inwazyjna choroba meningokokowa

advertisement
INWAZYJNA CHOROBA MENINGOKOKOWA
Inwazyjną chorobę menigokokową wywołuje bakteria Neisseria meningitidis. Najczęściej z
powodu meningokoków chorują małe dzieci w wieku od 3 miesięcy do 5 lat i młodzież od 14
do 19 roku życia. Podwyższone ryzyko infekcji występuje w zbiorowiskach ludzkich,
ponieważ w takich warunkach ułatwione jest przenoszenie się bakterii przez bliski kontakt
(przenoszone są droga kropelkowa podczas kaszlu lub kichania, lub przez kontakt
bezpośredni np. podczas pocałunku, za pośrednictwem bezobjawowych nosicieli np. w
przypadku picia napojów ze wspólnego naczynia).
Schorzenie przebiega pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu,
posocznicy
lub
posocznicy
z
zapaleniem
opon
mózgowordzeniowych.
Choroba
meningokokowa o szybkiej progresji może doprowadzić do zgonu w ciągu kilku godzin od
wystąpienia pierwszych objawów. Posocznica meningokokowi bez objawów zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych może szybciej przejść w fazę wstrząsu septycznego i zakończyć się
zgonem niż samo zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Zapalenie opon mózgowordzeniowych objawia się bólem głowy, wymiotami i objawami oponowymi (sztywność karku,
objaw Brudzińskiego1, objaw Kerniga2).
Objawy posocznicy meningokokowej:

przyspieszony oddech bez związku z wysiłkiem fizycznym (powyżej 25 oddechów
na minutę),

przyspieszona akcja serca powyżej 100 uderzeń na minutę (względna zwolniona
akcja serca jest późnym objawem) - bez związku z wysiłkiem fizycznym,

bladość powłok, gorączka, dreszcze,

wymioty, bóle brzucha, biegunka,

wysypka o charakterze purpury petechii, czasem pęcherzowa może być
nieobecna,

bóle stawów, mięśni, kończyn,
drgawki, zaburzenia stanu świadomości.
Leczenie inwazyjnej choroby meningokokowej prowadzone jest w warunkach szpitalnych,
polega na antybiotykoterapii oraz leczeniu objawowym. W przypadkach o przebiegu
Objaw Brudzińskiego wywołuje się chorego leżącego na plecach z wyprostowanymi nogami I rękami
ułożonymi wzdłuż tułowia – na skutek biernego przygięcia głowy w kierunku mostka, następuje zgięcie nóg w
kolanach.
2
Objaw Keringa jeden z objawów oponowych w czasie biernego zginania kończyny dolnej w stawie
biodrowym występuje przymusowe zgięcie w stawie kolanowym.
1
piorunującym
konieczna
jest
hospitalizacja
na
oddziale
intensywnej
Chemioprofilaktyka zalecana jest osobom z bezpośredniego kontaktu osoby chorej.
terapii.
Download