TEST cz.I >>> pobierz

advertisement
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – klasa III - G4 Żory
............................................................................................................................. ............................................................................................................
ANATOMIA I FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA – cz. I
 Tkanki zwierzęce
1. Przeanalizuj budowę tkanki przedstawionej na ilustracji.
Wskaż jej nazwę (A-D) i poprawne uzasadnienie (1-4).
A. tkanka kostna
B. tkanka nabłonkowa
ponieważ
C. tkanka tłuszczowa
D. tkanka chrzęstna
1. komórki są wypełnione substancjami
nadającymi im twardość
2. komórki tworzą warstwy
3. komórki są kuliste, a cytoplazma ułożona
jest peryferycznie
4. komórki występują w grupach
2. Przeanalizuj budowę tkanki przedstawionej na ilustracji.
Wskaż jej nazwę (A-D) i poprawne uzasadnienie (1-4).
A. tkanka kostna
B. tkanka nabłonkowa
ponieważ
C. tkanka tłuszczowa
D. tkanka chrzęstna
1. komórki są wypełnione substancjami
nadającymi im twardość
2. komórki tworzą warstwy
3. komórki są kuliste, a cytoplazma ułożona
jest peryferycznie
4. komórki występują w grupach
3. Przeanalizuj budowę tkanki przedstawionej na ilustracji.
Wskaż jej nazwę (A-D) i poprawne uzasadnienie (1-4).
A. tkanka kostna
B. tkanka nabłonkowa
C. tkanka tłuszczowa
D. tkanka chrzęstna
ponieważ
1. komórki są wypełnione substancjami
nadającymi im twardość
2. komórki tworzą warstwy
3. komórki są kuliste, a cytoplazma ułożona
jest peryferycznie
4. komórki występują w grupach
1
4. Tkankę nabłonkową charakteryzuje:
A.ograniczona zdolność do regeneracji
B.zwarty układ komórek
C.obecność włókienek kurczliwych
D.obfita ilość substancji międzykomórkowej
5. Który z poniższych opisów dotyczy tkanki mięśniowej?
A.występuje w ścianach jelit i naczyń krwionośnych, umożliwia przesuwanie
pokarmu i przepływ krwi
B.jej komórki ściśle do siebie przylegają, oddzielając narządy od środowiska
C.magazynuje substancje odżywcze w postaci tłuszczu, tworzy warstwę
izolującą organizm przed zimnem
D.buduje szkielet podtrzymujący ciało, bierze udział w budowie aparatu
ruchu, zapewnia wytrzymałość i odporność na urazy
6. Oceń prawdziwość zdań:
Nabłonek należy do tkanek łącznych, ponieważ pokrywa organizm od
zewnątrz i od środka oraz łączy go w całość.
Małżowina uszna jest sprężysta dzięki budującej ją tkance mięśniowej
poprzecznie prążkowanej.
A.PP
B.FF
C.PF
D.FP
 Skóra
7. Dzięki naczyniom krwionośnym skóra spełnia funkcję:
A.wydzielniczą
B.termoizolacyjną
C.termoregulacyjną
D.wydalniczą
8. Wskaż poprawne zakończenie zdania.
Na schemacie przedstawiającym budowę skóry
literą A oznaczono
A. gruczoł potowy
B. gruczoł łojowy
C. gruczoł mleczny
D. ciałko zmysłowe
1.
który/e spełnia 2.
funkcję
3.
4.
2
wydalniczą
wydzielniczą
receptorową
termoizolacyjną
P
F
P
F
9. Oceń prawdziwość poniższych zdań.
Gdy temperatura powietrza spada do -10°C
zwiększa się ilość krwi przepływającej w naczyniach skórnych.
maleje aktywność gruczołów potowych.
P
P
F
F
A. PP
B. FF
C. PF
D. FP
10. Na konferencji naukowej lekarz dermatolog przedstawił wyniki swoich badań nad
wpływem promieni słonecznych na organizm człowieka. Zaznacz zapis, który
mógł być hipotezą sprawdzaną przez dermatologa.
