ABC uprawy truskawki Jedynie na podstawie wyników analizy gleby

advertisement
OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO – ROLNICZA
W KIELCACH
25-112 Kielce, ul. Wapiennikowa 21
tel. 41 361-01-51, fax 41 361-02-25,
e-mail: [email protected], oschr-kielce.internetdsl.pl; www.schr.gov.pl
dokładne zniszczenie chwastów, wzbogacenie gleby w próchnicę i
składniki pokarmowe oraz o ile istnieje taka potrzeba -jej odkażenie.
Truskawka wymaga gleb lekko kwaśnych, optymalne dla jej uprawy pH
wynosi 5,5-6,5.
Na glebach zarówno bardziej kwaśnych jak i zasadowych, rośliny
zazwyczaj słabiej rosną i grzej owocują. Zabieg wapnowania jeśli jest
konieczny nie powinien być stosowany przed sadzeniem roślin lepiej
rozsiać wapno pod przedplon poprzedzający truskawki.
Tab.l. Dawki nawozów mineralnych (kg/ha) i obornika( t/ha) dla gleb o
zasobności średniej w składniki pokarmowe.
Termin
nawożenia
(N)
ABC uprawy truskawki
Jedynie na podstawie wyników analizy gleby można precyzyjnie
określić optymalną wysokość nawożenia fosforem, potasem, magnezem
oraz potrzeby wapnowania. Próbki gleby powinny być pobrane
minimum kilka miesięcy przed założeniem plantacji truskawek.
Próbka pobrana może być z powierzchni 4 ha tylko z wyrównanego i
jednorodnego pola. Przy występowaniu wyraźnych różnic w składzie
mechanicznym, strukturze czy ukształtowaniu terenu próbki należy
pobrać w ten sposób aby możliwie precyzyjnie charakteryzowały dane
pole. Pobierając próbki należy pomijać miejsca po stertach,
składowiskach obornika.
W przypadku braku laski Egnera próbki można pobrać za pomocą
szpadla, zachowując jednak szczególną staranność.
Truskawki można uprawiać w różnorodnym terenie. Najlepiej udają się
na glebach lekko kwaśnych, piaszczysto - gliniastych i gliniasto piaszczystych. Gleba powinna być lekka i przewiewna.
Najlepszym przedplonem dla truskawek są: łubin, rzepak, gorczyca,
zboża (oziminy).
Właściwe przygotowanie pola pod uprawę truskawek uzyskuje się przez
Azot
Fosfor
(P205)
Potas
(K20)
Magnez
(MgO)
Obornik
Przed
do 100
do 120
30-35
sadzeniem
1 rok
40-60
wzrostu
lata kolejne
30-50
Przed zakładaniem plantacji truskawek nie ma potrzeby stosowania
nawozów azotowych. Prawidłowe wprowadzenie innych nawozów
mineralnych w tym czasie może być wykonane jedynie na podstawie wyników
chemicznej analizy gleby wykonanej np. w Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej z/s w Kielcach.
Nawozy fosforowe - potasowe wysiewa się pod orkę, na pole już zaorane
albo bezpośrednio przed sadzeniem truskawek, nawozy należy dokładnie
wymieszać z glebą.
W pierwszym roku po posadzeniu stosuje się azot w dawce ok. 40-60 kg/N/ha.
Dawkę tę należy podzielić na 3 części i stosować :
* I dawka - 2 tygodnie po posadzeniu (wiosenny termin sadzenia) lub po
ruszeniu wegetacji jesienny termin sadzenia;
*II dawkę — stosuje się w czerwcu;
*III dawkę - stosuje się w II połowie lipca.
Przy nasadzeniach letnich dawki azotu (N) w pierwszym roku po posadzeniu
wynoszą ok. 30-40 kg/N/ha stosowane w 2 terminach :
*1-2/3 dawki 2 tygodnie po posadzeniu;
* II - 1/3 dawki w II dekadzie lipca;
W drugim i trzecim roku po posadzeniu dawka azotu wynosi 50-70 kg/N/ha z
podziałem na :
* I dawka (ok. 10 kg) po ruszeniu wegetacji a pozostałą część po zbiorze
owoców ( nie później niż do końca lipca).
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług
Download