alkohol

advertisement
Monika
Nikodem
Kl. III b
Alkohol jest najczęściej spożywaną trucizną na świecie. Handlarze
narkotyków mogą na szczęście jeszcze tylko pomarzyć o takim
popycie, jaki zaspakajają gorzelnie, browary itp.
Alkoholami nazywana jest grupa organicznych związków
chemicznych, pochodnych węglowodorów, do której obok alkoholu
etylowego (etanolu), należą m.in. metanol, propanol oraz butanol. Dla
celów spożywczych wykorzystywany jest jedynie alkohol etylowy,
który spożywany jest pod postacią: wódek, koniaków, whisky,
wina i piwa.
Alkohol etylowy jest cieczą lżejszą od wody, przezroczystą o
charakterystycznej woni i piekącym smaku. W normalnych
warunkach występuje w organizmie człowieka jako alkohol
fizjologiczny, w stężeniu nie przekraczającym 0,15 promila.
Wchłanianie rozpoczyna się natychmiast po wprowadzeniu alkoholu
do organizmu, już w jamie ustnej. Proces metabolizowania alkohol
przebiega wolniej niż proces jego wchłaniania.
Alkohol sprawia, że czujemy się szczęśliwsi,
łatwiej nawiązujemy kontakty z ludźmi, mamy
mniejsze zahamowania podczas wyrażania swoich
myśli. Ujmując rzecz naukowo, alkohol należy do
depresantów , co nie oznacza jednak, że wpędza
w depresję. Oznacza tylko, że spowalnia
aktywność ośrodkowego układu nerwowego, tak
że informacje wędrują dłużej wzdłuż włókien
nerwowych. Stajemy się bardziej odprężeni i zbyt
pewni swoich możliwości, przy czym zdolność
reakcji jest obniżona, a mowa staje się bardziej
poplątana. Dzieje się tak dlatego, że alkohol
wypiera cząsteczki wody otaczające komórki
nerwowe, to zaś z kolei wpływa na ruch
naładowanych elektrycznie atomów
odpowiedzialnych za przekazywanie informacji
wzdłuż włókna nerwowego.
układu nerwowowego:
polineuropatia, zmiany zanikowe móżdżku i mózgu, zwyrodnienia
w płatach czołowych, ubytek szarej substancji mózgu, encefalopatia
i inne,
układu pokarmowego:
przewlekłe stany zapalne błon śluzowych jamy ustnej, przełyku,
żołądka i dwunastnicy, zaburzenia perystaltyki jelit oraz upośledzenie
wchłaniania, stany zapalne trzustki i wątroby (stłuszczenie,
zwłóknienie i marskość) i inne,
układu krążenia:
nadciśnienie
tętnicze,
kardiomiopatia
alkoholowa
(zmiany
zwyrodnieniowe
włókien
mięśnia
sercowego,
stłuszczenie
i powiększenie serca)
układu oddechowego:
przewlekłe zapalenie błony śluzowej tchawicy i oskrzeli. U osób
nadużywających alkoholu 10-krotnie częściej występuje rak jamy
ustnej, krtani oraz tchawicy,
układu moczowego:
ostra niewydolność nerek, wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi i
związane z tym objawy dny moczanowej (zapalenie stawów
spowodowane gromadzeniem się złogów moczanowych),
układu hormonalny:
nieprawidłowe wydzielanie testosteronu, zmniejszenie ruchliwości
plemników i zniszczenie ich struktury. Hypogonadyzm i feminizacja u
mężczyzn, u kobiet zaburzenia miesiączkowania, zanik jajników i
maskulinizacja.
Aby móc mówić o uzależnieniu od alkoholu muszą wystąpić minimum trzy z
poniższych objawów. Do objawów należą:
 Silna, natrętna potrzeba spożywania alkoholu (głód alkoholowy).
 Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu (trudności w unikaniu
rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia albo problemy z
kontrolowaniem picia do wcześniej założonego poziomu).
 Picie alkoholu w celu złagodzenia albo zapobieżenia alkoholowemu zespołowi
abstynencyjnemu oraz subiektywne poczucie skuteczności takiego
postępowania.
