teoria-rynku

advertisement
5
Q,q = Quantity
(ilość)
(cena)
= Supply
S
(podaż)
D = Demand
(popyt)
R - revenue, utarg/przychód
Rynek
sprzedawców uczestniczących w procesie wymiany
dóbr i usług
~ zwięzła nazwa procesu prowadzącego do tego, że decyzje
gospodarstw domowych dot. konsumpcji różnych dóbr,
decyzje przedsiębiorstw o tym, co i jak wytwarzać oraz
decyzje pracowników dot. tego, jak wiele i dla kogo pracować,
zostają wzajemnie uzgodnione dzięki odpowiednim
dostosowaniom cen
Kupujący reprezentują popyt rynkowy
Sprzedający reprezentują podaż rynkową
Funkcje rynku
niewidzialnej ręki rynku równoważy popyt i podaż, w wyniku
czego powstaje równowaga na rynku (określona zostaje cena i ilość
towarów, które oferują producenci a konsumenci chcą kupić)
nieefektywnych - relatywnie drogich czynników produkcji oferują produkty
po wysokiej cenie i nie sprzedają ich, popadają w kłopoty finansowe i
bankrutują; rynek poprawia zatem efektywność gospodarowania w skali
mikro, „wybierając” tych, którzy racjonalnie gospodarują zasobami
gałęzi/branż/krajów/podmiotów o niższej rentowności do tych o wyższej
rentowności (zysku z jednostki czynnika wytwórczego); nieustanna
alokacja prowadzi do wyrównania korzyści w poszczególnych
gałęziach/branżach/krajach/regionach.
Rynek - funkcje
(istnieje mechanizm dostosowujący wielkość
produkcji, jej asortyment, jakość wyrobów do oczekiwań klientów;
producenci podejmują decyzje na podstawie informacji otrzymanej z
rynku),
krótkim czasie, ale także w okresie długim przez alokację
kapitału/czynników produkcji)
producentów: następuje społeczne potwierdzenie przydatności i
przystępności wytworzonych dóbr i producentów w procesie
zaspokajania potrzeb, w wyniku czego stają się one towarami lub nie: a
(…)
…
dobro, a sprzedający - minimalną cenę, po której sprzeda (zobacz
slajd 36). Zatem tak opisana „cena austriacka” jest ceną osobistą- i
faktycznie wówczas nie jest wartością obiektywną, a cena
równowagi rynkowej jest obiektywna, gdy uznamy, że faktyczna
cena rynkowa znajduje się w tzw. bliskim otoczeniu ceny
równowagi.
…
… działania sił rynkowych.
wyrazem osobistych odczuć i prywatnej wyceny danej jednostki,
zależnej od osobistych potrzeb, nastrojów, wiedzy, oraz celu
wyceny (do sprzedaży lub kupna lub innego). Zebrane od
wszystkich uczestników rynku wpływają na ukształtowanie się
ceny i jej zmianę (wycenę), ale nie wyznaczają jej bezpośrednio.
Cena w szkole austriackiej…
Założenia modelu przedsiębiorstwa
Założenia modelu przedsiębiorstwa
Rynek - równowaga rynkowa, niedobór rynkowy, nadwyżka rynkowa
Rynek - pojęcie
Rynek doskonale konkurencyjny - bariery ekonomiczne
Wolny rynek i kontrola cen - wykład
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download