ALKOHOLIZM

advertisement
SPIS TREŚCI:
• CO TO JEST ALKOHOLIZM?
• Z CZEGO JEST ALKOHOL?
• PRZYCZYNY ALKOHOLIZMU.
• OBJAWY ALKOHOLIZMU.
• SKUTKI ALKOHOLIZMU.
• ANKIETA.
• JAK ZAPOBIEGAĆ ALKOHOLIZMOWI.
TROSZKĘ INFORMACJI:
CO TO JEST ALKOHOLIZM?
ALKOHOLIZM (CHOROBA ALKOHOLOWA) JEST CHOROBĄ,
NA KTÓRĄ KAŻDY MOŻE ZACHOROWAĆ. PRZEBIEG CHOROBY ALKOHOLOWEJ JEST
BARDZO PODOBNY U WSZYSTKICH OSÓB NIĄ DOTKNIĘTYCH.
ALKOHOLIZM JEST CHOROBĄ CHRONICZNĄ - CZYLI NIEULECZALNĄ.
MOŻNA JEDNAK POWSTRZYMAĆ JEJ ROZWÓJ. ALKOHOLIZM JEST PRZYCZYNĄ WIELU
INNYCH CHORÓB, ZABURZEŃ I PROBLEMÓW EMOCJONALNYCH.
Z CZEGO JEST
ALKOHOL?
• ALKOHOLE TO ZWIĄZKI ORGANICZNE BĘDĄCE POCHODNYMI WĘGLOWODORÓW. W
PRZYRODZIE WYSTĘPUJĄ W STANIE WOLNYM W OLEJKACH ETERYCZNYCH ORAZ
TŁUSZCZACH I WOSKACH. ALKOHOL JEST STOSOWANY W WIELU GAŁĘZIACH
PRZEMYSŁU. POTOCZNIE NAZWĄ ALKOHOL OKREŚLA SIĘ ALKOHOL ETYLOWY,
BEZBARWNĄ CIECZ. MA ONA DZIAŁANIE ODURZAJĄCE I UZALEŻNIAJĄCE. ZATRUCIA
ALKOHOLOWE WYNISZCZAJĄ ORGANIZM.
Z CZEGO JEST ALKOHOL? V2
CZĄSTECZKA ALKOHOLU SKŁADA SIĘ Z RÓŻNYCH ILOŚCI WĘGLA,
WODORU I TLENU. SKŁAD CHEMICZNY ALKOHOLU ETYLOWEGO,
NOSZĄCEGO TAKŻE ETANOLU, WYNOSI C2H5OH. ZWIĄZEK TEN ZNALAZŁ
ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM, CHEMICZNYM,
KOSMETYCZNYM I W MEDYCYNIE. ETER, SUBSTANCJA SŁUŻĄCA DO
ZNIECZULANIA, JEST POCHODNĄ ALKOHOLU ETYLOWEGO. PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY PRODUKUJE Z ETANOLU NAPOJE ALKOHOLOWE.
PRZYCZYNY ALKOHOLIZMU
• BIOPSYCHICZNE - ZABURZENIA EMOCJONALNE I ZWIĄZANA Z NIMI PODATNOŚĆ NA UZALEŻNIENIA,
ZABURZONY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHICZNA, BRAK ODPORNOŚCI NA STRES,
CHOROBY SOMATYCZNE I PSYCHICZNE, NERWICE, USZKODZENIA MÓZGU, PODATNOŚĆ NA UZALEŻNIENIA,
ZABURZENIA W FUNKCJONOWANIU UKŁADU NERWOWEGO
PRZYCZYNY ALKOHOLIZMU V2
• PSYCHOSPOŁECZNE - ZABURZONE ODDZIAŁYWANIE ŚRODOWISKA RODZINNEGO
I SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO, CZEGO PRZYCZYNĄ JEST BRAK LUB NIEDOSTATECZNE ZASPOKOJENIE
OKREŚLONYCH POTRZEB JEDNOSTKI, RÓŻNORODNE NIEPOWODZENIA W ŻYCIU (W SFERZE ZAWODOWEJ
LUB OSOBISTEJ), CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ WYCOFANIA SIĘ JEDNOSTKI W ŚWIAT ILUZJI - W TEN SPOSÓB
JEDNOSTKA CHCE UCIEC PRZED SYTUACJĄ ŻYCIOWĄ, KTÓRA JEST DLA NIEJ STRESUJĄCA, BOLESNA
I KTÓREJ NIE AKCEPTUJE.
