UZALE*NIENIE OD ALKOHOLU

advertisement
Co to są alkohole?
Alkohole są pochodnymi węglowodorów,
w których cząsteczkach co najmniej
jeden atom wodoru został zastąpiony
grupą wodorotlenową -OH.
PODZIAŁ ALKOHOLI
Ze względu na położenie grupy hydroksylowej wyróżnia
się alkohole: pierwszorzędowe, drugorzędowe i trzeciorzędowe.
Biorąc pod uwagę liczbę grup -OH alkohole można podzielić
na jedno i wielowodorotlenowe. Do alkoholi
jednowodorotlenowych zaliczane są między innymi etanol
(alkohol etylowy) i metanol (alkohol metylowy). Etanol jest
bezbarwną cieczą, która znalazła zastosowanie jako
rozpuszczalnik oraz składnik napojów alkoholowych. Metanol
jest związkiem bardzo toksycznym i służy głównie jako
rozpuszczalnik. Alkoholami wielowodorotlenowymi są glikol
etylenowy i gliceryna. Glikol etylenowy jest gęstą, bezbarwną
cieczą, która dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jest to składnik
płynów chłodzących stosowanych w silnikach samochodowych,
kosmetyków i detergentów. Gliceryna jest gęstą, bezbarwną,
higroskopijną cieczą, którą stosuje się między innymi
w produkcji leków i kosmetyków.
NEGATYWNE SKUTKI ALKOHOLU
Częste picie alkoholu nie ma żadnych korzyści
zdrowotnych, wręcz przeciwnie – konsekwencje częstego
spożycia odbijają się na zdrowiu w różny sposób.
Nadużywanie alkoholu zwiększa ryzyko zachorowania na
cukrzycę, marskość wątroby, nadciśnienie, może nawet
prowadzić do wylewu. Nadmierne spożycie alkoholu
powoduje m.in. agresję, tycie, wpływa na zaburzenia
funkcji kognitywnych, a także przyczynia się do
powstawania wielu urazów. Nadużywanie alkoholu może
również zwiększyć ryzyko zachorowania na różnego
rodzaju odmiany nowotworu. Napoje alkoholowe są
źródłem dużych ilości dodatkowych kalorii. Jakikolwiek
alkohol w dużych ilościach powoduje tycie.
Alkoholizm, choroba alkoholowa, uzależnienie od
alkoholu, toksykomania alkoholowa – zaburzenie
polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego
alkoholu. Spożywanie zazwyczaj w dużych dawkach
alkoholu przez alkoholika jest spowodowane
przymusem o charakterze psychicznym i
somatycznym, i nie podlega jego woli, jednak możliwe
jest jego powstrzymanie i utrzymanie abstynencji.
Mechanizm powstawania uzależnienia nie jest do
końca wyjaśniony i nie ma bezpośredniego związku z
nadużywaniem alkoholu, choć w końcu do niego
prowadzi.
OBJAWY UZALEŻNIENIA








Aby móc mówić o uzależnieniu od alkoholu muszą wystąpić minimum trzy z
poniższych objawów. Do objawów należą:
Silna, natrętna potrzeba spożywania alkoholu (głód alkoholowy).
Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu (trudności w unikaniu
rozpoczęcia picia, trudności w zakończeniu picia albo problemy z
kontrolowaniem picia do wcześniej założonego poziomu).
Picie alkoholu w celu złagodzenia albo zapobieżenia alkoholowemu zespołowi
abstynencyjnemu oraz subiektywne poczucie skuteczności takiego
postępowania.
Objawy abstynencyjne (drżenia mięśniowe, nadciśnienie tętnicze,
tachykardia, nudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic,
wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, nastrój drażliwy
lub obniżony, lęk).
Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu (ta sama dawka
alkoholu nie przynosi oczekiwanego efektu, potrzeba spożywania większych
dawek alkoholu dla wywołania oczekiwanego efektu).
Zawężenie repertuaru zachowań związanych z piciem alkoholu do 1-2 wzorców.
Postępujące zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności, zachowań i
zainteresowań.
Picie alkoholu mimo oczywistej wiedzy o jego szczególnej szkodliwości dla
zdrowia pijącego.
Zaburzenia życia rodzinnego – 94%
Problemy w kontaktach z ludźmi – 84%
Problemy finansowe – 82%
Przemoc wobec bliskich – 57%
Problemy z prawem (karalność) – 51%
*Obok podany jest procent alkoholików, których dotyczy dany problem
(na podstawie badania Programu Aktywizacji Placówek Odwykowych)
GDY LEJE SIĘ ALKOHOL, LEJĄ SIĘ ŁZY
DOPUSZCZALNA DAWKA ALKOHOLU
Dopuszczalna dawka alkoholu to około jednego
drinka na kobietę i dwa drinki na mężczyznę
dziennie. Kobieta, która wypija więcej niż 7
drinków w ciągu tygodnia lub 3 drinki w ciągu
jednego dnia może być już określona mianem
nadużywającej alkoholu. Mężczyzna jeżeli wypija
więcej niż 14 drinków w ciągu tygodnia lub 4 tego
samego dnia.
