Informacja o zachorowaniach na leptospirozę w związku z

advertisement
Informacja o zachorowaniach na leptospirozę w związku z sezonowymi pracami przy
zbieraniu truskawek w Niemczech
1. Okoliczności narażenia
Zgodnie z informacjami przekazanymi do Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez
niemieckie służby epidemiologiczne, w Dolnej Saksonii doszło do zachorowań u osób
narodowości polskiej zbierających truskawki. Mniejsze ognisko, w którym zachorowało
dwóch Polaków wystąpiło w powiecie Cloppenburg, natomiast większe, które objęło 31 osób,
wystąpiło w sąsiednim powiecie Oldenburg. Zgodnie z otrzymanymi informacjami, sezon
zbierania truskawek zakończył się 31 lipca, w związku z czym osoby zatrudnione przy
zbiorach (około 1000 osób) wróciły już do Polski.
2. Podstawowe informacje o leptospirozie
Leptospiroza jest chorobą bakteryjną, tzw. zoonozą, czyli chorobą, która przenosi się poprzez
bezpośredni lub pośredni kontakt z chorymi zwierzętami. Do zakażenia najczęściej dochodzi
poprzez kontakt z moczem zakażonych zwierząt, głównie gryzoni (przez uszkodzoną skórę,
błony śluzowe nosa, rzadziej spojówki), spożycie skażonej wody lub rzadziej żywności.
Okres wylęgania leptospirozy (tzn. od kontaktu z zarazkiem do wystąpienia pierwszych
objawów choroby) wynosi najczęściej ok. 10 dni, maksymalny okres wylęgania wynosi 26
dni. Choroba przebiega najczęściej w postaci dwóch następujących po sobie fazach: w
pierwszej trwającej średnio od 4 do 9 dni można zaobserwować na początku nieswoiste
objawy tj. dreszcze, gorączkę, bóle głowy i mięśni. Po paru dniach mogą pojawić się
charakterystyczne dla choroby wybroczyny na spojówkach (efekt „czerwonych oczu”). W
drugiej fazie, w zależności od stopnia uszkodzeń narządów (głównie nerek
i wątroby) mogą pojawić się: żółtaczka, ból brzucha, powiększenie węzłów chłonnych,
objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. W zależności od stopnia uszkodzenia
narządów, można wyróżnić następujące postacie kliniczne leptospirozy:
- postać lekka ze słabo wyrażonymi objawami, po kilku dniach następuje powrót do zdrowia,
- postać żółtaczkowa o ciężkim przebiegu (tzw. choroba Weila), z mocznicą,
niedokrwistością, zaburzeniami świadomości i gorączką; w przypadku niepodjęcia leczenia,
postać ta może doprowadzić do trwałych uszkodzeń, a nawet zgonu,
-postać oponowa z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.
U kobiet w ciąży, zakażenie może doprowadzić do poronienia, przedwczesnego porodu, lub
leptospirozy wrodzonej u noworodków.
Leptospiroza jest chorobą bakteryjną, w związku z czym lekami z wyboru stosowanymi w
leczeniu choroby są antybiotyki, najczęściej penicylina. Leczenie powinno zostać rozpoczęte
jak najszybciej, najlepiej w ciągu pierwszych 2-4 dni choroby.
3. Zalecenia
Należy zwrócić szczególną uwagę na objawy wskazujące na leptospirozę, tj. dreszcze,
gorączkę, bóle głowy, bóle mięśni i stawów, wymioty, ogólne wyczerpanie, zaczerwienienie
spojówek, nadwrażliwość na światło, plamkową wysypkę na skórze. W takiej sytuacji, należy
jak najszybciej skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu i poinformować o
możliwym narażeniu na kontakt z zarazkiem.
Download