywany także Flash ROM.
Można go programować bez wyjmowania z
komputera.
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
21
Random-access Memory (RAM)
 Tymczasowo przechowuje dane programów, które są aktualnie
przetwarzane przez procesor.
 Pamięć ulotna, jej zawartość jest tracona podczas wyłączenia
komputera.
 Więcej pamięci RAM oznacza, że więcej programów może być
aktualnie przetwarzanych bez spadku wydajności.
 Typy pamięci RAM:
Dynamic Random Access Memory (DRAM)
Static Random Access Memory (SRAM)
Fast Page Mode DRAM (FPM Memory)
Extended Data Out RAM (EDO Memory)
Synchronous DRAM (SDRAM)
Double Data Rate SDRAM (DDR SDRAM)
Double Data Rate 2 SDRAM (DDR2 SDRAM)
RAMBus DRAM (RDRAM)
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
22
Moduły pamięci
 Dual Inline Package (DIP) jest pojedynczym chipem pamięci.
DIP posiada dwa rowki do montowania na płcie głównej.
 Single Inline Memory Module (SIMM) jest to mały obwód
drukowany zawierający wiele chipów pamięci. Moduły SIMM
mają 30 lub 72-piny.
 Dual Inline Memory Module (DIMM) jest obwodem
drukowanym zawierającym chipy SDRAM, DDR SDRAM,
oraz DDR2 SDRAM. Występują moduły 168-pin SDRAM
DIMM, 184-pin DDR DIMM oraz 240-pin DDR2 DIMM.
 RAM Bus Inline Memory Module (RIMM) jest obwodem
zawierającym chipy RDRAM. Typowy moduł RIMM posiada
184-piny.
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
23
Cache i sprawdzanie błędów
Cache
 SRAM jest używana jako pamięć cache do
przechowywania często używanych danych.
 SRAM zapewnia szybszy dostęp przez procesor niż
pamięć DRAM czy pamięć główna.
Sprawdzanie błędów
 Błędy pamięci występują kiedy dane nie są zapisywane
prawidłowo.
 Komputer używa różnych metod wykrywania i naprawy
błędów pamięci.
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
24
Karty rozszerzeń
Można zwiększać funkcjonalność komputera poprzez
dodawanie kontrolerów lub urządzeń.
 Przykłady kart rozszerzeń
Karta muzyczna lub video
Kontrolery USB lub portów szeregowych
Kontrolery RAID lub SCSI
Karty sieciowe (NIC)
 Typy kart
Industry Standard Architecture (ISA)
Extended Industry Standard Architecture (EISA)
Microchannel Architecture (MCA)
Peripheral Component Interconnect (PCI)
Advanced Graphics Port (AGP)
PCI-Express
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
25
Napędy dysków oraz dyskietek
 Czytają i zapisują informacje na medium optycznym lub
magnetycznym
 Mogą być stałe lub wymienne
 Dysk twardy (HDD) jest urządzeniem
magnetycznym instalowanym we
wnętrzu obudowy. Pojemność
mierzona jest w GB lub TB.
 Napęd dyskietek (FDD) jest
urządzeniem używającym wymiennych
dyskietekis 3.5 cala pojemności 1.44
MB.
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
26
Napędy optyczne oraz Flash
 Napęd optyczny wykorzystuje promień lasera do
odczytu danych z medium optycznego. Dwa
podstawowe typy to CD oraz DVD.
 Napęd flash jest uprzędzeniem wymiennym i
przenośnym podłączanym do portu USB.
Pamięć flash wykorzystuje moduły pamięci, które nie
wymagają napięcia do utrzymania danych.
 Typy interfejsów:
Integrated Drive Electronics (IDE)
Enhanced Integrated Drive Electronics (EIDE)
Parallel ATA (PATA)
Serial ATA (SATA)
ITE PC v4.0
Chapter 1
Small Computer System Interface (SCSI)
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
27
Okablowanie wewnętrzne
Kable danych łączą napędy z kontrolerami na płycie
głównej lub karcie rozszerzeń.
 FDD
 PATA (IDE)
 PATA (EIDE)
 SATA
 SCSI
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
28
Porty szeregowe
 Port szeregowy może być
zarówno DB-9 (ilustracja) lub
męski DB-25.
 Porty szeregowe przesyłają
jeden bit danych w jednym
momencie.
 Maksymalna długość kabla
szeregowego to 50 stóp (15.2
m).
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
29
Porty i kable USB
 USB jest standardowym interfejsem
dla urządzeń peryferyjnych.
 Urządzenia USB są typu hot-swap.
 Porty USB znajdujemy w wielu
urządzeniach (najbardziej obecnie
popularny interfejs)
 Pojedynczy port USB może obsłużyć do 127 urządzeń
z wykorzystaniem hubów USB.
 Niektóre urządzenia można zasilać poprzez łącze USB.
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
30
Porty i kable FireWire
 FireWire jest szybkim interfejsem typu
hot-swap.
 Jeden port FireWire obsługuje
do 63 urządzeń jednocześnie.
