Prezentacja poświęcona skutkom picia alkoholu

advertisement
Prezentacja ma na celu uświadomienie
młodzieży i nie tylko o problemach uzależnienia
się od alkoholu
Alkoholami nazywana jest grupa organicznych związków chemicznych, pochodnych
węglowodorów, do której obok alkoholu etylowego (etanolu) należą m.in. metanol, propanol,
butanol. Dla celów spożywczych wykorzystywany jest jedynie alkohol etylowy, spożywany pod
postacią wódek, koniaków, whisky, wina i piwa.
Alkohol jest spożywany przez ludzi praktycznie od
zarania dziejów, pełniąc różne funkcje. Początkowo służył jako
środek redukujący ból i zmęczenie. Później zaczęto go stosować
w celu odprężenia, aż w końcu stał się środkiem ułatwiającym
kontakty. Zapewne zaskakująca wydaje się informacja, że
alkohol zabija więcej ludzi niż wszystkie inne używki
(wyłączając nikotynę) razem wzięte.
Wśród środków odurzających to
nasz największy zabójca.
Alkohol etylowy, zawarty we wszystkich napojach alkoholowych: piwie,
winie, wódce, jest substancją psychoaktywną. Posiada zdolność
szybkiego przenikania do mózgu i wywołuje zmiany, których rodzaj i
nasilenie są związane z poziomem stężenia alkoholu we krwi.
Najważniejszym dla niego celem to unieszkodliwić ośrodek dowodzenia –
nasz mózg.
Już po kilku minutach od spożycia alkoholu jego poziom wzrasta. Do
maksymalnego stężenia alkoholu we krwi dochodzi po upływie około 1-1,5
godziny od chwili jego spożycia.
W miarę jak wzrasta stężenie spożywanego alkoholu we krwi, pojawiają się dalsze zaburzenia
od 0,2 do 0,5 promila
Nieznaczne zaburzenia równowagi oraz euforia i obniżenie krytycyzmu,
upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zaburzenia widzenia
do 0,7 promila
Zaburzenia sprawności ruchowej (niezauważalne osłabienie refleksu,
nadmierna pobudliwość i gadatliwość, a także obniżenie samokontroli oraz
błędna ocena własnych możliwości, które często prowadzą do fałszywej
oceny sytuacji
do 2 promili
Zaburzenia równowagi, koordynacji ruchowej, obniżenie progu bólu, spadek
sprawności intelektualnej (błędy w logicznym rozumowaniu, wadliwe
wyciąganie wniosków itp.) opóźnienie czasu reakcji, obniżona tolerancja,
zachowania agresywne, pobudzenie seksualne, wzrost ciśnienia krwi oraz
przyspieszenie akcji serca
do 3 promili
Zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa), wyraźne spowolnienie i zaburzenia
równowagi, wzmożona senność, znaczne obniżona zdolność do kontroli
własnych zachowań
do 4 promili
Spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, osłabienie lub zanik
odruchów fizjologicznych oraz głębokie zaburzenia świadomości prowadzące
do śpiączki
powyżej 4 promili
Stan zagrożenia życia - głęboka śpiączka, zaburzenia czynności ośrodka
oddechowego i naczyniowo-ruchowego, możliwość porażenia tych ośrodków
przez alkohol
Alkohol a młodzież
Młodzież najczęściej przeżywa inicjację alkoholową w wieku 13-14 lat
(przełom szkoły podstawowej i gimnazjum). W okolicznościach takich jak
prywatne spotkania towarzyskie, wagary czy obozy.
Jak wykazują badania], jednym z częstszych powodów picia jest chęć
przypodobania się kolegom, poczucia się dorosłym. Picie jest w społeczności
budowane na atrybut dorosłości - stąd stanowi element dążeń dorastającej
dopiero młodzieży. Innymi powodami jest konformizm grupowy, trudno się
wyłamać ale także wynikający z życia rodzinnego - jak alkoholizm w rodzinie.
Choroba alkoholowa ma również swój koniec, są jedynie dwa wyjścia śmierć albo zaprzestanie picia. Nie leczona choroba zwykle prowadzi do
śmierci(można jedynie powstrzymać jej rozwój)
Dlatego mówi się o trzeźwiejących alkoholikach a nie o wyleczonych.
Alkoholizm jest chorobą podstawową. Oznacza to, że sam jest przyczyną
wielu innych chorób. Staje się źródłem wielu problemów emocjonalnych i
fizycznych osób pijących. Rozwiązanie ich musi rozpocząć się od
rozwiązania spraw picia. Zaprzestanie picia.
Trzeźwienie jest następnym warunkiem zdrowienia, rozwoju osobowości,
rozwiązywaniu swych trudności natury psychicznej i fizycznej. Ponieważ
alkoholizm jest chorobą, dobrze jest rozpocząć leczenie tej choroby w jej
wczesnych fazach rozwoju (choć nie jest to takie proste). Daje to szansę aby
wiele młodych osób nie dochodziło do dna, aby nie uszkadzać się, nie
doprowadzać do degradacji psychicznej, fizycznej i duchowej.
Skutki tej choroby stają się coraz bardziej
odczuwalne i dla pijącego i dla otoczenia !!!
Jednym z zaleceń terapii odwykowej jest udział w
spotkaniach Anonimowych Alkoholików.
Kim są Anonimowi Alkoholicy ?
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą
się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać
swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć
zaprzestania picia.
Wspólnota AA nie jest żadną sektą, wyznaniem, partią lub instytucją,
nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska
w jakichkolwiek sporach. Naszym najważniejszym celem jest trwać w
trzeźwości i pomagać alkoholikom w jej osiągnięciu
Znikoma wiedza, jaką
posiada nasze społeczeństwo
na temat alkoholizmu
(uzależnienia od alkoholu)
i jego leczenia, stanowi
doskonałą okazję do
zarobienia pieniędzy
na ludzkiej naiwności ! ! !
Jeden z licznych wyników spożywania alkoholu
NIE PROWADŹ PO ALKOHOLU
Dziękuję za uwagę
Agata Ochojska
Bibliografia
Źródła informacji
- http://pl.wikipedia.org/wiki/Alkohole
- http://www.wyhamujwpore.pl/articles/view/23/jak-dziala-alkohol
- http://neuroskoki.pl/co-alkohol-robi-z-mozgiem/
- http://pl.wikipedia.org/wiki/Alkoholizm
- http://pl.wikipedia.org/wiki/Anonimowi_Alkoholicy
- http://sciaga.pl/tag/uzaleznienie-od-alkoholu/
Zdjęcia
- https://www.google.pl/ grafika ---> alkohol
Download