skład chemiczny kości - Zespół Szkół w Mysłakowicach

advertisement
SKŁAD CHEMICZNY KOŚCI
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach
PROJEKT EDUKACYJNY Z CHEMII
2015/2016
CEL PROJEKTU
Określenie właściwości tkanki kostnej na podstawie
obserwacji i doświadczenia.
PRZEBIEG PRAC W ZESPOLE
Budowa układu ruchu
UKŁAD RUCHU
BIERNY
szkielet
Stawy i więzadła
CZYNNY
mięśnie
Budowa fizyczna kości
Budowa chemiczna kości
65% to składniki
mineralne (węglany
i fosforany wapnia),
które nadają
kościom twardość i
wytrzymałość,
35% to składniki
organiczne –
osseina – nadaje
kościom
sprężystość.
Podział kości
Kształt kości wchodzących w skład szkieletu jest bardzo zróżnicowany
i zależy od pełnionej funkcji.
Według tego kryterium kości możemy podzielić na:
płaskie – np. miednica- stanowi miejsce przyczepu dla potężnych
mięśni odpowiadających za unoszenie ciała, chodzenie i zginanie
tułowia,
krótkie – np. kości nadgarstka,
długie – np. udowa i piszczelowa działają jak kolumny podpierające
ciało,
różnokształtne (wielokształtne) – np. kręgi kręgosłupa.
Struktura kości długiej
Próba kontrolna
DOŚWIADCZENIE 1
Umieściliśmy kość w szczypcach nad płomieniem palnika,
aby pozbawić ją składników organicznych.
OBSERWACJE
DOŚWIADCZENIE 2
Kości umieściliśmy w
roztworze kwasu octowego
CH₃COOH,
aby rozpuścić składniki
mineralne.
Film -umieszczanie w kwasie
OBSERWACJE
WNIOSKI
 Poddając kość działaniu silnych kwasów, np. HCl
usuwamy z niej sole mineralne. Kość staje się
elastyczna.
 Poddając kość działaniu wysokiej temperatury,
usuwamy z niej substancje organiczne, np.
osseinę. Kość taka staje się krucha.
Źródła
Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas, Puls życia 2, wyd. Nowa Era
E-podręczniki: https://www.epodreczniki.pl/begin/
Materiały opublikowane na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej w
ramach projektów Akademii Uczniowskiej (ryciny – skład chemiczny
i fizyczny kości)
Download
Study collections