sprawdzian na koniec roku. klucz odpowiedzi

advertisement
SPRAWDZIAN NA KONIEC ROKU. KLUCZ ODPOWIEDZI
Nr
zadania
1.
Umiejętności
i wiadomości. Uczeń:
− ma podstawowe
informacje na temat
Ziemi jako planety,
− wie, na czym polega
ruch obrotowy i ruch
obiegowy Ziemi;
Punkty
z PP
Punktacja
6.5, 6.7a 0–8
1 p. za każde poprawne
pokolorowanie pola
z właściwą odpowiedzią
KL. 3, GRUPA B
Poprawne rozwiązanie
Uczeń koloruje:
Pytanie
Odpowiedź 1.
Odpowiedź 2.
Ile czasu trwa obrót Ziemi wokół własnej osi?
dobę
rok
Ile czasu zajmuje Ziemi obrót wokół Słońca?
dobę
rok
Co sprawia, że na Ziemi zmieniają się pory roku?
ruch obrotowy Ziemi
ruch obiegowy Ziemi
Co sprawia, że na Ziemi mamy dzień i noc?
ruch obrotowy Ziemi
ruch obiegowy Ziemi
astronomem
kompozytorem
Czym jest Słońce?
planetą
gwiazdą
Czym jest Ziemia?
planetą
gwiazdą
Słońce krąży wokół Ziemi.
Ziemia krąży wokół Słońca.
Kim był Mikołaj Kopernik?
Które zdanie jest prawdziwe?
2.
− zna podstawowe części
ciała człowieka;
6.8
0–5
0,5 p. za każdy poprawnie
wpisany wyraz
Uczeń podpisuje:
oko
ucho
usta
nos
tułów
palec
nadgarstek
udo
łydka
stopa
3.
− zna podstawowe
organy wewnętrzne
człowieka;
6.8
0–4
1 p. za każdy poprawnie
wpisany wyraz
Uczeń podpisuje:
serce
4.
− zna budowę ssaka (na
przykładzie kota);
6.8
0–3
0,5 p. za każdą poprawnie
podpisaną część ciała kota
nerki
żołądek
płuca
Uczeń wpisuje:
głowa
uszy
ogon
oko
sierść
łapy
COL
5.
− wie, jak należy zachowywać się w lesie,
− potrafi uzasadnić
szkodliwy wpływ
niektórych zachowań
na przyrodę;
6.6
0–6
Uczeń skreśla rysunki:
1 p. za każdy poprawnie
skreślony rysunek i 1 p. za
każde uzasadnienie wyboru rysunku
A
COL
A
COL
A COL
COL
A
COL
A
Przykładowe zdania:
Nie zostawiamy śmieci w lesie, trzeba je zabrać ze sobą. Nie depczemy grzybów
trujących, bo są one pokarmem dla zwierząt. Nie rozpalamy ognisk w lesie, bo
możemy spowodować pożar.
© Grupa MAC S.A.
Klasa 3 • EDUKACJA PRZYRODNICZA • SPRAWDZIAN NA KONIEC ROKU • GRUPA B
A
SPRAWDZIAN NA KONIEC ROKU. KLUCZ ODPOWIEDZI
KL. 3, GRUPA B
6.
− wie, w jakim celu
powstają parki narodowe,
− zna rośliny i zwierzęta objęte w Polsce
ochroną;
6.6
0–5
2 p. za poprawne uzasadnienie celu powstawania
parków narodowych oraz
po 1 p. za każdą poprawną
nazwę rośliny.
Przykładowe rozwiązanie:
Parki narodowe powstają po to, aby chronić przed wyginięciem niektóre rośliny
i zwierzęta.
Przykłady roślin chronionych: mikołajek nadmorski, brzoza ojcowska, mleczyk
dachówkowaty, śnieżyczka przebiśnieg, sasanka zwyczajna.
7.
− wie, co to jest łańcuch
pokarmowy i jakie
zwierzęta oraz rośliny
mogą stanowić jego
ogniwa;
6.2
0–3
1 p. za każdy poprawnie
utworzony łańcuch pokarmowy
Uczeń tworzy łańcuchy pokarmowe:
mysz
żołędzie
− wie, w jakich postaciach występuje woda.
6.6
0–3
1 punkt za każdą poprawnie uzupełnioną komórkę
tabeli
myszołów
Przykładowe rozwiązania:
Postaci, w jakich występuje woda:
– lód lub kostki lodu,
– ciecz lub woda w kranie, lub woda w czajniku, lub woda w szklance, lub woda
w dzbanku,
– para wodna.
ogólna liczba punktów: 37
© Grupa MAC S.A.
płotka
ziarna zbóż
wiewiórka
8.
rzęsa wodna
kaczka
kuna
Klasa 3 • EDUKACJA PRZYRODNICZA • SPRAWDZIAN NA KONIEC ROKU • GRUPA B
Download