A. Wpływ czynników zewnętrznych na rozwój nowotworów skóry.
B. Od czego zależy ilość melaniny w skórze?
C. Promieniowanie UV niszczy komórki warstwy rozrodczej naskórka.
D. Jak światło słoneczne wpływa na warstwę rozrodczą naskórka?
11. Wskaż przedmioty należące do innych osób, których nie należy używać, jeśli
chcemy zmniejszyć ryzyko zarażenia się grzybicą.
1.mysz komputerowa
2.pasta do zębów
3.kapcie
4.grzebień
5.ręcznik
A. 1 , 3 , 4 , 5
B. 3 , 4 , 5
C. 1 , 2 , 3 , 4 , 5
D. tylko 3 , 5
12. Rozpoznaj chorobę skóry na podstawie jej opisu (wybierz odpowiedź
spośród A-C), a następnie wybierz odpowiedni sposób postępowania w jej
przebiegu (1-3).
Pojawia się, gdy gruczoły łojowe skóry produkują nadmierną ilość łoju, a ich ujścia
zatykają się. Gromadzący się ciemno zabarwiony łój tworzy zaskórniki. W łoju
rozwijają się bakterie, które powodują stan zapalny, i z czasem zaskórniki
przekształcają się w ropnie. Zaniedbanie leczenia może prowadzić do trwałych blizn
na skórze.
A. trądzik
młodzieńczy
B. grzybica
C. opryszczka
1. naświetlanie skóry lampami emitującymi promieniowanie
bakteriobójcze
2. noszenie klapek na basenie i nieużywanie przyborów
toaletowych osoby chorej
3. właściwa dieta i przestrzeganie zasad higieny skóry
3
13. Przeczytaj opis jednej z warstw skóry i zaznacz wśród odpowiedzi A-C jej
nazwę.
Jej grubość zależy od okolic ciała. Najcieńsza jest na powiekach, a najgrubsza na
podeszwach stóp. Zbudowana jest z tkanki łącznej, poprzetykanej licznymi
naczyniami krwionośnymi, limfatycznymi oraz zakończeniami komórek nerwowych
odbierających bodźce ze środowiska.
A. naskórek
B. skóra właściwa
C. warstwa podskórna
D. tkanka tłuszczowa
14. Skóra nie ma związku z:
A.wytwarzaniem witaminy D
B.wchłanianiem substancji odżywczych
C.wydalaniem dwutlenku węgla
D.ochroną przed promieniowaniem UV
 Aparat ruchu
15. Które zdanie dotyczy kości przedstawionej na rysunku?
A. Kość ta wchodzi w skład klatki piersiowej.
B. Kulista nasada tej kości wchodzi w skład stawu biodrowego.
C. Wszystkie wymiary tej kości są zbliżone do siebie.
D. Jest to jeden z elementów budowy kręgosłupa.
16. Wskaż ruchomą kość czaszki.
A.
B.
C.
D
17. Wskaż poprawne zakończenie zdania.
Na schemacie przedstawiającym budowę szkieletu człowieka
cyfrą 4 oznaczono
A. obręcz barkową
B. obręcz biodrową
C. kręgosłup
D. szkielet nogi
której/go
rolą jest
1. ochrona serca i płuc
2. podpieranie czaszki
3. łączenie kończyny dolnej ze szkieletem
osiowym
4. ochrona żołądka, wątroby i nerek
4
18. Rozpoznaj kość przedstawioną na ilustracji oraz określ jej położenie
w szkielecie człowieka.
A. łopatkę
Ilustracja
przedstawia
B. kość krzyżową
C. żuchwę
1. osiowym.
występującą
w szkielecie
2. obręczy.
3. kończyn.
19. Zaznacz zestaw, który zawiera wyłącznie elementy szkieletu chroniące
narządy wewnętrzne.
A.kręgosłup, czaszka, klatka piersiowa
B.nadgarstek, kość udowa, czaszka
C.rzepka, kość ramienna, kręgosłup
D.kości przedramienia, kości biodrowe, śródstopie
20. Ilustracja przedstawia budowę stawu.
Rozpoznaj element oznaczony literą X,
wskaż jego nazwę (odpowiedzi A-C),
a następnie wybierz opis jego funkcji
(odpowiedzi 1-3).
