polityka jakosci - Partner Systems

advertisement
Polityka jakości
Sukces PARTNER Systems sp. z o.o. na rynku zależy od tego, jak nasi klienci postrzegają
nasze wyroby i usługi w stosunku do ich potrzeb i oczekiwań.
Dlatego celem jakościowym naszej organizacji jest produkcja i dostarczanie wyrobów
stalowych (w tym ze stali nierdzewnej) i aluminiowych o małych i średnich gabarytach
oraz urządzeń do oczyszczania i magazynowania wody, które:
•
•
•
•
•
•
•
spełniają potrzeby i oczekiwania klientów;
są nowoczesne, niezawodne i bezpieczne;
są wykonywane w oparciu o sprawdzone technologie oraz wysokiej
jakości atestowane materiały;
są wykonywane w nadzorowanych procesach;
są konkurencyjne cenowo;
są dostarczane w uzgodnionych terminach;
są cały czas doskonalone.
Nasze cele jakościowe osiągamy przez:
•
•
•
•
•
•
stosowanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu jakości w oparciu
o normę PN-EN ISO 9001:2009 oraz publikację AQAP 2110:2009;
nawiązywanie i doskonalenie współpracy z dostawcami i klientami;
systematyczne motywowanie, rozwijanie kwalifikacji i doświadczenia
naszego personelu;
zaangażowanie pracowników w trakcie wykonywania zadań;
prowadzenie ciągłego doskonalenie procesów produkcyjnych i metod
pracy poprzez wdrażanie nowych technologii oraz modernizację
wyposażenia produkcyjnego;
monitorowanie i analizowanie poziomu satysfakcji klientów.
Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na każdego pracownika poprzez
celowy podział zadań i uprawnień.
Dyrektor jest odpowiedzialny za ustanowienie i kontynuowanie polityki jakości oraz
przyjmuje zobowiązanie do tworzenia takich warunków, aby wszyscy pracownicy
mogli się w pełni angażować się w osiąganie celów. To obejmuje również zapewnienie
środków do realizacji polityki, w tym ustanowienie, rozwój i doskonalenie systemu
jakości.
Partner Systems sp. z o.o.
Ul. Jerzego z Dąbrowy 5D
77-300 Człuchów, Polska
NIP: 843-153-65-19
Siedziba
[email protected]
tel. +48 59 834 44 88
fax +48 59 834 56 05
Biuro handlowe
ul. Wacława Lachmana 1
09-407 Płock, Polska
tel. +48 668 513 853
partnersystems.pl
Download