Zapytanie 1

advertisement
Hrubieszów, dnia 22.06 .2016r
Postępowanie 8/39/2016 dostawa leków do Apteki Szpitalnej
Do wszystkich wykonawców
Działając w oparciu o art. 38.2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
informuje, że w postępowaniu nr 8/39/2016 dotyczącym dostawy leków do Apteki Szpitalnej wpłynęły pytania:
w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na dostawę leków do apteki szpitalnej nr 8/39/2016 oraz mając na względzie zachowanie uczciwej
konkurencji chcieliśmy spytać czy Zamawiający :
W pakiecie nr VII poz. 53 dopuści produkt równoważny tj. igły do penów o tym samym rozmiarze od innego producenta i pod inną marką ? W
przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie prawne i merytoryczne.
Odpowiedź Tak
2. W pakiecie nr XIII poz. 223 dopuści produkt równoważny tj. testy paskowe służące do pomiaru stężenia glukozy we krwi od innego
producenta i pod inną marką wraz z nieodpłatnym użyczeniem kompatybilnych glukometrów ( prosimy podać ilość glukometrów ) ? W
przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie prawne i merytoryczne.
Odpowiedź: Zamawiający posiada glukometry do których wyspecyfikował paski testowe.
3. Zgodzi się na wydzielenie pozycji o których mowa powyżej tj. igieł do penów oraz testów paskowych do oddzielnego pakietu ?
Odpowiedź : Nie
*
W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę leków w ilościach i dawkach podanych w specyfikacji
asortymentowo-cenowej zwracamy się z zapytaniami:
1. Czy zamawiający wymaga aby, Midazolam w pakiecie 6 pozycja 12, 13 i 14 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu
niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość
midazolamu?
Odpowiedź Tak
Strona 1 z 9
2.Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 21 pozycja 2 i 3 aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?
Odpowiedź Tak
Czy zamawiający, w pakiecie 21 pozycja 2 i 3 wymaga aby Ceftazydymy pochodziły od jednego producenta? Odpowiedź Tak
*
Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock
skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub
portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), zastosowanie środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie
przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
*
Dotyczy 8/39/2016 pakiet VIII pozycja 3 termin składania ofert 30.06.2016
1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek Woundclot™ oparty na technologii siatki hemostatycznej otrzymanej w wyniku
nieutleniającej reakcji chemicznej wykorzystującej celulozę do budowania zaawansowanych grup funkcyjnych stosowany na obfite krwawienia,
który zapobiega dysocjacji w kontakcie z krwią, co wpływa na stabilność skrzepu nie wymagający mocnego ucisku i chroniący przed Stenozą.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi. Pełna bio-przyswajalność w czasie nie dłuższym niż 7 dni.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany w kartonie, które zawiera 20 saszetek (saszetka zawiera 2 opatrunki o wym. 5 cm x 5
cm) z przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Strona 2 z 9
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu VIII i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
*
Zapytanie 1:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr VII poz. 79 i 80 (Meropenem 1g i 500 mg, pr.d/sp.rozt.d/wst.inf, 20 ml, 10 fiol)
wymaga, aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która
występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub
podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie
oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia
śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowordzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek? Odpowiedź Tak
Zapytanie 2:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr VII poz. 79 i 80 (Meropenem 1g i 500 mg, pr.d/sp.rozt.d/wst.inf, 20 ml, 10 fiol) wymaga, aby
trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę? Odpowiedź : Nie
Zapytanie 3:
Strona 3 z 9
Czy w pakiecie IV poz. 13 (Nebbud 0,25 mg/ml 2ml zaw. do nebul. 20 amp) Zamawiający wymaga produktu, po którego
zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia? Odpowiedź :
Nie
Zapytanie 4:
Czy Zamawiający w pakiecie Nr VII poz. 84 (Bupivacaine Spinal 0,5% Heavy 4ml, roz.d/wst.5amp) wymaga zaoferowania
produktu pakowanego w jałowe blistry? Odpowiedź : Nie
Zapytanie 5:
*
Czy Zamawiający w pakiecie Nr VII poz. 86 (Esomeprazolum 40 mg, inj. doż, 10 fiol (s.subst)) wymaga, aby preparat
esomeprazol proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji (Esomeprazolum inj.) posiadał
zarejestrowane wskazanie u dzieci młodzieży w wieku od 1 do 18 lat do hamowania wydzielania żołądkowego, gdy
podanie doustne jest niemożliwe, w sytuacjach takich choroba refleksowa przełyku(GERD)u pacjentów z refleksowym
zapaleniem przełyku z nadżerkami i (lub) ciężkimi objawami refluksu ? Odpowiedź Tak
Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie XI poz. 20, 8 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest
jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w
rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?
Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie
uzasadnienia merytorycznego. Odpowiedź: Nie
*
Strona 4 z 9
1.