A. chrząstka stawowa
B. maź stawowa
C. torebka stawowa
1. stabilizuje staw, zapobiegając przemieszczaniu się
kości.
2. zapobiega ocieraniu i niszczeniu nasad kości
3. zmniejsza tarcie i chroni staw przed silnym naciskiem
21. Wybierz zakończenie zdania, które błędnie opisuje przyczyny płaskostopia.
Częstą przyczyną płaskostopia jest
A.nadwaga.
B.zbyt ciasne obuwie.
C.noszenie butów z prawidłowo wyprofilowanymi wkładkami.
D.długotrwałe przebywanie w pozycji stojącej.
22. Mięsień dwugłowy ramienia, kurcząc się, powoduje
A.zginanie kończyny górnej w łokciu.
B.zginanie kończyny górnej w nadgarstku.
C.prostowanie kończyny górnej ręki w łokciu.
D.prostowanie kończyny górnej w nadgarstku.
5
23. Na podstawie rysunku uzupełnij zdania,
wybierając odpowiedzi spośród A-H.
Podczas unoszenia ciężaru A / B zbliża się do ramienia. Brzusiec mięśnia
C / D kurczy się, a mięsień E / F w tym samym momencie G / H .
A – przedramię
C – dwugłowego ramienia
E – dwugłowy ramienia
G – kurczy się
B - obojczyk
D – trójgłowego ramienia
F – trójgłowy ramienia
H – rozkurcza się
24. Oceń, czy prawdziwe są poniższe stwierdzenia.
Systematyczne ćwiczenia fizyczne powodują
24.1. powiększenie komór serca, przez co więcej krwi dostarczane
jest do organizmu
24.2. rozrost klatki piersiowej – więcej tlenu dociera do komórek
24.3. rozrost kości i przyspieszenie procesu kostnienia szkieletu
P
F
P
P
F
F
25. Pierwsza pomoc przy złamaniu zamkniętym kości podudzia polega na
A.wezwaniu pomocy lekarskiej
B.zdezynfekowaniu zasinionej powierzchni skóry
C.unieruchomieniu złamanej nogi przez przywiązanie jej do nogi zdrowej
D.nastawieniu kości, by wróciły do właściwego ułożenia
 Odżywianie i układ pokarmowy
26. Białka zawarte w nasionach fasoli:
A.nie mogą być przyswajane, ponieważ człowiek nie ma odpowiednich enzymów do
ich strawienia
B.podczas gotowania ulegają rozkładowi do poszczególnych pierwiastków
C.zawierają tylko niewielkie ilości makroelementów
D.nie mają wszystkich niezbędnych dla człowieka aminokwasów egzogennych
27. Wskaż poprawne dokończenie zdania (A-B) i jego uzasadnienie (1-2).
W nasionach fasoli obecne jest białko
A. pełnowartościowe
co oznacza, że
B. niepełnowartościowe
A. A1
B. A2
C. B1
1. nie zawiera ono wszystkich potrzebnych człowiekowi aminokwasów.
2. zawiera ono wszystkie potrzebne
człowiekowi aminokwasy.
D. B2
6
28. Uzupełnij zdania, wybierając odpowiedzi spośród A-F.
Podstawowym źródłem energii w organizmie człowieka są A / B . Ich nadmiar
gromadzony jest w wątrobie w postaci C / D oraz pod skórą w postaci tkanki
E / F .
A – cukry
C – glukozy
E – tłuszczowej
B - tłuszcze
D – glikogenu
F – mięśniowej
29. Warzywa i owoce powinny być składnikiem wszystkich posiłków, ponieważ
A.wzbogacają organizm w nasycone kwasy tłuszczowe
B.dostarczają niezbędnych organizmowi witamin i soli mineralnych
C.zawierają niektóre aminokwasy egzogenne
D.zawarty w nich błonnik ułatwia przesuwanie treści pokarmowej
30. Dieta poprawnie zbilansowana dostarcza organizmowi
A.głównie składników energetycznych
B.dużych ilości tłuszczów nasyconych
C.składników pokarmowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
D.więcej cukrów prostych niż złożonych
31. Dbając o prawidłową wartość wskaźnika BMI, należy
A.zużywać dziennie tyle energii, ile zawierają spożyte pokarmy
B.komponować posiłki z samych warzyw, owoców i ciemnego pieczywa
C.dbać, by codziennie część energii została zmagazynowana w organizmie
D.jeść tylko dwa razy dziennie
32. Oceń, czy prawdziwe są poniższe stwierdzenia.
Systematyczne ćwiczenia fizyczne powodują
32.1. W razie urazu wątroba może być usunięta bez większej szkody
dla organizmu.
