Alkoholizm

advertisement
Alkoholizm - jest to okresowe
picie alkoholu w celu
doznawania jego działania
psychicznego, a czasem także
dla uniknięcia złego
samopoczucia, wynikające z
jego odstawienia. Jest to
również zaburzenie
polegające na utracie kontroli
nad ilością spożywanego
alkoholu.
• Silna, natrętna potrzeba spożywania alkoholu
• Picie alkoholu mimo oczywistej wiedzy o jego szczególnej
szkodliwości dla zdrowia pijącego
• Postępujące zaniedbywanie alternatywnych do picia
przyjemności, zachowań i zainteresowań.
• Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta
sama dawka alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu,
potrzeba spożywania większych dawek alkoholu dla wywołania
oczekiwanego efektu).
• Objawy abstynencyjne
• Picie alkoholu w celu złagodzenia albo zapobieżenia
alkoholowemu zespołowi abstynencyjnemu oraz
subiektywne poczucie skuteczności takiego postępowania.
Najczęściej wyróżnia się trzy grupy
powodów picia:
1. „ucieczkowe” w celu
zapomnienia o kłopotach,
zredukowania napięcia, poprawy
nastroju i odprężenia się
2. „społeczne” np. dla
towarzystwa, z uprzejmości,
z jakiejś okazji
3. „w poszukiwanie przyjemności”
np. dla smaku alkoholu czy z
przekonania o zdrowotnych
efektach jego działania.
Wyróżniamy
1.Faza wstępna (od kilku miesięcy do kilku lat)
Objawy:
•po wypiciu kieliszka pijący czuje się bezpieczniej
•wszystkie problemy zaczyna rozwiązywać za pomocą alkoholu
•wzrasta tolerancja alkoholowa, aby uzyskać przyjemny nastrój
2.Faza ostrzegawcza (od pół roku do kilku lat)
Objawy:
•występują luki pamięciowe, okresowe zaniki pamięci
•u pijanego nie obserwuje się typowych objawów upicia się
•unika rozmów na ten temat.
3.Faza krytyczna
Objawy:
•traci kontrolę nad raz rozpoczętym piciem;
•jeżeli już zaczął pić, pije do głębokiego upojenia alkoholowego;
•jest jeszcze w stanie podjąć decyzję: pić czy nie pić;
•pogłębia się w nim poczucie winy, niezadowolenia z siebie
•zaczyna pić od rana (picie poranne).
4.Faza przewlekła
Objawy:
•początkiem jej jest przejście do picia ciągłego;
•alkoholik stara się podtrzymywać stan upojenia - stale jest pijany
Po alkohol sięga ponad 92% 15- i 16latków oraz 96% 17- i 18-latków.
Najczęściej wybierany trunek przez
młodzież to piwo. Do upicia się przyznała
się niemal połowa piętnastolatków i
ponad 65% siedemnastolatków. Raport
„Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce”,
przygotowany przez PARPA, wskazuje, że
około 21% kobiet i 26% mężczyzn
wyraziłoby zgodę na to, by ich dziecko
spróbowało alkoholu przed ukończeniem
18 urodzin.
I SYSTEM LECZNIA
ZAMKNIĘTEGO
II SYSTEM LECZENIA
OTWARTEGO
1. Ośrodki odwykowe
2. oddziały, pododdziały
szpitala psychiatrycznego
W obu przypadkach stosuje
się takie formy pomocy jak:
• detoksykacja
• terapia grupowa
• terapia zajęciowa
1. Poradnie leczenia
otwartego
• Edukacja w zakresie
problemów alkoholowych
• Terapia grupowa
• Indywidualne sesje z
terapeutą
• Grupy pracy z rodziną
2. Grupy wsparcia
• Grupy AA
• Kluby abstynenckie
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn
i kobiet, którzy dzielą się nawzajem
doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać
swój wspólny problem i pomagać innym w
wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we
wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma
w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy
samowystarczalni poprzez własne dobrowolne
datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną
sektą, wyznaniem, działalnością polityczną,
organizacją lub instytucją, nie angażuje się w
żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie
zwalcza żadnych poglądów. Podstawowym
celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym
alkoholikom w jej osiągnięciu.
Alkoholizm jest chorobą całej rodziny.
Niestety bliscy alkoholika są najczęściej
nieświadomymi pomocnikami w piciu.
Traktując chorego jak niegrzeczne
dziecko utrudniają mu podjęcie decyzji
o leczeniu. Alkoholizm to choroba
bardzo demokratyczna, dotyka ludzi ze
wszystkich środowisk społecznych,
niezależnie od sytuacji finansowej,
wykształcenia, zawodu i płci. Początki
choroby są zwykle takie: ktoś sięgał po
alkohol, aby przypodobać się kolegom,
ktoś inny pokonywał w ten sposób
nieśmiałość, uciekał od stresów i
problemów lub chciał zapomnieć o
nieszczęściu, które go spotkało.
Zawartość alkoholu
Typowe objawy
0,3‰
rozproszona uwaga
0,8‰
pobudliwość, upośledzenie
koordynacji ruchowo-wzrokowej,
obniżony krytycyzm
1,5‰
zaburzenia równowagi, błędy w
logicznym myśleniu, opóźnienie
czasu reakcji, agresywność
2‰
zaburzenia mowy, senność,
obniżenie kontroli zachowania i
poruszania się
4‰
senność, możliwość zapadnięcia w
śpiączkę
4-5‰
zatrucie, śmierć
Alkoholizm to bezlitosna
oraz dożywotnia
choroba. Na zwalczanie
jej jest tylko jeden
sposób: BEZWZGLĘDNA I
DOŻYWOTNIA
ABSTYNENCJA!!!
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards