Problem alkoholowy a rodzina

advertisement
Co znaczy być dzieckiem alkoholika? Jak poradzić
sobie ze stresem emocjonalnym, poczuciem
krzywdy i wstydu za pijanego ojca czy matkę?
Gdzie szukać pomocy? Jak powinni zachować
się rówieśnicy?
Prezentacja przygotowana przez Agnieszkę Dreczka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Józefa Nojego w Czarnkowie
Alkoholizm to choroba przewlekła, postępująca i śmiertelna, opisana w Międzynarodowej
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów. Alkoholizm jest chorobą samoistną
i nie powstaje na podłożu żadnego innego zaburzenia. Cechą charakterystyczną nieleczonego
alkoholizmu, jak każdej zresztą, nieleczonej choroby, jest to, iż pogłębia się on systematycznie,
prowadząc do coraz większej destrukcji. Rujnuje to życie zarówno osoby pijącej,
jak i jej rodziny. Alkoholizm jest chorobą śmiertelną: powoduje min. marskość wątroby, raka
trzustki, zanik móżdżku, zaburzenia neurologiczne oraz nadciśnienie.
-jest człowiekiem z marginesu
-bez niczyjej pomocy wyjdzie z nałogu,
-musi pić codziennie,
-upija się zawsze, gdy pije,
-rodzi się alkoholikiem,
-to człowiek zły i niemoralny;
Istnieje bardzo wiele metod skutecznie
pomagających walczyć z nałogiem i powoli wracać
alkoholikowi do normalnego życia. Rzeczą konieczną
i jednocześnie szczególnie trudną jest odbudowanie
zaburzonej poprzez chorobę osobowości alkoholika,
czyli nauka nowych dla niego zachowań
i umiejętności, które wyparłyby te stare szkodliwe.
Analizując sytuację rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, szczególną uwagę należy zwrócić
na dzieci i młodzież wychowujące się w tych rodzinach. Różne formy zachowań agresywnych
i represyjnych rodziców, zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych i potrzeb dziecka,
wywierają destruktywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci oraz na proces
rozwoju.
W reakcji na chorobę alkoholową, członkowie rodziny
nieświadomie zaczynają spełniać role, które
pozwalają "zneutralizować" skutki zachowania
alkoholika i sprawiają, że rodzina może nadal
funkcjonować, zachowując pozory normalności.
Role te służą więc jako zbiorowy system ochronny,
dając poszczególnym członkom rodziny chociaż
niewielkie poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa,
a jednocześnie odciągają uwagę obserwatorów
od rzeczywistych problemów i uczuć skrywanych
za fasadą.
Rodzina, w której występuje problem alkoholu, to rodzina patologiczna. Rodzice nie spełniają
swoich funkcji rodzicielskich, a dzieci doświadczają przemocy psychicznej, fizycznej a także
nadużyć seksualnych. Narażone są na niesprawiedliwość, nadmierny krytycyzm i oszustwa
ze strony rodziców. Wszystko to powoduje u dziecka kłopoty z nauką, funkcjonowaniem
w środowisku rówieśników jak i zachowania aspołeczne. Często alkoholizm jest powodem
wzrostu przestępczości, narkomanii a w ostateczności również wzrostem ilości samobójstw.
Dzieci z rodzin patologicznych przejawiają zwykle dużą lękliwość oraz zamykają się w sobie.
Stres wyładowują za pomocą siły. Potrzebują jednak bliskości, oparcia i miłości.
Dziecko w rodzinie alkoholowej uczy się trzech
zasad: "nie odczuwaj", "nie ufaj", "nie mów".
Nie odczuwaj , bo to, co czujesz za bardzo boli lub jest
zbyt przerażające.
Nie ufaj , bo wielokrotnie składane obietnice były
łamane i niedotrzymywane. Nie ma więc nic
pewnego, nic na czym mógłbyś się oprzeć. Nie
mów o piciu swojego rodzica, o tym co czujesz i
co myślisz na ten temat.
Nie mów o tym, co dzieje się w domu i o
konsekwencjach wynikających z picia. W ten
sposób zanika komunikacja nie tylko wewnątrz
rodziny, ale i w relacjach "ze światem
zewnętrznym". Tworzy się swoistego rodzaju
"tabu", rodzinna tajemnica, której dzieci usilnie
strzegą w poczuciu wstydu, lęku i nadziei, że
może w końcu będzie lepiej. Wszystko to sprawia,
iż dziecko zaczyna przyjmować postawę obronną
i zamkniętą wobec otaczającej rzeczywistości.
Alateen to część grupy Al-Anon: wspólnoty, która łączy dzieci i młodzież, która miała bliski kontakt
z osobami uzależnionych alkoholizmem (rodzice, przyjaciele, rodzeństwo…) Stowarzyszenie
to pomaga im żyć normalnie i daje im namiastkę prawdziwego szczęścia: dzielą się
doświadczeniami, a także dzielą swą siłą i żywią nadzieję na lepsze jutro.
Alateen posiada swój program, a także dwanaście stopni, które pomagają dojrzeć umysłowo,
duchowo oraz emocjonalnie. To dzięki nim młodzież jest w stanie oddać swoje problemy
Bogu (jakkolwiek go pojmuje) i zrozumieć, jak zachowywać się wobec osób uzależnionych.
"Właśnie dziś przeżyję dzień dobrze,
nie próbując natychmiast rozwiązać moich wszystkich problemów.
Jestem w stanie czynić przez dwanaście godzin to, co przeraża mnie,
gdy pomyślę,
że miałbym znosić przez całe życie."
Grafika:
bez-dymka.fm.interia.pl,
leczeniealkoholizmu.net,
kobieta.wp.pl,
al-anon.org.pl,
pl.123rf.com,
senior.pl,
skrzydla-dwa.blog.onet.pl,
interia360.pl,
dzieciowo.pl,
e-teatr.pl,
Źródła własne.
Tekst:
cdniku.pl/pliki/pomoc.pdf
al-anon.org.pl,
terapia.rubikon.net.pl/html/1999/rodzina4_d.htm,
www.sciaga.pl/tekst/24001-25alkohol_w_aspekcie_spolecznym,
radiowaporadnianastolatka.info/file/alkoholrodzina.pdf,
hyperreal.info/node/3832#axzz1KR0DLrpO
parpa.pl/index.php?option=com_content&task=vie,w&id=7
3&Itemid=91#sub0201,
Download