Czy Zamawiający w par. 3.6 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji ilościowej do 5 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem
wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego
w krótszym czasie jest niemożliwe.
Odpowiedź: Tak
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 4.1.1. z 1% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. Odpowiedź: Tak
2.
3.
Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 4.1.3 z 10% do wartości max. 5%? Obecna kara jest rażąco wygórowana. Odpowiedź: Nie
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr XVI poz. nr 8-11 Clexane w postaci ampułko strzykawki gdyż tylko taka postać
dostępna jest na rynku polskim?
Odpowiedź: Tak
4.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr XVI poz. nr 13 Depakine 400mg/4ml w postaci fiolki + amp rozp, gdyż tylko taka
postać dostępna jest na rynku polskim?
Odpowiedź: Tak
*
Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 43 Dobutamina 250mg proszek do sporządzania roztworu do inf., dopuszcza Dobutaminę w formie koncentratu
do infuzji w postaci ampułek?
Odpowiedź: Tak
*
1Czy w poz.29 Zamawiający wyraża zgodę na wycenę równoważnego wskazanemu mleka NAN Pro 1 90mlx32szt. Wycena 45 opakowań.
Odpowiedź: Nie
2Czy w poz.158 Zamawiający wyraża zgodę na wycenę równoważnej wskazanej diety doustnej Resource 2,0 200ml (opakowanie 4x200ml) smak
waniliowy? Wycena 50 opakowań.
Odpowiedź: Nie
3Czy w poz.159 Zamawiający wyraża zgodę na wycenę równoważnej wskazanej diety doustnej Resource protein 200ml (opakowanie 4x200ml) z
dodatkiem smakowym morela i/lub truskawka? Wycena 12,5 opakowania. Odpowiedź: Nie
4Czy w poz.160 Zamawiający wyraża zgodę na wycenę równoważnej wskaznej wysokokalorycznej diety Isosource energy 500ml? Wycena 300 sztuk
zgodnie z przeliczeniem pojemności. Odpowiedź: Nie
Strona 5 z 9
5Czy z poz.161 Zamawiający wyraża zgodę na wycenę równoważnej wskazanej wysokokalorycznej diety Isosource energy 500ml?
Odpowiedź:
Nie
6Czy w poz.163 Zamawiający wyraża zgodę na wycenę równoważnej wskazanej wysokobiałkowej diety Isosource protein 500ml? Wycena 400 sztuk
zgodnie z przeliczeniem pojemności. Odpowiedź: Nie
7Czy w poz.164 Zamawiający wyraża zgode na wycenę równoważnej wskazanej peptydowej diety Peptamen 500ml? Wycene 40 sztuk zgodnie z
przeliczeniem pojemności. Odpowiedź: Nie
8Czy w poz.165 Zamawiający wyraża zgodę na wycenę równoważnej wskazanej diety normokalorycznej Isosource standard 500ml?
Odpowiedź:
Nie
9Czy w poz.166 Zamawiajązy wuraża zgodę na wycenę równoważnej wskazanej diety normokalorycznej Isosource standard 1000ml?
Odpowiedź:
Nie
10Czy w poz.167 Zamawiający wyraża zgodę na wycenę równoważnego wskazanemu mleka NAN Expert Comfort 400g?
Odpowiedź: Nie
11Czy w poz.168 Zamawiający wyraża zgodę na wycenę równoważnego wskazanemu mleka NAN Expert Sensitive 400g?
Odpowiedź: Nie
12Czy w poz.169 Zamawiający wyraża zgodę na wycenę równoważnego wskazanemu mleka NAN Expert AR 400g?
Odpowiedź: Nie
*
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym nr 8/39/2016 w pakiecie (zadaniu) Pakiet XIII –
TABLETKI, w pozycji 122 dotyczącej „Lacidofil, kaps., 60 szt.” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin
x 20 kapsułek producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy. Odpowiedź: Nie
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym nr 8/39/2016 w pakiecie (zadaniu) Pakiet XIII –
TABLETKI, w pozycji 123 dotyczącej „LacidoEnter, kaps., 10 szt.” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej
Strona 6 z 9
Floractin Enteric box (10 blistrów x 15 kapsułek - z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals?