32.2. Układ pokarmowy współdziała z układem ruchu podczas
pobierania pokarmu.
32.3. Kości, w których osadzone są zęby to szczęka i żuchwa.
32.4. Wątroba jest osłaniana przez górną część klatki piersiowej.
P
F
P
F
P
P
F
F
33. Uzupełnij zdania, wybierając odpowiedzi spośród A-H.
Dentysta jedynką określa ząb o nazwie A / B , a ósemką ząb C / D .
Wnętrze zęba wypełnia E / F . Przyczyną próchnicy są G / H .
A – siekacz
C – przedtrzonowy
E – dziąsło
G – słodycze
B - kieł
D – trzonowy
F – miazga
H – bakterie
7
34. Oceń poprawność zdań opisujących wyrostek robaczkowy.
34.1. Jest ślepo zakończonym gruczołem o niewyjaśnionej funkcji.
34.2. Wydziela enzymy trawienne, które odprowadzane są do jelita
grubego.
34.3. Położony jest w dole brzucha po prawej stronie.
34.4. Występuje między jelitem cienkim i grubym.
P
F
P
F
P
P
F
F
35. Wskaż te elementy budowy układu pokarmowego, które wytwarzają enzymy
trawienne.
1.migdałki
2.ślinianki
3.jelito cienkie
4.przełyk
5.jelito grube
6.żołądek
A. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
B. tylko 3 i 5
C. tylko 3 , 4 i 6
D. tylko 2 , 3 i 6
36. Poniższe zdania opisują losy kromki chleba z białym serem w układzie
pokarmowym. Zaznacz etapy przemian, które zaliczane są do trawienia
(mechanicznego i chemicznego) jako prawda (P), pozostałe jako fałsz (F).
36.1.
36.2.
36.3.
36.4.
36.5.
Chleb i ser są dzielone na kęsy.
Biały ser trawiony jest głównie w żołądku i jelicie cienkim.
Kromka chleba trawiona jest w jamie ustnej i dwunastnicy.
Cukry proste przechodzą z jelita cienkiego do krwi.
Masy kałowe złożone z błonnika zawartego w chlebie przesuwane są w jelicie grubym w kierunku odbytu.
36.6. Z organizmu usuwane są niestrawione resztki pokarmu.
P
P
P
P
P
F
F
F
F
F
P F
37. Tłuszcz zawarty w żółtym serze w jelicie cienkim
A. zostaje rozbity na mniejsze cząsteczki
B. jest rozkładany do aminokwasów
C. jest wchłaniany przez kosmki jelitowe do krwi
D. poddawany jest działaniu kwasu solnego
38. Uzupełnij zdania, wybierając odpowiedzi spośród A-F.
Produkty trawienia białek oraz A / B są wchłaniane z jelita cienkiego do naczyń
krwionośnych. Witaminy A i D są rozpuszczalne w
C / D
i razem są
wchłaniane z jelita cienkiego do naczyń E / F.
A – cukrów
C – wodzie
E – krwionośnych
B - tłuszczów
D – tłuszczu
F – limfatycznych
8
39. Wskaż związki chemiczne zawarte w spożywanych pokarmach, które
podlegają enzymatycznemu rozkładowi w przewodzie pokarmowym.
