Zapalenie opon mózgowo

advertisement
ZAPALENIE OPON
MÓZGOWO-RDZENIOWYCH U DZIECI
Zakażenia układu nerwowego mogą dotyczyć różnych jego części: mózgu, opon
mózgowo-rdzeniowych, rdzenia kręgowego lub nerwów obwodowych. U dzieci najczęściej
występuje zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Może być ono spowodowane przez:
 wirusy,
 bakterie.
Jak dochodzi do zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych?
Czynniki chorobotwórcze (czyli bakterie lub wirusy) mogą przedostać się do opon
mózgowo-rdzeniowych drogą bezpośrednią – ze środowiska zewnętrznego – na skutek urazu
czaszki, zabiegu operacyjnego lub, najczęściej, drogą krwionośną z ognisk zakażenia w nosie,
gardle, uchu, zatokach.
Co to jest wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych?
Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych najczęściej przebiega dość łagodnie i nie
wymaga leczenia antybiotykami, zawsze jednak konieczna jest obserwacja dziecka w warunkach
szpitalnych. Zapalenie opon może towarzyszyć popularnym chorobom wieku dziecięcego, takim
jak świnka, różyczka, ospa wietrzna, odra.
Jak przebiega bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych?
Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest chorobą poważną, wymaga bezwzględnie
hospitalizacji, izolacji dziecka, leczenia antybiotykami.
Najczęściej wywołują je bakterie:
 meningokoki (Neisseria meningitidis),
 Haemophilus influenzae,
 pneumokoki (Streptococcus pneumoniae).
Wezwij lekarza, gdy zauważysz u swojego dziecka poniższe objawy:
 wysoka gorączka,
 niepokój i wzmożona pobudliwość dziecka,
 bolesny wyraz twarzy,
 niedający się ukoić płacz,
 wymioty,
 układanie się dziecka na boku z odchyloną ku tyłowi głową,
 zaburzenia orientacji,
 drgawki.
Leczenie bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych jest długotrwałe i intensywne, ale
dzięki ciągłemu udoskonalaniu metod terapeutycznych zazwyczaj prowadzi do całkowitego
wyleczenia.
Czy można zapobiegać zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych?
Nie ma jednej skutecznej metody ochrony przed chorobami układu nerwowego. Istnieje obecnie
możliwość zaszczepienia dziecka przeciwko powszechnym chorobom zakaźnym, takim jak
świnka, różyczka czy ospa wietrzna, w przebiegu których może dojść do zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych.
Dostępna jest również szczepionka przeciw Haemophilus influenzae, bardzo częstej przyczynie
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci.
Download