 Objawy abstynencyjne (drżenia mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, tachykardia,
nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie
śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, nastrój drażliwy lub
obniżony, lęk).
 Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka
alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu, potrzeba spożywania większych
dawek alkoholu dla wywołania oczekiwanego efektu).
 Zawężenie repertuaru zachowań związanych z piciem alkoholu do 1-2
wzorców.
 Postępujące zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności, zachowań i
zainteresowań.
 Picie alkoholu mimo oczywistej wiedzy o jego szczególnej szkodliwości dla
zdrowia pijącego.
zwiększa się ilość i częstotliwość spożywania alkoholu,
zmienia się funkcja picia i rola alkoholu w życiu (picie nie
jest już tylko elementem wzorca kulturowego, ale staje się
lekarstwem na stres, smutek, samotność, lęk),
postępuje przywiązanie do sytuacji picia (narasta
koncentracja na sytuacjach związanych z piciem,
oczekiwanie na moment picia, celebrowanie picia, niepokój
w sytuacji niemożności napicia się),
alkohol spożywany jest w nieodpowiednich sytuacjach jak:
okres ciąży i karmienia piersią, prowadzenie pojazdów,
przy spożywaniu leków wchodzących w reakcje z
alkoholem, pomimo chorób wykluczających spożywanie
alkoholu itp.
Picie alkoholu staje się
problemem gdy:
nasilają się objawy upojenia alkoholowego
pojawia się zaniepokojenie i uwagi krytyczne wyrażane
przez osoby bliskie oraz sygnały sugerujące
zmniejszenie ilości picia
używanie alkoholu staje się sposobem usuwania
skutków picia z poprzedniego dnia (kac)
rosną negatywne skutki picia alkoholu, a mimo to picie
jest nadal kontynuowane
pojawiają się trudności z tym co dzieje się działo
poprzedniego dnia w sytuacjach związanych z piciem.
Bardzo trudne jest życie dzieci w rodzinie
z problemami alkoholowymi
DYSŁUNKCJE TAKIEJ RODZINY:
 zakłóca prawidłowy rozwój dziecka /poznawczy, emocjonalny i
społeczny/
 długotrwały stres powoduje, że dzieci te są słabe fizycznie i często
chorują
 dzieci doświadczają traumatycznych sytuacji, w tym bardzo często
przemocy ze strony rodziców, które często zagrażają ich bezpieczeństwu
i zdrowiu
 mają problemy z przystosowaniem się do środowiska zewnętrznego:
czują się gorsze, bezwartościowe, nie potrafią zaufać i nawiązać
prawidłowych kontaktów z innymi ludźmi
 dzieci w takiej rodzinie nie maja prawidłowych wzorców, norm i
systemu wartości, przekazywanych dzieciom w procesie ich
wychowania
Część osób
wychowujących się w
rodzinach alkoholowych
, wynosi z nich takie
doświadczenie, które
zakłóca ich prawidłowe
funkcjonowanie w
dorosłym życiu.
Przyjmują w nim
postawę wyniesioną z
domu np.: maskotki
/błazna/, zagubionego.
 młodzi ludzie (ze względu na ryzyko poważnych
zaburzeń rozwojowych),
 osoby chore, przyjmujące leki wchodzące w reakcje z
alkoholem,
 wszyscy, którzy znajdują się w okolicznościach
wykluczających picie (kierując pojazdami, przebywając
w pracy, w szkole, itp.),
 osoby, którym szkodzi każda, nawet najmniejsza, ilość
alkoholu.
Musimy pamiętać, iż człowiek po pewnym czasie
staje się niewolnikiem alkoholu
z jarzma którego nie łatwo jest się uwolnić.
Osoba uzależniona powinna pamięta, że nie tylko
niszczy swoje zdrowie i życie,
ale również swoją rodzinę,
która przezywa ogromną traumę co odbija
się na ich psychice i zachowaniu.
Zanim wypijesz - pomyśl !
Czy chcesz skończyć tak jak oni…
Myśląc o dorosłym życiu
PAMIĘTAJ o ...
…KONSEKWENCJACH!!!
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards