Alkohol - Blogi CEO

advertisement
Uzależnienie to
nabyta silna
potrzeba
wykonywania
jakiejś czynności
lub zażywania
jakiejś substancji.
Różne napoje alkoholowe zawierają tę
Stężenie
alkoholu we
krwi zależy
od
samą substancję
chemiczną
alkohol
ilości etylowy.
spożytego
Np.etanolu,
rodzice wagi
nigdy ciała,
nie
płci, stanu
cech wypiło
zgodziliby
się,zdrowia,
by ich dziecko
kieliszek wódki, tolerują
jednak
indywidualnych
organizmu.
wypicie butelki piwa, mimo że jest w
niej tyle samo alkoholu. To błąd.
Etanol jest substancją, która w
Niewielka
ilość
alkoholu
powoduje
większym
stężeniu
niszczy
tkankę
obniżenie
zdolności
myślenia
w
jasny
biologiczną, rozcieńczony wpływa
na
sposób
oraz
podejmowania
decyzji,
pracę mózgu, systemu nerwowego ai
ludzie
często czują
się odważniejsi
hormonalnego.
Zmienia
stan naszych
niż
zwykle
i łatwiej
podejmują
uczuć,
sposób
myślenia.
Powoduje
ograniczenie ryzyko.
zdolności do prawidłowej
oceny sytuacji i zadań życiowych
Organizm metabolizuje alkohol, czyli
spala go. Szybkość tego procesu
Do
obliczenia
spożytego
alkoholu
wynosi
ok. 10ilości
g etanolu
na godzinęużywa
się jednostki
zwanejporcji.
porcją
ok.
jednej
standardowej
standardową , czyli 10g czystego
Mężczyzna ważący 70 kg, który wypił
etanolu. Piwo, wino, wódka zawierają
w ciągu godziny 4 porcji
ten sam alkohol, tylko w różnych
standardowych,
potrzebuje na
stężeniach.
spalenie wypitego alkoholu 4 godziny.
Większe dawki alkoholu powodują
zahamowanie
pracy
innych
obszarów
Wypity alkohol
niemal
natychmiast
mózgusię
i systemu
nerwowego,
dostaje
do krwi. Poziom
stężenia
zaburzenia
wydłużenie
alkoholu równowagi,
we krwi określa
się w
czasu
reakcji,
w mówieniu,
promilach.
Imtrudności
więcej alkoholu,
tym
większe stężenie.
Np.
chodzeniu,
a w niektórych
przypadkach prowadzą do zgonu.
Ponadto picie alkoholu może
Mężczyzna ważący 70 kg wypił w ciągu
prowadzić
do wszczynania
bójek,
godziny
4 porcje
standardowe
i ma we
kłótni,
używania
przemocy,
krwi
1 promil
alkoholu
(0,2 stopień
głośniejszego
mówienia,
nietrzeźwości).
nierozsądnych zachowań.
:
Download