Wyjaśnienia treści SIWZ 1 - Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

advertisement
AG.380/3/14
Kłobuck, dnia 2014-03-19
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dn. 19.03.2014r
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: AG.380/3/14. Nazwa
zadania: Dostawa leków do Działu Farmacji Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia informujemy:
Pytanie nr 1
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr. 8, pozycji nr. 117
preparatu równoważnego, Simeticonum 40mg x 100 kapsułek np. Espumisan (z
odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości) posiadającego takie same właściwości
i zastosowanie co Dimecticonum 50mg. Simeticon to połączenie dimeticonu oraz dwutlenku
krzemu, który aktywuje dimeticon
i zwiększa właściwości farmakologiczne leku.
Umożliwi to przystąpienie do przetargu większej ilości wykonawców i zaoferowanie
korzystniejszych cen.
Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Zadanie nr 5 pozycje 32-33
Czy w pozycjach 32-33 zadania nr 5 zamawiający dopuszcza wycenę produktów z dodatkiem
galakto- i fruktooligosacharydów (prebiotyków) o udowodnionym naukowo działaniu
prebiotycznym? Produkty wymagane przez Zamawiającego w zadaniu nr 5 w pozycjach 32-33 w
czasie przygotowywania w warunkach kuchni mlecznej poddawane są procesowi pasteryzacji,
wymaganie stawiane tym produktom co do zawartości „probiotyku” czyli żywych kultur bakterii
wydaje się bezzasadne. Jeżeli jednak proces pasteryzacji jest pomijany, to zgodnie z
zaleceniami producentów produktów z „probiotykami”, mieszankę należy podać natychmiast po
przygotowaniu ze względu na możliwość niekontrolowanego procesu namnażania bakterii
probiotycznych, co ze względu na specyfikę pracy szpitalnych kuchni mlecznych wydaje się być
mało prawdopodobne. Tak więc wymóg stawiany produktom w zadaniu 4 z powodów czysto
praktycznych oraz zawartych w instrukcji przygotowania produktów z probiotykiem załączonej
przez producenta jest bezzasadny. Ponadto zastosowany opis przedmiotu zamówienia jak i
kompozycja pakietu ogranicza możliwość wyceny produktów do produktów pochodzących od
jednego producenta wykluczając możliwość zaoferowania mieszanek szeroko stosowanych w
żywieniu niemowląt.
W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie
merytoryczne.
Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Zamawiający nie prowadzi
kuchni mlecznej. Mieszanka mleczna podawana jest natychmiast po przygotowaniu.
Pytanie nr 3
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie w Zad 4 w poz. 46 – 58 konkretnych dawek lub
przykładowych nazw insulin , które Zamawiający wymaga w podanych pozycjach.
1
AG.380/3/14
Odpowiedź;
Poz. nr 46 – Zamawiający oczekuje wyceny insuliny analogowej krótko-działającej typu Novo
Rapid.
Poz. nr 47 – Zamawiający oczekuje wyceny insuliny analogowej, mieszanej zawierającej
insulinę krótko-działającą i o przedłużonym czasie działania typu Novo Mix 30 w proporcjach
30/70.
Poz. nr 48 - Zamawiający oczekuje wyceny insuliny analogowej długo-działającej typu
Levemir.
Poz. nr 49 - Zamawiający oczekuje wyceny insuliny ludzkiej o przedłużonym czasie
działania typu Insulatard Penfil.
Poz. nr 50 – Zamawiający oczekuje wyceny insuliny ludzkiej krótko-działającej typu Humulin
R.
Poz. nr 51 – Zamawiający oczekuje wyceny insuliny ludzkiej o przedłużonym czasie działania
typu Humulin N.
Poz. nr 52 – Zamawiający oczekuje wyceny insuliny ludzkiej mieszanej zawierającej insulinę
krótko-działającą i o przedłużonym działaniu w proporcjach 30/70 typu Humulin M3.
Poz. nr 53 – Zamawiający oczekuje wyceny insuliny analogowej mieszanej zawierającej
insulinę krótko-działającą i o przedłużonym czasie działania w proporcjach 50/50 typu
Humalog Mix 50.