STĘŻENIE ALKOHOLU WE KRWI
1. 0,2–0,5‰ – występuje odprężenie i euforia, mogą wystąpić nieznaczne zaburzenia
równowagi, zmniejszenie krytycyzmu, upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz
zaburzenia widzenia.
2.0,5–0,7‰ – następują zaburzenia sprawności ruchowej, niezauważalne osłabienie
refleksu, nadmierna pobudliwość i gadatliwość, pogorszenie zdolności uczenia się
i zapamiętywania, a także osłabienie samokontroli i błędna ocena własnych możliwości.
3.0,7–2‰ – występują zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej,
obniżenie progu bólu, zmniejszenie sprawności intelektualnej (błędy w logicznym
rozumowaniu, wadliwe wyciąganie wniosków itp.), opóźnienie czasu reakcji, wyraźna
drażliwość, zachowania agresywne, pobudzenie seksualne, wzrost ciśnienia krwi,
przyspieszenie akcji serca, wymioty świadczące o obronie organizmu przed
przedawkowaniem.
4. 2–3‰ – pojawiają się zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa), wyraźne spowolnienie
i zaburzenia równowagi, wzmożona senność, znacznie osłabiona zdolność do kontroli
własnych zachowań, „urwane filmy”.
5. 3–4‰ – następuje spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, osłabienie odruchów
fizjologicznych lub ich zanik; mogą również wystąpić głębokie zaburzenia świadomości
prowadzące do śpiączki.
6. Powyżej 4‰ – to dla zdecydowanej większości konsumentów alkoholu stan zagrożenia
życia. Może wystąpić głęboka śpiączka, nasilają się zaburzenia czynności ośrodka
oddechowego i naczyniowo-ruchowego, może także dojść do porażenia tych ośrodków
przez alkohol.
Jedna standardowa porcja alkoholu to 10g
stuprocentowego alkoholu zawiera się w około:
 250 ml piwa (5%)
 100 ml wina (12%)
 30 ml wódki (40%)
Czyli:
 butelka piwa (0,5 l) to 2 porcje alkoholu,
 butelka wina (0,75 l) to 7,5 porcji alkoholu,
 butelka wódki (0,5 l) to 17 porcji alkoholu.
KTO SIĘ SZYBCIEJ UZALEŻNI?
Kobiety są mniej odporne na alkohol z wielu różnych
powodów. Jednym z najczęściej wymienianych jest fakt, że
kobiety zazwyczaj ważą mniej od mężczyzn, więc jeden drink
dostarcza proporcjonalnie większą dawkę alkoholu. Drugim
powodem jest różnica w działaniu metabolizmu – alkohol w
organizmie jest rozcieńczany przez wodę, a kobiety posiadają w
organizmie mniej wody niż mężczyźni, przez co organy
wewnętrzne wystawione są na działanie większej ilości alkoholu.
Kobiety są bardziej narażone na negatywne skutki zdrowotne
nadużywania alkoholu, takie jak problemy z wątrobą, mózgiem i
sercem.
SPOŻYWANIE ALKOHOLU PRZEZ KOBIETY W CIĄŻY
Alkohol spożywany w pierwszym trymestrze ciąży może przyczynić
się do:
 poważnych uszkodzeń mózgu;
 zaburzeń prawidłowego rozwoju komórek;
 uszkodzeń ważnych organów, takich jak: wątroba, nerki, serce;
 deformacji twarzy;
 poronień.
Alkohol spożywany w drugim trymestrze ciąży może spowodować:
 poronienie zagrażające twojemu zdrowiu i życiu;
 uszkodzenie komórek mięśni, skóry, zębów, gruczołów i kości dziecka;
 uszkodzenie mózgu dziecka.
Alkohol spożywany w trzecim trymestrze ciąży może spowodować:
 zaburzenia w rozwoju mózgu i płuc;
 opóźnienie przyrostu wagi płodu;
 przedwczesny poród.
KONSEKWENCJA KTÓRA ZOSTANIE PONIESIONA PRZEZ
NIEWINNE DZIECKO
Najczęstszą konsekwencją picia alkoholu przez przyszłą
matkę jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS).
Co to jest FAS?
Termin ten po raz pierwszy został użyty przez badaczy
amerykańskich D.Smitha i K.L.Jonesa w 1973 roku. Był
określeniem tych wszystkich dzieci, które urodziły się z
wadami wrodzonymi w wyniku picia przez ich matki
alkoholu w czasie ciąży. Diagnoza stawiana jest, jeżeli
wiemy, że kobieta spożywała alkohol w ciąży, a dziecko,
które przyszło na świat, ma przynajmniej trzy dysmorfie
(zniekształcenia) twarzy - tak zwane pierwszorzędnie
objawy dla FAS.