1.aminokwasy
2.woda
3.skrobia
4.celuloza
5.glukoza
6.hemoglobina
A. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
B. tylko 3 i 6
C. tylko 3 , 4 i 6
D. tylko 2 , 3 i 6
 Krew, odporność i układ krążenia
40. Kształt erytrocytu ma związek ze zdolnością do:
A. poruszania się ruchem pełzakowatym
B. zmniejszania metabolizmu krwinki czerwonej
C. gromadzenia dużej ilości hemoglobiny
D. zmiany kształtu podczas przeciskania się przez wąskie naczynia krwionośne
41. Pacjentowi, który stracił dużo krwi podczas operacji lekarz zlecił transfuzję. We
krwi chorego stwierdzono obecność erytrocytów z antygenami B oraz brak
czynnika Rh.
Lekarz wysłał prośbę do stacji krwiodawstwa o szybkie przysłanie krwi:
A. B RhB. AB Rh+
C. B Rh+
D. A Rh-
42. Oceń poprawność zdań opisujących konflikt serologiczny.
42.1. Podczas konfliktu serologicznego we krwi dziecka wytwarzane
są przeciwciała skierowane przeciwko erytrocytom matki.
42.2. Konflikt serologiczny zagraża życiu dziecka.
42.3. Niezależnie od czynnika Rh matki, gdy dziecko ma Rh+
dochodzi do konfliktu serologicznego.
42.4. W odpowiedzi na obecność krwinek dziecka z grupą Rh+
matka Rh- wytwarza przeciwciała.
9
P
F
P
F
P
F
P
F
43. Oceń poprawność zdań opisujących krwinki.
43.1. Liczba leukocytów w 1 milimetrze sześciennym krwi jest
zbliżona do liczby erytrocytów.
43.2. Leukocyty to erytrocyty pozbawione hemoglobiny.
43.3. Erytrocyty potrafią przyłączać tlen, tlenek węgla i dwutlenek
węgla.
43.4. Trombocyty to komórki krwi zdolne do przenoszenia dwutlenku węgla.
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
P
F
44. Oceń poprawność zdań opisujących krążenie krwi.
44.1. Krew wypływająca z prawej komory serca dostarcza tlen do
komórek serca.
44.2. Podwyższenie tętna jest wynikiem szybszej pracy serca.
44.3. Przystosowaniem w budowie tętnic do transportu krwi pod
wysokim ciśnieniem jest gruba warstwa mięśni gładkich
budujących ścianę naczynia.
44.4. Zastawki obecne w żyłach biegnących w łydce zapobiegają
cofaniu się krwi
45. Wskaż funkcję, jaką pełni element zaznaczony
znakiem X na schemacie budowy serca
A.odpowiada za przepływ krwi z prawej komory do
prawego przedsionka
B.kieruje krew z lewej komory do lewego przedsionka
C.wysyła impulsy pobudzające komorę do skurczów
D.zapobiega cofaniu się krwi do przedsionka
46. Cząsteczka hemoglobiny w naczyniu włosowatym płuc właśnie przyłączyła
cząsteczki tlenu i przekształciła się w cząsteczkę oksyhemoglobiny. Przedstaw
wędrówkę oksyhemoglobiny w organizmie aż do miejsca, w którym przekształci się
znów w hemoglobinę. W tym celu uporządkuj kolejne struktury układu
krwionośnego.
1.naczynie włosowate komórki mięśniowej uda
2.aorta
3.lewy przedsionek
4.żyła płucna
5.naczynia włosowate płuc
6.tętnica udowa
7.lewa komora
…………………
10
47. Na wykresie przedstawiono wartości ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych
krwioobiegu dużego. Wskaż stwierdzenie, które wynika jedynie z analizy
wykresu.
A.we wszystkich naczyniach
prowadzących krew od serca ciśnienie
skurczowe ma taką samą wartość
B.ciśnienie krwi zależy od pory dnia
C.ciśnienie krwi w żyłach ulega silnym
wahaniom
D.ciśnienie skurczowe osiąga wyższe
wartości niż ciśnienie rozkurczowe
48. Wskaż czynniki, które mogą być przyczyną anemii.
1.niedobór żelaza
2.niedobór trombocytów
3.uszkodzenie szpiku kostnego
4.nadmiar leukocytów
A. 1 , 2 , 3 , 4
B. tylko 1
C. tylko 3
D. 1 , 3 i 4
49. Wskaż skutki miażdżycy.
1.niedokrwienie mięśnia sercowego
2.obniżenie poziomu cholesterolu
3.anemia
4.wzrost ciśnienia krwi w tętnicach
5.nadwaga
A. 1 , 2 , 3 , 4 , 5
B. tylko 1 i 4
C. tylko 1 , 3 i 4
D. tylko 3 i 5
11
50. Oceń poprawność zdań opisujących zasady higieny układu krążenia.
50.1. Umiarkowana aktywność fizyczna powoduje zmęczenie
mięśnia sercowego i prowadzi do jego martwicy
50.2. Obecne w codziennej diecie warzywa i owoce ograniczają
ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia.
50.3. Częste spożywanie ryb morskich zmniejsza ryzyko odkładania
się płytek miażdżycowych w tętnicach.
50.4. Sól kuchenna podnosi ciśnienie krwi, czym usprawnia dopływ
tlenu do komórek.
P
F
P
F
P
F
P
F
51. Uporządkuj struktury w taki sposób, by ich kolejność ilustrowała drogę limfy
podążającej w kierunku serca.
1.żyła główna
2.przestrzenie międzykomórkowe
3.większe naczynia limfatyczne
4.włosowate naczynia limfatyczne
5.serce
……………
52. Wskaż właściwy komentarz do opisanej poniżej sytuacji.
Asia ma lekko powiększone i bolesne migdałki.
A.To dobrze, ponieważ w ich wnętrzu zwalczana jest infekcja.
B.To źle, ponieważ świadczy o tym, że Asia ma obniżoną odporność.
C.To dobrze, ponieważ w migdałkach zgromadziła się limfa.
D.To źle, ponieważ w migdałkach zgromadziła się limfa.
53. Przeczytaj opis sytuacji i wskaż poprawne zakończenie zdania.
Asia napisała w zeszycie, że układ odpornościowy odróżnia własne komórki
od komórek obcych dzięki obecnym na ich powierzchni przeciwciałom.
Zapis zrobiony przez Asię jest nieprawdziwy, ponieważ
A.komórki rozpoznają się dzięki obecnym na ich powierzchni antygenom
B.za rozróżnianie komórek własnych od obcych odpowiada układ limfatyczny
C.przeciwciała stanowią mechanizm odporności nieswoistej
D.przeciwciała powstają tylko w wyniku przedostania się bakterii do organizmu
54. Asia odwiedziła koleżankę chorą na ospę wietrzną i trzy tygodnie później również
zachorowała. Wskaż składniki organizmów dziewczynek, które uczestniczyły
w zwalczaniu wirusa.
A.limfocyty
B.antygeny
C.erytrocyty
D.trombocyty
12
55. Zaznacz mechanizmy odporności wrodzonej.
1.wydzielanie śluzu przez nabłonki
2.kichanie
3.transport przeciwciał wraz z krwią
4.wytwarzanie antygenów
5.bakteriobójcze właściwości potu i łoju
A. 1 , 2 , 3 , 4 , 5
B. tylko 1 i 2
C. 1 , 2 , 3
D. tylko 3 i 4
56. Odporność noworodka w pierwszych miesiącach życia uwarunkowana jest
obecnością w jego układzie krążenia:
A.przeciwciał matki
B.limfocytów matki
C.antygenów matki
D.makrofagów matki
57. Wskaż poprawne dokończenie zdania (A-B) i jego uzasadnienie (1-2).
Szczepionka podawana jest osobie
A. zdrowej
1. gotowe przeciwciała.
i zawiera 2. antygeny, które pobudzają organizm do produkcji
B. zakażonej
przeciwciał.
A. A1
B. A2
C. B1
D. B2
58. Oceń poprawność zdań opisujących zabieg transplantacji.
58.1. Powodzenie przeszczepu zależy przede wszystkim od
zgodności antygenów komórek dawcy i biorcy.
58.2. Największą zgodność antygenów na powierzchni komórek
mają bliźnięta jednojajowe.
58.3. Przeszczepy dotyczą zarówno komórek, tkanek, jak i całych
narządów.
58.4. Przyjęcie się przeszczepu utrudnia układ odpornościowy
biorcy.
13
P
F
P
F
P
F
P
F
Download