 Niektóre urządzenia można zasilać
poprzez FireWire.
 Standard IEEE 1394a wspiera poziom transferu do 400
Mbps i kable długości 15 stóp (4.5 m). Złącza 4 lub 6pinowe.
 Standard IEEE 1394b wspiera prędkości do 800 Mbps.
Złącza 9-pinowe.
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
31
Porty i kable równoległe
 Porty równoległe mogą
przesyłać do 8 bitów w danej
chwili (IEEE 1284).
 Kabel równoległy ma
maksymalnie 15 stóp (4.5 m).
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
32
Porty i kable SCSI
 Port SCSI może transmitować dane
z prędkością do 320 Mb/s i wspiera do
15 urządzeń.
 Trzy różne porty SCSI:
DB-25
Złącze wysokiej gęstości 50-pin
Złącze wysokiej gęstości 68-pin
 UWAGA: Urządzenia SCSI muszą być zakończone na
końcach łańcucha. Należy sprawdzić instrukcję obsługi.
 UWAGA: Niektóre złącza SCSI przypominają łącza
równoległe. Napięcie portu SCSI może zniszczyć
interfejs równoległy.
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
33
Porty i kable sieciowe
 Port sieciowe zakończony złączem RJ-45 łączy
komputer z siecią.
 Standard Ethernet może przesyłać do 10 Mbps.
 Fast Ethernet może przesyłać do 100 Mbps.
 Gigabit Ethernet może przesyłać do 1000 Mbps.
 Maksymalna długość kabla to 328 stóp (100 m).
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
34
Porty PS/2 i audio
 Porty PS/2 łączą klawiaturę lub mysz do
komputera.
 Port PS/2 posiada 6-pinowe złącze mini-DIN.
 Line In łączy urządzenie zewnętrzne.
 Microphone łączy mikrofon.
 Line Out łączy głośniki lub słuchawki
 Gameport/MIDI łączy
joystick lub urządzenie
MIDI.
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
35
Porty video
Port video łączy kabel
monitora i komputer.
 Video Graphics Array (VGA)
 Digital Visual Interface (DVI)
 High-Definition Multimedia
Interface (HDMi)
 S-Video
 Component/RGB
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
36
Skaner linii
papilarnych
Urządzenia wejściowe
Urządzenia wejściowe służą do
wprowadzania danych do komputera.
 Klawiatura i mysz
 Aparat cyfrowy lub kamera
 Urządzenia biometryczne do
uwierzytelniania
Aparat cyfrowy
 Ekran dotykowy
 Skaner
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
37
Monitory i projektory
Najbardziej znacząca różnica między
typami monitorów to sposób w jaki jest
tworzony obraz:
 Monitor Cathode-ray tube (CRT) jest
klasycznym monitorem
kineskopowym.
 Monitor Liquid crystal display (LCD)
występuje w dwóch typach, matrycy
aktywnej i pasywnej.
 Digital light processing (DLP) jest
technologią używaną w projektorach.
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
38
Urządzenia wyjściowe
 Drukarki i faksy – Drukarki tworzą
papierowe kopie dokumentów
komputerowych. Występują też jako
urządzenia wielofunkcyjne.
 Głośniki i słuchawki – są
urządzeniami wyjściowymi sygnałów
audio.
Większość komputerów ma wbudowane w
płytę główną wsparcie dla dźwięku lub
dodatkową kartę dźwiękową.
Headphones
Speakers
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
39
Zasoby systemowe
Zasoby systemowe są wykorzystywane do komunikacji
między CPU a pozostałymi komponentami komputera.
Występują trzy podstawowe typy zasobów systemowych:
 Przerwania (IRQ)
 Adresy portów Wejscia/Wyjscia (I/O)
 Direct Memory Access (DMA)
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
40
Przerwania (IRQ)
 Przerwania IRQ są używane przez
komponenty komputera do żądania
informacji od CPU.
 Kiedy procesor otrzymuje przerwanie,
określa jak ma je obsłużyć.
 Priorytet przerwania jest określany poprzez
jego numer.
 Obecnie większość numerów przerwań jest
przypisywana automatycznie poprzez
technikę „plug and play” (PnP).
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
41
Adresy portów Wejścia/Wyjścia
 Są używane do komunikacji między
urządzeniami a oprogramowaniem.
 Używane do otrzymywania i wysyłania
danych do komponentu.
 Każdy komponent ma swój unikalny
numer portu I/O.
 Jest 65,535 portów I/O.
 Są oznaczane liczbami
szesnastkowymi od 0000h do FFFFh.
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
42
Direct Memory Access (DMA)
 Kanały DMA są używane przez
szybkie urządzenia do
bezpośredniego dostępu do pamięci.
 Kanały pozwalają na ominięcie
udziału CPU w zapisaniu lub
pobraniu informacji z pamięci.
 Tylko ważne urządzenia mogą mieć
przypisany kanał DMA np. kontrolery
SCSI.
 Nowe komputery posiadają 8
kanałów DMA.
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
43
ITE PC v4.0
Chapter 1
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
44
Download