Zagadnienia z przedmiotu Teoria i filozofia prawa obowiązujące

advertisement
Zagadnienia z przedmiotu Teoria i filozofia prawa obowiązujące
na egzaminie magisterskim na kierunku Prawo
od roku akademickiego 2010/2011
1. Prawoznawstwo i jego problematyka badawcza
2. Naturalizm i antynaturalizm w prawoznawstwie
3. Modele uprawiania teorii prawa (analityczny, empiryczny)
4. Filozofia prawa
5. Dogmatyka prawa
6. Integracja wewnętrzna i zewnętrzna nauk prawnych
7. Pozytywizm prawniczy
8. Jusnaturalizm (koncepcje prawa natury)
9. Komunikacyjna koncepcja prawa
10. Realizm prawniczy
11. Hermeneutyka prawnicza
12. Prawodawca racjonalny
13. Kompetencja prawna
14. Teoretycznoprawne ujęcia zasad prawa
15. Język prawny i prawniczy
16. Normatywna koncepcja źródeł prawa
17. Pojęcie systemu prawa
18. Pojęcie wykładni prawa
19. Klaryfikacyjna koncepcja wykładni
20. Derywacyjna koncepcja wykładni
21. Statyczna i dynamiczna ideologia wykładni prawa
22. Ogólna charakterystyka i funkcje dyrektyw interpretacyjnych
23. Reguły wnioskowań prawniczych
24. Sądowy model stosowania prawa
25. Ideologia swobodnej i związanej decyzji stosowania prawa
26. Sylogistyczny i argumentacyjny model stosowania prawa
27. Konkluzywność rozstrzygnięcia
28. Pozytywistyczna i niepozytywistyczna interpretacja państwa prawa
29. Autonomia i instrumentalizacja prawa
30. Liberalizm i komunitaryzm w filozofii prawa
Zagadnienia egzaminacyjne zostały opracowane na podstawie:
A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk prawnych.
Leksykon tematyczny, Wydanie nr III, Warszawa 2010.
S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa.
L. Morawski, Główne problemy współczesnej teorii i filozofii prawa, wydania nr I-IV
Download