0.08 MB Pobierz

advertisement
Informacja prasowa, 26 lutego 2015 r.
Phoenix Systems odnosi sukces na międzynarodowym rynku
inteligentnej energetyki
Phoenix Systems, polska spółka należąca do Grupy Atende, we współpracy z
międzynarodową korporacją Freescale stworzyła i certyfikowała rozwiązanie PhoenixPRIME. W efekcie polski produkt posłuży do projektowania inteligentnych liczników
energii. Produktem zainteresowały się już producenci liczników z Europy i Azji.
Współczesna energetyka dąży do wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań Smart Grid, których
ważną część stanowi komunikacja PLC (ang. Power Line Communication), służąca do przesyłania
danych pomiarowych między inteligentnymi licznikami a dostawcą energii. W ramach
komunikacji PLC wyróżniamy standard PRIME, wdrożony już w ponad 10 krajach na całym
świecie, m.in. w Hiszpanii, Brazylii i Australii. W wyjątkowy sposób standard ten
zaimplementowała polska spółka Phoenix Systems, która jako jedyna na rynku, stworzyła
całkowicie programową implementację o nazwie Phoenix-PRIME, przeznaczoną dla
mikrokontrolerów.
-Strategiczna współpraca Phoenix Systems z Freescale zaowocowała udaną programową
implementacją protokołu PLC Phoenix-PRIME opartą o procesor Freescale Kinetis. Otwiera to
możliwość efektywnego projektowania nowego typu urządzeń Smart Grid, takich jak inteligentne
liczniki, w bardzo konkurencyjnej cenie – mówi Paweł Pisarczyk, Prezes Phoenix Systems.
Phoenix-PRIME to rozwiązanie pozwalające zredukować ilość komponentów sprzętowych w
urządzeniach wykorzystywanych w Smart Grid na rzecz rozwiązań programowych. Od strony
produkcyjnej pozwala na uproszczenie konstrukcji, dzięki efektywnemu wykorzystaniu
standardowych mikrokontrolerów. W październiku ubiegłego roku produkt Phoenix-PRIME Board
zdobył światową certyfikację, co ułatwiło mu dotarcie do międzynarodowych klientów. Do tej
pory wiele firm implementowało standard PRIME wyłącznie przy pomocy dedykowanych układów
scalonych typu SoC (ang. System-on-a-chip), składających się z procesora sygnałowego,
implementującego warstwę fizyczną, oraz procesora aplikacyjnego, implementującego wyższe
warstwy. Innowacyjność produktu Phoenix Systems polega na tym, że PRIME został
zaimplementowany jako oprogramowanie dla prostego procesora ogólnego przeznaczenia, dzięki
czemu klient otrzymuje efektywne, otwarte i tanie rozwiązanie.
- Zespół Phoenix Systems to światowej klasy eksperci w rozwoju oprogramowania do
komunikacji PLC. Udana certyfikacja rozwiązania Phoenix-PRIME, zoptymalizowanego dla
zupełnie standardowego mikrokontrolera Kinetis, dowodzi unikalnych kompetencji zespołu
Phoenix Systems w zakresie oprogramowania dla systemów wbudowanych. - powiedział Jean
Marc Darchy, EMEA Smart Energy Marketing Freescale.
Obecnie firma pracuje nad implementacją nowego standardu komunikacji PLC – Phoenix-G3.
Kontakt dla mediów:
Magdalena Urbańska
Menedżer ds. Marketingu i PR
M +48 605 981 746
T +48 22 29 57 292
F +48 22 29 57 447
E [email protected]
Download