Poz. nr 54 – Zamawiający oczekuje wyceny insuliny analogowej mieszanej zawierającej
insulinę krótko-działającą i o przedłużonym czasie działania w proporcjach 25/75 typu
Humalog Mix 25.
Poz. nr 55 – Zamawiający oczekuje wyceny insuliny analogowej szybko-działającej typu
Humalog.
Poz. nr 56 – Zamawiający oczekuje wyceny insuliny ludzkiej krótko-działającej typy Gensulin
R.
Poz. nr 57 – Zamawiający oczekuje wyceny insuliny ludzkiej o przedłużonym działaniu typy
Gensulin N..
Poz. nr 58 – Zamawiający oczekuje wyceny insuliny ludzkiej mieszanej zawierającej insulinę
krótko-działającą i o przedłużonym działaniu w proporcjach 30/70 typu Gensulin M30.
Pytanie 4
Pakiet nr 4 pozycja 11. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę Sz.Tężcowa adsorbowana (T)
0,5ml x 3 amp–2 op ?
Odpowiedź; Nie , Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 5
Pakiet nr 4 pozycja 16. TERLIPRESSIN 100 mcg/ml x 5amp.2ml zakończona produkcja. Czy
Zamawiający dopuszcza wycenę Glypressin 1mg/8,5ml x 5amp ?
Odpowiedź; Tak, Zamawiający wymaga wyceny Terlipressinum 1mg/8,5ml x 5amp – w
ilości 2 opakowań.
Pytanie 6
2
AG.380/3/14
Pakiet nr 5 pozycja 25. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę Skin Protect Novoscabin
pł.120ml(106g) ?
Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7
Pakiet nr 5 pozycja 38. Czy Zamawiający oczekuje wyceny Lignocainum h/chl.Jelfa 2% żel
"A" 30g czy Lignocainum h/chl.Jelfa 2% żel "U" 30g ?
Odpowiedź; Zamawiający wymaga wyceny żelu typu „U”.
Pytanie 8
Pakiet nr 5 pozycja 54 Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wyceny
Formaldehyd 10% 1l, R-Formaldehyd 4% roztwór 1000g czy R-Formaldehyd 35% roztwór
1000ml ?
Odpowiedź; Zamawiający wymaga zaoferowania Formaldehydi 10% (1l.).
Pytanie 9
Pakiet nr 5 pozycja 59. Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wyceny REtanol 70% /spirytus/ 250g czy R-Etanol 96% /spirytus/ 250g ?
Odpowiedź; zamawiający oczekuje wyceny Ethanolum 96%- 250g.
Pytanie 10
1. Czy w pakiecie nr 4 poz. 94 (Ambroxoli hydrochloridum 7,5 mg/ml rozt.do
wstrz.podskór./dom/doż) Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu równoważnego
Aflegan inj 15mg / 2ml a 10 amp. rozt.do wstrz.dom/doż.?
Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 11
Czy w pakiecie nr 8 poz. 105 (Macrogolum 4000 prosz.do sp.roztw. 50 sasz. a 74 g)
Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Moviprep x 4 sasz. i po przeliczeniu
zaoferowanie 450 opakowań?
Informujemy, że jeden zestaw czterech saszetek Moviprep (Pr. Do p.rozt.doust. 1 zestaw: 2
torebki A + 2 torebki B. Saszetka A: Makrogol 100g, Sodu siarczan bezwodny 7,5g, Sodu
chlorek 2,691, Potasu chlorek 1,015g. Saszetka B: Kwas ascorbowy 4,7g, Sodu ascorbinian
5,9g.) odpowiada swoim działaniem czterem saszetkom preparatu Fortrans i pozwala na
przygotowanie do zabiegu takiej samej liczby pacjentów.
Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 12
zadanie nr 2, poz. 4 (Ketoprofen)
Czy Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał rejestrację zarównio w podawaniu
domięśniowym jak i dożylnym?
Odpowiedź; Tak, Zamawiający wymaga.