JAK SIĘ WYLECZYĆ Z NAŁOGU?
Osoba uzależniona może skorzystać z pomocy:
 Profesjonalnych Ośrodków Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.
 Samopomocowych grup Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.
 Klubu Abstynenta
Terapie grupowe i/lub indywidualne – polegają głównie na zdobywaniu i pogłębianiu
wiedzy z zakresu alkoholizmu, co umożliwia choremu przyznanie się (przed samym
sobą) oraz akceptację siebie jako alkoholika. Zajęcia terapeutyczne pomagają w
przebudowie stylu życia na abstynencki, który umożliwia długotrwałą abstynencję,
uczą rozpoznawania i radzenia sobie z głodem alkoholowym, a także zapobiegania
występowaniu nawrotów choroby.
Wspólnota Anonimowych Alkoholików:
 Nie oferuje leczenia, ani profesjonalnej lekarskiej pomocy. Proponuje program
12 kroków oraz dzielenie się siłą, nadzieją i swoimi doświadczeniami w drodze
do trzeźwości na mitingach AA. W AA nie jest wymagana abstynencja –
jedynym warunkiem przynależności do wspólnoty jest pragnienie zaprzestania
picia.
Kluby Abstynenta:
 Są miejscem spotkań osób niepijących (także osób nieuzależnionych).
Abstynenci stawiają sobie za cel propagowanie poprzez swoją postawę trzeźwego modelu życia.
Publiczne i niepubliczne Ośrodki Terapii Uzależnień:
 Oferują profesjonalną psychoterapię uzależnienia, prowadzoną przez
specjalistów certyfikowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Pracują w trybie ambulatoryjnym (poradnie) i
stacjonarnym (tzw. całodobowe lub zamknięte)
TRZEBA O TYM PAMIĘTAĆ!
Proces zdrowienia z choroby alkoholowej jest bardzo
trudny i skomplikowany, uzależniony przede
wszystkim od chęci i dobrej woli
zainteresowanego. Około 70% pacjentów po
terapiach nie osiąga trwałych efektów.
LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
Nowoczesna farmakoterapia wydłużająca abstynencję i
zmniejszająca ilość wypijanego alkoholu
W ostatnich dziesięcioleciach można zaobserwować
gwałtowny wzrost wiedzy o biologicznych
uwarunkowaniach skłonności do nadużywania alkoholu,
biochemicznych i fizjologicznych mechanizmach
powstawania uzależnienia oraz farmakologicznych
sposobach wpływania na spożywanie alkoholu. O ile przez
wiele lat wiedza ta w małym stopniu przekładała się na
konkretne techniki leczenia osób uzależnionych, o tyle w
ostatnich latach stwierdzono, że z ok.100 leków i innych
substancji zmniejszających spożycie alkoholu u zwierząt
doświadczalnych, co najmniej 10 może znaleźć
zastosowanie w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu.
Dwa leki (akamprozat i naltrekson) zostały zarejestrowane
do leczenia osób uzależnionych, a nad kilkoma innymi
trwają intensywne badania kliniczne.
KONFRONTACJA Z STRAŻĄ MIEJSKĄ LUB POLICJĄ
Spożywanie alkoholu w określonych miejscach
publicznych jest niezgodne z prawem i podlega karze
grzywny. Osoby w stanie nietrzeźwości, które np.
swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w
miejscu publicznym odprowadzane są do izby
wytrzeźwień.
WPŁYW ALKOHOLU NA KIEROWCĘ
Każda ilość spożytego alkoholu wpływa na
funkcjonowanie organizmu człowieka.
Picie alkoholu przez kierowcę uniemożliwia
bezpieczną jazdę samochodem!
Alkohol pogarsza:
 koordynację ruchów
 zmniejsza szybkość reakcji
 ogranicza pole widzenia
 powoduje błędną ocenę odległości i szybkości
 alkohol powoduje pogorszenie wzroku
PAMIETAJ! PIŁEŚ NIE JEDŹ!
PRZED SPOŻYCIEM ALKOHOLU
ZASTANÓW SIĘ CZY WARTO!
BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY I
WYBIERAJ ROZWAŻNIE!
ALKOHOL NIE JEST
POTRZEBNY CI DO SZCZĘŚCIA!
ALKOHOL POMOŻE CI
ZAPOMNIEĆ O
PROBLEMACH TYLKO NA
CHWILĘ! PÓŹNIEJ MOGĄ
POJAWIĆ SIĘ
POWAŻNIEJSZE!
BARDZO DZIĘKUJEMY ZA
POŚWIĘCONĄ NAM UWAGĘ!
PREZENTACJĘ WYKONAŁY:
Natalia Muszyńska
i
Oliwia Kłodzińska
Download