OBJAWY U NIEMOWLĄT OBJAWY U DOROSŁYCH I STARSZYCH

advertisement
CO TO JEST INWAZYJNA CHOROBA
MENINGOKOKOWA?
Meningokoki (Neisseria meningitidis) to bakterie, które
wywołują groźne zakażenia, takie jak ropne zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych (zomr) i posocznica (sepsa),
wspólnie określane mianem inwazyjnej choroby
meningokokowej (IChM). Meningokoki są jednym z 3
głównych patogenów wywołujących ropne zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych. Sepsa jest uogólnioną reakcją
organizmu na zakażenie. W Polsce najczęściej występują
meningokoki grupy B i C. Te ostatnie częściej wywołują
ogniska epidemiczne.
W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZACHOROWAĆ
NA ZOMR LUB POSOCZNICĘ
MENINGOKOKOWĄ?
Meningokoki występują u około 20% zdrowych ludzi
w jamie nosowo-gardłowej. Tylko człowiek jest
rezerwuarem tej bakterii. Na ogół przenoszą się
z człowieka na człowieka drogą kropelkową: kaszel,
kichanie, a także głęboki pocałunek. Te bakterie nie
przeżywają poza organizmem człowieka, więc nie można
się zarazić np. na basenie lub przebywając po prostu
w jednym budynku.
Ludzie w każdym wieku mogą być nosicielami
meningokoków. Nosicielstwo może trwać kilka dni, tygodni
lub miesięcy i nie powodować wystąpienia choroby.
Niekiedy jednak przełamują one bariery ochronne
organizmu i powodują zapalenie opon mózgowordzeniowych i/lub posocznicę.
OBJAWY
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i posocznica
meningokokowa mogą być czasem trudne do rozpoznania
w pierwszej fazie zakażenia. Pierwsze objawy mogą być
takie same jak w przeziębieniu. Objawy mogą się rozwinąć
w ciągu kilku dni, choć w niektórych przypadkach dochodzi
do tego w zaledwie kilka godzin. Okres wylęgania choroby
meningokokowej wynosi 2-10 dni. Część z nich może nie
wystąpić w ogóle. Musimy pamiętać, że czasem zakażeniu
towarzyszyć mogą objawy inne niż przedstawione tutaj.
OBJAWY U NIEMOWLĄT
Gorączka, dłonie i stopy
mogą być zimne
Brak apetytu
Wymioty
Biegunka
Rozpaczliwy płacz,
kwilenie
Rozdrażnienie
Odgięcie głowy do tyłu
Osłupienie, pulsujące ciemiączko
Senność
Wybroczyny (plamy) na skórze
OBJAWY U DOROSŁYCH
I STARSZYCH DZIECI
Gorączka, wymioty,
bóle głowy, światłowstręt,
złe samopoczucie,
wysypka u ok. 10-50% chorych,
senność, bóle kończyn,
stawów, drgawki
Zimne dłonie i stopy przy jednoczesnej wysokiej gorączce
oraz wybroczyny na skórze mogą występować również
u starszych dzieci i dorosłych
WYSYPKA KRWOTOCZNA
U pacjentów z chorobą meningokokową może, ale nie
musi, wystąpić wysypka, która nie blednie pod naciskiem.
Wysypka może wystąpić na każdej części ciała w postaci
drobnych czerwonych punkcików.
Nie czekajmy na wystąpienie wysypki.
Może to być ostatni z objawów, który wystąpi.
CO POWINNIŚMY ZROBIĆ?
Jeśli ktoś z naszych bliskich jest
chory i podejrzewamy
chorobę meningokokową,
natychmiast skontaktujmy się
z lekarzem.
Opiszmy dokładnie objawy
i wspomnijmy, że naszym
zdaniem może to być zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych
lub posocznica.
Jeśli nie możemy wezwać lekarza,
natychmiast zawieźmy chorego
do najbliższego szpitala.
Zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych
i posocznica wymagają
NATYCHMIASTOWEJ
pomocy lekarskiej.
LECZENIE I ZAPOBIEGANIE
Bakteryjne
zapalenie
opon
mózgowo-rdzeniowych
i posocznica
wymagają natychmiastowego leczenia
antybiotykami.
Tylko osoby, które miały bardzo bliski kontakt z chorym na
inwazyjną
chorobę
meningokokową,
powinny
profilaktycznie otrzymać antybiotyk (bliski kontakt oznacza
mieszkanie lub spanie w tym samym pomieszczeniu lub
głębokie pocałunki).
Ludzie uczący się lub pracujący razem z chorym rzadko są
narażeni na zakażenie meningokokami.
Osobom z bliskiego kontaktu z chorym podaje się
odpowiedni antybiotyk. To zmniejsza ryzyko zachorowania
lub przekazania groźnych bakterii kolejnym osobom.
Palenie papierosów, picie alkoholu, nieprawidłowe
odżywianie i ubieranie, stany przemęczenia fizycznego
i psychicznego mogą mieć wpływ na zachorowanie.
Bardzo ważne jest przestrzeganie higieny osobistej, między
innymi nieużywanie wspólnych sztućców, szklanek,
ręczników, niedawanie tzw. gryza.
Szczepienia są jednym ze sposobów zapobiegania
chorobie.
SYTUACJA W POLSCE
I SZCZEPIENIA
W Polsce za ponad połowę przypadków choroby
meningokokowej
odpowiadają
meningokoki
grupy
serologicznej B, przeciwko którym nie ma skutecznej
szczepionki.
Od kilku lat wzrasta jednak liczba zakażeń wywoływanych
przez meningokoki grupy C, przeciwko którym istnieje
szczepionka.
W celu zaszczepienia się należy skonsultować się
z lekarzem POZ, który udzieli porady i wypisze receptę na
szczepionkę.
W zależności od rodzaju szczepionki można szczepić
niemowlęta od 2 miesiąca życia oraz osoby dorosłe.
Szczegółowe informacje
na temat inwazyjnej
choroby meningokokowej
można uzyskać pisząc na
adres Krajowego Ośrodka
Referencyjnego ds.
Diagnostyki Bakteryjnych
Zakażeń Ośrodkowego
Układu Nerwowego
(KOROUN):
[email protected]
Odpowiadamy na Twoje pytania
dotyczące inwazyjnej choroby
meningokokowej
Co to jest?
Jak się można zarazić
meningokokami?
Objawy
Jak postępować przy podejrzeniu
zakażenia?
Wydział Zarządzania
Kryzysowego
Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Leczenie i profilaktyka
Sytuacja w Polsce i szczepienia
ochronne
www.wzk.opole.uw.gov.pl
infolinia: 0 800 163 136
Download