Pyt.13
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów w różnych opakowaniach jednostkowych
(innych niż w formularzu cenowym :tabletek, ampułek, kilogramów itp.) pod warunkiem, że
ostateczna ilość będzie tożsama z podaną przez Zamawiającego w formularzu?
3
AG.380/3/14
Proszę o informację, czy jeśli ogólna ilość sztuk nie jest podzielna przez wielkość opakowania,
czy Zamawiający dopuszcza wycenę ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.?
Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ pytanie jest bardzo ogólne.
Wykonawca powinien zadać pytanie szczegółowe odnoszące się do konkretnego zadania i
pozycji.
Pyt. 14
Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod Pakietem dla pozycji w których
występuje przerwa w produkcji lub okresowy brak dostępności w sprzedaży ?
Odpowiedź; W w/w przypadku Zamawiający wymaga wpisania ostatniej ceny preparatu z
umieszczeniem adnotacji pod zadaniem o chwilowej przerwie w produkcji lub okresowym
braku dostępności leku w sprzedaży danego.
Pyt. 15
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w Zad 4 w poz. 11 preparatu: Szczep. tężcowa
adsorb. Tetana, 0,5ml,1doza,inj,1amp – w ilości 5 op.? Preparat w poj. 1 ml zakończona
produkcja.
Odpowiedź; Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pyt. 16
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w Zad 4 w poz. 16 preparatu: Glypressin,1 mg/8,5
ml, roztw.do wstrzyk., 5 amp – w ilości 25 op.? Preparat Terlipressinum 0,1 mg/1 ml
zakończona produkcja. Zastąpiony przez producenta preparatem Glypressin.
Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę ale w ilości 2 opakowań.
Pyt. 17
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w Zad 4 w poz. 22 preparatu: Siarczan protaminy
1%,10mg/ml;5ml,roztw.d/wst,1amp – 5 op. Preparat w 5 ml * 5 fiol -brak dokumentów
rejestracyjnych.
Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 18
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w Zad 4 w poz. 30 preparatu: Paracetamol
10mg/ml; 50ml,r-r,d/inf,10 fiol – w ilości 15 op.?
Odpowiedź; Tak, zamawiający wyraża zgodę , jednak wymaga wyceny w/w preparatu
dla 144 fiolek ( ostatecznej ilości żądanej w SIWZ) czyli wyceny dla 14,4 op.
Pyt. 19
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Zad 4 poz . 97 Imunoglob. Humanum
tetanicum do osobnego pakietu ? Preparat nie jest ogólnie dostępny na rynku. Lek na
jednorazowe dopuszczenie.
Odpowiedź; Zamawiający całkowicie wykreśla poz. nr 97 z zadania nr 4 , nie tworząc
osobnego zadania dla w/w preparatu.
Pyt. 20
Czy Zamawiający wymaga wyceny w Zad 8 w poz. 105 preparatu: Makrogol 74 g x 50
saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie
Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do
4
AG.380/3/14
kolonoskopii oraz jest preparatem wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych
Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego
(http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie)?
Odpowiedź; Tak, Zamawiający wymaga.
Pyt. 21
Czy Zamawiający wymaga wyceny w Zad 8 w poz. 105 preparatu: Makrogol
(74 g x 50 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?
Odpowiedź; Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie 22
§ 1 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez
dodanie po słowach „do umowy” sformułowania: „ z zastrzeżeniem, że łącznie ograniczenie
zamówienia leków przez Zamawiającego nie będzie większe niż 30% w stosunku do
wartości/ilości określonej niniejszą umową” ?
Odpowiedź; Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 23
§ 3 ust.1 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w ten sposób,
by dopisać na zakończenie zdanie w brzmieniu „ z uwzględnieniem zmian przewidzianych
postanowieniami niniejszej umowy, w tym §6 ust.1 lit.d) poniżej”?
Odpowiedź; Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 24
§ 3 ust.4 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w ten sposób,
by dopisać na zakończenie zdanie w brzmieniu „ z uwzględnieniem zmian przewidzianych
postanowieniami niniejszej umowy, w tym §6 ust.1 lit.d) poniżej”?