• KULTUROWE - OKREŚLONA MODA, POTRZEBA ODNIESIENIA SUKCESU, ZBYT MAŁA ILOŚĆ ROZRYWEK,
BRAK ATRAKCYJNYCH ZAJĘĆ, OGÓLNA DOSTĘPNOŚĆ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, SPRZECIW WOBEC
OBOWIĄZUJĄCYM I SPOŁECZNIE AKCEPTOWANYM SYSTEMOM NORM I WARTOŚCI, CHĘĆ ZASPOKOJENIA
OKREŚLONYCH POTRZEB, BRAK CELÓW I PERSPEKTYW
OBJAWY ALKOHOLIZMU
•
STWIERDZENIE, ŻE ALKOHOL ODPRĘŻA, REDUKUJE NAPIĘCIE I NIEPOKÓJ,
ZMNIEJSZA POCZUCIE WINY, OŚMIELA;
•
POSZUKIWANIE OKAZJI DO WYPICIA ALKOHOLU W MIEJSCACH,
GDZIE NIE POWINNO SIĘ TEGO ROBIĆ, NP. W PRACY;
•
•
•
MOŻLIWOŚĆ WYPICIA WIĘKSZEJ NIŻ UPRZEDNIO ILOŚCI
ALKOHOLU, TZW. „MOCNA GŁOWA”;
TRUDNOŚCI Z ODTWORZENIEM WYDARZEŃ,
KTÓRE MIAŁY MIEJSCE PODCZAS PICIA (PALIMPSESTY);
PICIE ALKOHOLU W SAMOTNOŚCI, MIMO IŻ
WCZEŚNIEJ PIŁO SIĘ TYLKO DLA TOWARZYSTWA.
SKUTKI DLA ZAŻYWAJĄCEGO ALKOHOL
UKŁAD NERWOWY
NADMIERNE SPOŻYCIE ALKOHOLU MOŻE POWODOWAĆ WIELE SCHORZEŃ NEUROLOGICZNYCH.
POJAWIĆ MOGĄ SIĘ BÓLE MIĘŚNI I UCISKOWE BÓLE NERWÓW.
ALKOHOL NAJCZĘŚCIEJ ATAKUJE NERW PROMIENIOWY, CZEGO SKUTKIEM JEST TZW. ”OPADAJĄCA RĘKA”,
A TAKŻE UPOŚLEDZENIE RUCHOWE NADGARSTKA I DŁONI.
CHARAKTERYSTYCZNE JEST TZW. OBKURCZENIE MÓZGU, CZYLI KOROWO-PODKOROWE ZANIKI
KOMÓREK NERWOWYCH, KTÓRE JEDNAK COFAJĄ SIĘ PO ZAPRZESTANIU PICIA. MÓZG CIERPI TAKŻE PRZEZ
ZABURZENIA, JAKIE ALKOHOL
POWODUJE W INNYCH UKŁADACH.
UKŁAD POKARMOWY
DOSYĆ POWSZECHNA JEST WIEDZA O SZKODLIWOŚCI ALKOHOLU
NA WĄTROBĘ. U OSOBY NADUŻYWAJĄCEJ ALKOHOLU NIEMAL ZAWSZE WYSTĘPUJE JEJ
STŁUSZCZENIE,
CZYLI NADMIERNE ODKŁADANIE SIĘ TŁUSZCZU W KOMÓRKACH WĄTROBY.
PONADTO ALKOHOL NISZCZY TRZUSTKĘ, WYWOŁUJĄC STAN ZAPALNY. CZASEM DOPROWADZA DO
„SAMOTRAWIENIA” SIĘ TEGO NARZĄDU, A W SKRAJNYCH PRZYPADKACH JEST PRZYCZYNĄ
CUKRZYCY. ALKOHOL NAJCZĘŚCIEJ WYWOŁUJE ZAPALENIE PRZEWLEKŁE, RZADZIEJ OSTRE.
UKŁAD KRĄŻENIA
PIERWSZYM PROBLEMEM ZWIĄZANYM Z NADUŻYWANIEM ALKOHOLU JEST NADCIŚNIENIE. MOŻE ONO
BYĆ PRZYCZYNĄ UDARÓW I ZAWAŁÓW SERCA, A TAKŻE KRWOTOKU MÓZGOWEGO.
JAK ZAPOBIEGAĆ ALKOHOLIZMOWI?
•
OŚRODKI TERAPII UZALEŻNIEŃ, PRZYCHODNIE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA, ODDZIAŁY
DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I PRZYCHODNIE LECZENIA UZALEŻNIEŃ.
•
WOJEWÓDZKIE OŚRODKI TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA.
•
•
RUCH SAMOPOMOCOWY – GRUPY AA, AL-ANON, WSPÓLNOTA ALATEEN, DDA (DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW).
•
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”.
•
•
PRZYPARAFIALNE PORADNIE I CARITAS.
PROFILAKTYCZNO-ROZWOJOWY OŚRODEK MŁODZIEŻY I DZIECI „PROM”.
FUNDACJE, STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ZAJMUJĄCE SIĘ PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI.
“
KONIEC
WYKONAWCY:
”
KLASA II A
Download