GEO_klucz_woj_2016_17

advertisement
Konkurs Geograficzny
dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego
w roku szkolnym 2016/2017
Etap wojewódzki
KLUCZ ODPOWIEDZI
I.
Zadania zamknięte
Numer zadania Poprawna odpowiedź
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
B
B
D
C
C
D
D
B
C
D
D
D
C
D
D
RAZEM PUNKTÓW
Liczba punktów
za zadanie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
II.
Zadania zamknięte i otwarte
Przewidywana odpowiedź
Kryteria zaliczenia
Punkty
16.
długość tunelu – 2,5 km
największa głębokość tunelu:
580 m n.p.m. to wysokość grzbietu wzgórza
nad tunelem, 530 m n.p.m. to wysokość stacji
narciarskich – stąd głębokość tunelu 580 m –
530 m = 50 m
1 pkt za prawidłowe
odczytanie długości tunelu na
podstawie podanej skali
mianowanej,
1 pkt za poprawne wyliczenie
głębokości tunelu.
UWAGA!
dopuszczalna rozpiętość
długości tunelu 2,45 do 2,7 km
2
17.
Warszawa 21ºE - 15ºE
Sapporo 141ºE - 135ºE
135º- 15º = 120º
120º/15º = 8 godz. różnicy czasu strefowego
Jeżeli w Sapporo zawody rozpoczną się o
godz.17.00, to w Polsce będzie wtedy
godz.9.00
1 pkt za prawidłowe
przypisanie do podanych miast
południków strefowych,
1 pkt za poprawne obliczenie
godziny transmisji w Polsce.
UWAGA!
jeżeli uczestnik oblicza czas
słoneczny miejscowy to przy
poprawnym wyniku końcowym
przyznać 1 pkt.
2
18.
A – południe (S)
B – południe (S)
C – północ (N)
D – zachód (W)
E – wschód (E)
1 pkt za 3-4 poprawne
odpowiedzi,
2 pkt za 5 poprawnych
odpowiedzi.
2
19.
Szczecin 53º26’N; najbliżej Słońce góruje w
zenicie na Zwrotniku Raka 23º27’N
53º26’ - 23º27’ = 29º59’
1º = 111,1 km, to 59’ = 109,2 km
29º x 111,1 km + 109,2 km = 3331,1 km
1 pkt za poprawne wyliczenie
różnicy szerokości
geograficznej w stopniach,
1 pkt za poprawne wyliczenie
różnicy szerokości
geograficznej w km.
Uwaga! Uznajemy też
zaokrąglenia do 30º różnicy
szerokości geograficznej oraz
odległość od 111 km do 112 km
odpowiadającą dla 1º.
2
20.
litera B
1 pkt za prawidłową
odpowiedź.
1
1 pkt za dwie poprawnie
wypełnione kolumny lub 3-5
poprawnie wypełnione wiersze
2 pkt za poprawnie
uzupełnioną tabelę lub błąd w
jednej komórce
2
Numer
zadania
21.
2
22.
Kolejno: erozją, brzegi, otoczaki,
transportować, akumulacją.
1 pkt za 3-4 poprawne
zakreślenia
2 pkt za 5 poprawnych
zakreśleń.
2
23.
Prawidłowa kolejność zdarzeń: C – D – A - B
1 pkt za prawidłową kolejność
zdarzeń.
1
1 pkt za dwa poprawne wpisy,
2 pkt za trzy poprawne wpisy.
UWAGA!
1. zamiast
powierzchniowych
prądów morskich
uznać też prądy
morskie oraz falowanie
2. zamiast grawitacyjnego
przyciągania księżyca i
słońca uznać też
przyciąganie
grawitacyjne słońca i
księżyca, przyciąganie
słońca i księżyca
3. nie uznajemy
odpowiedzi
sugerujących ruchy
księżyca, ustawienie
względem ziemi,
oddziaływanie księżyca
i słońca
2
1 pkt za prawidłowo opisany
ciąg.
1
24.
25.
Prawidłowy ciąg: A – F – E – C
oraz A – F – D – B
26.
Regiony kolejno od góry tabeli w kolumnie:
Karpaty, Wyżyna Lubelska, Wielkopolska,
okolice Warszawy
1 pkt za dwa prawidłowo
wypełnione wiersze,
2 pkt za cztery prawidłowo
wypełnione wiersze.
2
27.
1. bielice
2. mady
3. bagienne
4. rędziny
5. początkowego stadium rozwoju
6. czarnoziemy
1 pkt za 4 prawidłowe
oznaczenia,
2 pkt za 6 prawidłowych
oznaczeń.
2
28.
źródła Warty – województwo śląskie
ujście Warty – województwo lubuskie
po 1 pkt za każde prawidłowo
nazwane województwo.
2
29.
Numery PN od góry kolumny: 8, 23, 3, 19, 1
1 pkt za 3-4 prawidłowo
wskazane PN,
2 pkt za 5 prawidłowo
wskazanych PN.
2
3
30.
Prawidłowe odpowiedzi:
a) – F, b) – F, c) – P, d) – P .
1 pkt za 2-3 prawidłowo
oznaczone zdania,
2 pkt za 4 prawidłowo
oznaczone zdania.
2
31.
Prawidłowy ciąg: B – D – A – C
1 pkt za prawidłowo opisany
ciąg.
1
1 pkt za 4-6 prawidłowo
wskazane wyżyny,
2 pkt za 7-8 prawidłowo
wskazane wyżyny.
2
33.
1 pkt za 5-7 poprawnie
opisanych komórek tabeli,
2 pkt za 8 poprawnie
opisanych komórek tabeli.
2
34.
1 pkt za poprawnie opisaną
kolumnę tabeli lub 2 wiersze
tabeli,
2 pkt za poprawnie opisaną
tabelę
2
1 pkt za prawidłowo wskazany
diagram
1
RAZEM PUNKTÓW
35
32.
35.
Prawidłowe wskazania wyżyn:
Irańska – 7, Gujańska – 4, Kolorado – 1,
Tybetańska – 8, Brazylijska – 3,
Środkoworosyjska – 6, Dekan – 10,
Abisyńska – 11.
diagram A
4
Download