Odpowiedź; Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 25
§4 ust.7 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w ten sposób,
by dodać po słowie „ Wykonawca” sformułowanie „o ile uzna zasadność zgłoszonej reklamacji”?
Odpowiedź; Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 26
§ 5 ust.2 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w ten sposób,
by dopisać na zakończenie zdanie w brzmieniu „ z zastrzeżeniem postanowienia §6 ust.1 lit.d)
poniżej”?
Odpowiedź; Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 27
§5 ust.5 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania na zakończenie zdań w
następującym brzmieniu: „ W przypadku wskazanym zdaniami powyżej, Zamawiający, ani
organ tworzący nie mogą bezzasadnie odmówić zgody na dokonanie przez Wykonującego
takiej czynności. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności
leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.”?
Odpowiedź; Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
5
AG.380/3/14
Pytanie 28
§5 ust.6 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania na zakończenie zdań w
następującym brzmieniu: „ W przypadku wskazanym zdaniami powyżej, Zamawiający, ani
organ tworzący nie mogą bezzasadnie odmówić zgody na dokonanie przez Wykonującego
takiej czynności. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności
leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.”?
Odpowiedź; Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 29
§ 6 ust.1 lit.b) Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w ten
sposób, by dopisać na zakończenie zdanie w brzmieniu „ z zastrzeżeniem postanowienia §1
ust.3 poniżej”?
Odpowiedź; Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 30
§ 6 ust.1 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez: dodanie
na zakończenie zdania w brzmieniu: „Zmiany wskazane lit.d) powyżej następować będą z
dniem wejścia w życie przepisów prawa powszechnie obowiązujących, bez konieczności
zawierania odrębnych, pisemnych aneksów do umowy.” ?
Odpowiedź; Nie, zgodnie z zapisami SIWZ. Zgodnie z Ustawą PZP obowiązuje forma
pisemna.
Pytanie 31
§ 6 ust.3 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w ten sposób,
by dopisać (dwukrotnie) po każdym słowie „wymaga” zdanie w brzmieniu „ za wyjątkiem
przypadków przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy, w tym ust.1 lit.d) powyżej”?
Odpowiedź; Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 32
§ 7 ust.1 lit.b) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza
zastrzeżonej kary umownej do 0,2% (w miejsce 10%)?
Odpowiedź; Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
możliwość obniżenia wartości
Pytanie 33
§ 7 ust. 1 lit.c) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wartości
zastrzeżonej kary umownej do 5% (w miejsce 10%) i zastąpienia sformułowania „z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego” sformułowaniem „z przyczyn leżących wyłącznie po stronie
Wykonawcy”?
Odpowiedź; Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 34
§ 7 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość określenia 28-dniowego terminu
zapłaty (w miejsce 7- dniowego)?
Odpowiedź; . Zamawiający dokonuje modyfikacji w/w zapisu – określając termin zapłaty na
14 dni.
6
AG.380/3/14
Pytanie 35
§8 ust.1 pkt.2)
Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego
postanowienia?
Odpowiedź; Nie ma takiego punktu w projekcie umowy.
Pytanie 36
§ 9 ust.2 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia w ten sposób,
by dopisać na zakończenie zdanie w brzmieniu „ z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych
postanowieniami niniejszej umowy, w tym §6 ust.1 lit.d) powyżej”?
Odpowiedź; Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 37
Czy zamawiający wymaga , aby w pakiecie nr 4 poz. 19-21 Budesonidum zawiesina do
nebulizacji ( 0,500mg/ml) , ( 0,250mg/ml) i ( 0,125mg/ml) 2 ml x 20 posiadał zarejestrowane
wskazanie-ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli?
Odpowiedź; Tak, Zamawiający wymaga.
Zamawiający wymaga , aby wszelkie dopuszczone w/w odpowiedziami zmiany w
formularzach asortymentowo-cenowych były zaznaczone kursywą i pogrubieniem
czcionki.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie
ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
D Y R E K T O R ZOZ Kłobuck
____________________________________
Kierownik Zamawiającego -Marian NOWAK
Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy
7
Download