wpływ akt fiz na organizm

advertisement
Jak aktywność fizyczna na
powietrzu działa na organizm
Każdy z nas wie że uprawianie sportów dobrze
wpływa na nasz organizm. Dla tego
przygotowałam tą prezentację bo chce
uświadomić tych którzy wolą maniaczyć na
kompie:D.
Spis treści;
1. Struktura K-F.
2. Na co wpływa zmniejszenie aktywności fizycznej.
3. Wskazówki do wykonywania aktywności fizycznej.
4. Przykłady.
5. Znaczenie dla serca.
6. Znaczenie dla układu krążenia.
7. Znaczenie na szkielet.
8. Znaczenie na układ ruchu.
9. Cukrzyca.
10. Samopoczucie i psychika.
11. Znaczenie dla dzieci.
12. Aktywność u starszych osób.
13. Otyłość
1.Struktura K-F:
wychowanie fizyczne
rekreacja
sport
fizjoterapia
Jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności
ogólnoustrojowej człowieka jest stopniowe zmniejszanie
aktywności fizycznej.
2. Zmniejszenie aktywności fizycznej wpływa na:
wzrost masy ciała
zaburzenia w funkcjonowaniu układu krążeniowooddechowego
nieprawidłowe funkcjonowanie i przeciążenie układu kostnoszkieletowego
zaburzenia endokrynne (np. cukrzyca
3. Wskazówki do wykonywania aktywności fizycznej:
● aktywność fizyczna musi być dostosowana do aktualnego stanu
zdrowia i wydolności pacjenta.
● z uwagi na fakt, iż aktywność fizyczna powinna być podejmowana
regularnie i długotrwale, musi odbywać się w warunkach przyjaznych i
interesujących dla pacjenta.
● wysiłek fizyczny powinien mieć charakter długotrwałej pracy (około 1
godzina dziennie).
● wysiłek powinien na początku obejmować marsz, jazdę na rowerze po
równym terenie lub pływanie.
● stopniowo, wysiłek fizyczny można intensyfikować poprzez natężenie
wysiłku przy tym samym czasie jego uprawiania.
4. Przykłady;
●spacery i marsz
●marszobieg i bieg
●jazda na rowerze
●turystyka piesza
●nordic walking
●pływanie
●gimnastyka ogólnie usprawniająca
●ćwiczenia na ergonometrach
5. Znaczenie na serce;
●zmniejszenie ryzyka chorób serca. Ludzie prowadzący aktywny tryb życia i
regularnie uprawiający ćwiczenia fizyczne wykazują o połowę mniejsze
ryzyko zachorowania na choroby serca.
●obniża ciśnienie krwi (szczególnie u ludzi z granicznym ciśnieniem).
●wpływa na wzrost cholesterolu HDL i redukcję LDL.
●zmniejszenie częstości skurczów serca w spoczynku i w czasie
submaksymalnych obciążeń.
● wydłużanie okresu rozkurczu serca (czasu odpoczynku serca).
● obniżenie ciśnienia tętniczego krwi w czasie submaksymalnych wysiłków.
● obniżenie uwalniania katecholamin w czasie wysiłku (adrenalina,
noradrenalina) .
● wzrost stabilności elektrycznej serca (zapobieganie zaburzeniom rytmu
serca).
6. Znaczenie na układ krążenia.
● nadciśnienie tętnicze.
● choroba niedokrwienna mięśnia sercowego.
● stan po incydencie niedokrwiennym mięśnia sercowego.
● po zabiegach kardiochirurgicznych.
● zaburzenia krążenia obwodowego (AO, TO).
7. Znaczenie na szkielet.
● regularnie wykonywane ćwiczenia prowadzą do wzmocnienia mięśni,
ścięgien, więzadeł oraz zwiększają gęstość kości.
● ćwiczenia takie jak bieganie, jazda na rolkach czy taniec zwiększają
gęstość kości u młodzieży, pomagają utrzymać u dorosłych i spowalniają
utratę gęstości kości u osób w starszym wieku.
● organizm człowieka przyzwyczaja się w pewien sposób do pracy jakiej
wymaga wykonywanie codziennych czynności. Aby zmobilizować
organizm do działania kościotwórczego należy zastosować ćwiczenia o
nietypowej lokalizacji lub dużej sile naprężeń.
● obciążanie układu mięśniowo- szkieletowego większe niż zwykle
powoduje korzystna przebudowę kości. Ponadto wyniki badań naukowców
brytyjskich (Prince R.L., Smith M.; Dick I.M.) wskazują na to, że aktywność
fizyczna wpływa korzystnie na przyswajanie wapnia z pożywienia co
dodatkowo wzmacnia kości.
● rekreacyjnie uprawiając różne formy aktywności fizycznej można uniknąć
nieprzyjemnych konsekwencji.
● ważne jest aby ćwiczyć regularnie (3-4 razy w tygodniu).
8. Znaczenie na układ ruchu
● aktywność fizyczna powinna być wykonywana w taki sposób, aby
jednostajnie nie przeciążać struktur układu ruchu (zwłaszcza tkanki
chrzęstnej i przyczepów ścięgnistych).
●niezwykle istotnym działaniem jest stosowanie okresów odciążenia dla
regeneracji przeciążonych tkanek.
● należy pamiętać aby ruch wykonywany był w jak najpełniejszym
zakresie.
9. Cukrzyca.
Wysiłek fizyczny powoduje obniżenie poziomu glukozy we krwi oraz
podobnie jak ograniczenie ilości pożywienia zwiększa wrażliwość na
insulinę.
Dzięki obciążeniom wysiłkowym następuje poprawa tolerancji glukozy i
zmniejszenie insulinooporności tkanek. U chorych na cukrzycę mimo
prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych w mięśniach, w
czasie wysiłku fizycznego mogą pojawić się groźne w skutkach
zaburzenia homeostazy w postaci hiperglikemii lub hipoglikemii.
10. Samopoczucie i psychika.
poprawa samopoczucia (endorfiny)
zwiększenie odporności na stres
pozwala się „wyładować”
poprawia humor
poprawia samoocenę
11. Znaczenie dla dziecka.
Sprzyja mielinizacji i inerwacji
pozwala nabyć nowe umiejętności ruchowe
sprzyja prawidłowemu rozwojowi układu kostnomięśniowego
kształtuje właściwą postawę i nawyki ruchowe
kształtuje prawidłową integrację poszczególnych
zdolności sensorycznych.
12. Znaczenie aktywności u starszych osób.
Istotne różnice w poziomie zdolności motorycznych i sprawności
spore różnice w poziomie i intensywności uprawianej aktywności
brak czasu na aktywność fizyczną. Zmniejszenie kosztów opieki
zdrowotnej
zwiększenie zdolności do pracy osób starszych
promocja pozytywnego i aktywnego obrazu osób starszych
13. Otyłość.
Otyłość- powstaje przede wszystkim w wyniku spożywania
nadmiernej ilości tłuszczu oraz zbyt małej aktywności fizycznej.
Przeprowadzone badania wykazały, że w 1960- 1980 nastąpiło
znaczne obniżenie aktywności fizycznej społeczeństw
cywilizowanych.
Obecnie prawie 1/4 Amerykanów powyżej 18 roku życia nie wykazuje
żadnej aktywności ruchowej w wolnym czasie.
Kobiety prowadzące siedzący tryb życia są siedmiokrotnie bardziej
predysponowane do zwiększenia masy ciała, mężczyźni
czterokrotnie.
Bardzo dziękuje za obejrzenie mojej prezentacji.
Miłego dnia.
Download