Prezentacja "Komunikacja interpersonalna" - Szkoła

advertisement
Zasady poprawnej komunikacji
– jak uniknąć konfliktów ?
Model komunikacji
międzyludzkiej
10 zasad poprawnej komunikacji
¤ 1.Nie wchodź w słowo swemu rozmówcy.
¤ 2.Mów wyraźnie oraz głośno.
¤ 3.Nie podważaj opinii swego rozmówcy.
¤ 4.Nie zmieniaj tematu, dopóki rozmówca sądzi, że nie jest wyczerpany.
¤ 5.Mów co myślisz.
¤ 6.Skoncentruj się tylko i wyłącznie na rozmowie i rozmówcy.
¤ 7.Nie daj się wyprowadzić z równowagi.
¤ 8.Nie wyprowadzaj z równowagi rozmówcy.
¤ 9.Jeśli uważasz, że rozmowa może was poróżnić zakończ ją.
¤ 10.Nie krytykuj swego rozmówcy.
Elementy wpływające na odbiór
przekazu
JAK UNIKNĄĆ KŁÓTNI I
ROZWIĄZAĆ KONFLIKT?
¤ 1. Znajdź odpowiedni moment na rozmowę.
¤ 2. Używaj słowa „Ja”, zamiast „Ty”
¤ 3. Uważaj na słowa, które wypowiadasz
¤ 4. Wysłuchaj co ma do powiedzenia druga osoba.
¤ 5. Trzymaj się tematu
Schemat komunikacji
interpersonalnej:
Co to jest Komunikacja
interpersonalna ?
¤ Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji między nadawcą i
odbiorcą, za pośrednictwem jakiegoś kanału. Komunikat nadany przez
nadawcę ma na celu wywołać jakąś zmianę u odbiorcy (wiedzy, postaw,
zachowań) w kierunku pożądanych wartości.
Jakie istnieją komunikacje?
¤ Komunikacja werbalna:
¤ przekazywanie informacji za pomocą języka poprzez: mówienie, słuchanie,
pisanie i czytanie, obraz.
¤ Komunikacja bezpośrednia:
¤ Rozmowa, wywiad, dyskusja, dialog, narada. Jest to bezpośredni kontakt
nadawcy z odbiorcą, ich osobista styczność.
¤ Komunikacja pośrednia:
Komunikowanie za pomocą medium, środków przekazu komunikacyjnego:
naturalne środki (dźwięk, głos), techniczne, elektroniczne ( radio, TV,
komputer, Internet, telefon, płyta, taśma), środki prezentacyjne (wyświetlana
prezentacja, pokaz) i reprezentacyjne (obrazy, książki, architektura, dzieła
sztuki).
Jakie istnieją komunikacje?
¤ Komunikacja formalna:
¤ Uregulowana prawnie, dotyczy załatwiania spraw urzędowych, jest
skoncentrowana na załatwieniu sprawy, wymianie informacji. Jest bardzo
precyzyjna, sztywna, obstawiona normami.
¤ Komunikacja nieformalna:
¤ Spontaniczna, bliska, nie posiada ścisłych reguł, wyrażana często za
pomocą żargonu lub skrótów, symboli znanych tylko nadawcy i odbiorcy.
Komunikacja werbalna
Składniki komunikacji
niewerbalnej :
Błędy i blokady w komunikacji:
Akceptacja siebie.
¤ Istotną cechą prawidłowej komunikacji jest poznanie i akceptacja siebie.
Poznanie obrazu siebie samego dokonuje się na trzech etapach:
¤ 1. jak ja siebie postrzegam - poznanie
¤ 2. jak postrzegają mnie inni - ocena
¤ 3. jak ja myślę, że postrzegają mnie inni - ustosunkowanie się
¤ Świadomość siebie samego, swoich zalet i wad, pozwala lepiej pracować z
ludźmi, lepiej się z nimi porozumiewać, korzystając z własnych możliwości.
Akceptacja musi obejmować zarówno sferę fizyczną jak i psychiczną.
Budowanie własnej wartości to proces, na który mają wpływ: rodzina,
szkoła, krewni, podwórko, grupa rówieśnicza, itp.
Asertywność i Empatia
Asertywność
Otwarte wyrażanie siebie, uwzględniające potrzeby i uczucia innych,
rozgraniczenie między prawami swoimi a prawami innych. Umiejętność
wyrażania komunikatów z pozycji "ja".
Empatia
Umiejętność wczuwania się, utożsamiania z innymi. Pomaga zwłaszcza w
aktywnym słuchaniu, pomaga w zrozumieniu innych osób. Empatia to
współodczuwanie a nie współczucie.
Dziękuję za
uwagę!
Wykonała :
Martyna Woźniak
Kl. VI a
Download