W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy. Odpowiedź: Nie
*
1. W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej pasków testowych do glukometrów będącej zastrzeżonym znakiem
towarowym konkretnych producentów, informujemy że paski danych marek są kompatybilne wyłącznie z glukometrami tych samych marek, co
jednakże ograniczyłoby konkurencję do wyrobu konkretnego wytwórcy, nadając mu praktyczną wyłączność na kształtowanie ceny oferty. Zwracamy
się z zapytaniem czy Zamawiający postępując zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29 ustawy) i mając na uwadze potencjalne oszczędności wynikłe z
dopuszczenia zaoferowania produktu konkurencyjnego, wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości konkurencyjnych pasków testowych (wraz z
dostarczeniem kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego) charakteryzujących się parametrami opisanymi
poniżej:
a)
Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z
wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym
dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu; d) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki
krwi 0,5 ul; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s; f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej
części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców, a
także krwi żylnej i tętniczej; g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach; h) Możliwość wykorzystania
opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy od otwarcia (opakowanie zawiera 2 fiolki x 25 pasków); i) zakres hematokrytu 20-60% i zakres
wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie;
Odpowiedź: Zamawiający posiada gleukometry do których wyspecyfikował paski.
Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie XIII TABLETKI poz. 122 w przedmiotowym postępowaniu:
W związku z umieszczeniem w SIWZ nazwy własnej produktu będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, uprzejmie prosimy o
dopuszczenie możliwości złożenia oferty w postaci równoważnego preparatu probiotycznego będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego
przeznaczenia medycznego przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym najlepiej przebadany pod względem klinicznym
szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych badaniach klinicznych) i Lactobacillus helveticus
(analog L. acidophilus – gatunek stosowany również w produkcie oryginalnym) a w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, tj. stanowiącym odpowiednik preparatu
o nazwie własnej wymienionej w SIWZ.
Strona 7 z 9
Odpowiedź. Zapisy pozostają bez zmian
Kolejne pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie XIII poz. 77 i 123 w przedmiotowym postępowaniu:
W związku z umieszczeniem w SIWZ nazw własnych produktów będących zastrzeżonymi znakami towarowym konkretnych producentów, uprzejmie prosimy o
dopuszczenie produktu będącego dietetycznym środkiem specjalnego przeznaczenia medycznego równoważnym pod względem dawki i zawartości drożdżaków
Saccharomyces boulardii (250 mg) oraz pod względem wskazań do stosowania w określonym wieku i przeznaczenia, konfekcjonowanym w postaci kapsułek (20
kaps./opakowanie) po
przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań. Odpowiedź. Zapisy pozostają bez zmian
*
1.Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Punktu 9 ppkt 9.6 SIWZ - KRYTERIA OCENY OFERT. W związku z tym, iż Zamawiający zamierza oceniać
złożone oferty również pod kątem terminu płatności, to prosimy o wprowadzenie oznaczenia minimalnego i maksymalnego dopuszczalnego terminu płatności.
Wskazujemy, iż termin płatności 60 dni jest maksymalnym terminem dopuszczonym przez ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych. W związku z powyższym zaoferowanie dłuższego terminu płatności będzie sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wyboru
oferty i zawarcia umowy z terminem płatności dłuższym niż 60 dni, Zamawiający musiałby liczyć się z koniecznością zapłaty odsetek określonych ustawą
począwszy od 61 dnia po terminie dostawy towaru. Sugerujemy wskazanie minimalnego (najniżej ocenianego) terminu płatności na poziomie 30 dni oraz
maksymalnego (najwyżej ocenianego) terminu płatności na poziomie 60 dni. Odpowiedź. Zapisy pozostają bez zmian
2. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo
np. będzie to raziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy
bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisów §2 ust.6 i §3 ust.7 punktor pierwszy projektu umowy)?
Odpowiedź. Zapisy pozostają bez zmian
3. Do §3 ust.7 punkt drugi projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania
się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy
dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź. Zapisy pozostają bez zmian
4. Do §4 ust.1 pkt 1) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej
partii towaru poprzez jednoznaczny zapis o karze w wysokości 1% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź. Patrz odpowiedź na pytania str.5
Strona 8 z 9
5. Do treści §4 ust.1 pkt 2) projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez
Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru
Kupującemu." Odpowiedź. Zapisy pozostają bez zmian
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §4 ust.1 pkt 3) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10%
wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? Odpowiedź. Zapisy pozostają bez zmian
7. W §5 ust.1 projektu umowy prosimy o dodanie przed treścią dotychczasowego zapisu słowa "Nieuzasadniona...".
Odpowiedź. Zapisy pozostają bez zmian
Zamawiający wprowadza 2 pozycje do pakietu 8- Opatrunki specjalistyczne
Pakiet VIII –
OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE
Wadium 156,00zł (bez zmiany)
Lp
5
6
Nazwa leku
Gąbka hemostatyczna z siarczanem gentamycyny
2mg/cm2 10x10cmx0,5cm ( 130mg gentamycyny)
Gąbka hemostatyczna z siarczanem gentamycyny
2mg/cm2 5cmx5cmx0,5cm( 32,5mg gentamycyny)
JM
Ilość
szt
10
szt
10
Cena
jednostkow
a netto (zł)
Stawk
Wartość
a
netto (zł) VAT
%
Podatek
VAT
wartość
Wartość
brutto
Strona 9 z 9
Download