rachunkowosc-zarzadcza-wyklad-5-1

advertisement
3
Rachunkowość zarządcza
prof. UE dr hab. Andrzej Piosik
Wykład nr 5
Ośrodki odpowiedzialne za przychody
Odpowiedzialność kierowników
1. Wielkość sprzedaży
2. Ceny sprzedaży produktów. Zakres odpowiedzialności za cenę nie dotyczy strategii ceny, lecz
zwykle wybranych parametrów (Np. rabatów)
3. Struktura sprzedaży
Inne:
4. Udział rynkowy
5. zadowolenie klienta z obsługi sprzedaży, obsługi posprzedażnej
Założenia i dane
1. Budżetowana wielkość sprzedaży (BQ) 25 000 szt.
2. Rzeczywista wielkość sprzedaży (FQ) 23 800 szt.
3. Budżetowana cena sprzedaży (BCS) 57,50 zł/szt.
4. Budżetowany koszt zmienny (SK) 27,50 zł/szt.
5. Rzeczywista cena sprzedaży (FCS) 59,00 zł/szt.
Przeprowadzić rachunek wariancji przychodowych
Rozwiązanie
(1) 31,50 x 23 800 = 749 700 zł
(2) 30 x 23 800 = 714 000 zł
(3) 30 x 25 000 = 750 000 zł
Wariancja cenowa 35 700 zł (Korzystna)
Wariancja ilościowa 36 000 zł (Niekorzystna)
Wariancja globalna 300 zł (Niekorzystna)
FMP= 59 - 27,5 = 31,50 zł/szt.
Ograniczenia prostego modelu wariancji przychodowych
Ośrodki odpowiedzialności powinny kontrolować nie tylko wielkość sprzedaży, ale również
strukturę
Rachunek ten nie uwzględnia skutków finansowych odchyleń z tytułu udziału rynkowego
Rachunek rozszerzony odchyleń przychodowych
Analiza struktury sprzedaży
Ośrodek odpowiedzialny za przychody realizuje sprzedaż trzech asortymentów produkcji: X, Y i Z.
Plan
ilościowy sprzedaży asortymentów sprzedaży i marże pokrycia przedstawia tabela
Budżet przychodów ze sprzedaży
Sprzedaż w branży
Prognozowana wielkość sprzedaży w branży 1 000 000 szt.
Faktyczna wielkość sprzedaży w branży 900 000 szt.
Prognozowany udział rynkowy (100 000 : 1 000 000) 0,1
Faktyczny udział rynkowy (110 000 : 900 000) 0,122222
Polecenie:
Ustalić wariancję ilościową
Wyznaczyć „czystą” wariancję ilościową
Ustalić wariancję z tytułu struktury sprzedaży
Czystą wariancję ilościową rozdysponować na wariancję z tytułu zmian udziału rynkowego oraz
wariancję z tytułu zmian sprzedaży w branży
Wariancja z tytułu zmian sprzedaży sektora
Planowany Prognozowana wielkość sprzedaży Średnia ważona udział x sektora minus rzeczywista x
jednostkowa rynkowy wielkość sprzedaży sektora marża pokrycia
(…)
… materiałów (standardy fizyczne) oraz
Standardowe ceny jednostkowe nabycia poszczególnych materiałów
Współczesne zarządzanie łańcuchem dostaw zatwierdzanie przez odbiorcę, a stosowanych przez
dostawcę procedur zarządzania jakością, ustalania standardów jakości oraz ustalania
długoterminowych relacji kooperacyjnych dostawca - odbiorca.
Standardy materiałochłonności, istnieją dwie główne grupy metod
Estymacja średniego zużycia poszczególnych asortymentów materiałów w jednostkach fizycznych
przypadającego na EJP, na podstawie danych historycznych
Analiza techniczna zużycia (metoda przemyłowo-inżynieryjna)
Model kosztu sztandarowego materiału
Jednostkowy koszt (zmienny) materiału bezpośredniego multiplikuje się z jednostkowej
materiałochłonności oraz standardowego jednostkowego kosztu nabycia…
Rachunkowość zarządcza- wykład 4
Analiza CVP- wykład 7
Marża bezpieczeństwa drugiego rodzaju- wykład 2
Zasada współmierności - omówienie (sem II)
Ćwiczenia z rachunkowości bankowej - zadania
budżetowanie działalności przedsiębiorstw - standardy kosztów bezpośrednich
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download