Pierwsza Pomoc - Gimnazjum nr 4

advertisement
Pierwsza Pomoc
Złamania kości
Opracowały: mgr Monika Danielak
mgr Anna Kozak
Złamania
(fractura) to całkowite przerwanie ciągłości kości. Do urazu kości, mięśni oraz ścięgien dochodzi głównie w trakcie
upadku, gwałtownego ruchu lub dużego przeciążenia. Mogą one mieć różny charakter i objawy, ale zawsze wymagają
unieruchomienia, które ogranicza ból i zabezpiecza przed powiększeniem się obrażenia. Wyróżnia się złamania kości:
zamknięte i otwarte.
Złamanie zamknięte
Złamania otwarte
– bez przerwania ciągłości powłok skóry
- przerwanie ciągłości skóry widoczne jako
krwawiąca rana
Objawy:
Objawy:
-
-
-
Silny ból w miejscu urazu
Obrzęk (często narastający)
Zasinienie
Deformacja lub nienaturalne ułożenie
kończyny
Drętwienie lub mrowienie poza miejscem
uszkodzenia
Ograniczenie ruchomości kończyny
-
-
Wszystkie objawy charakterystyczne dla
złamania zamkniętego
Rana nad złamaniem
Krwawienie
Widoczne wystające odłamy kostne
Szkielet dorosłego człowieka składa się z ok. 206 kości. Piętnastolatek
ma 356 pojedynczych kości.
Kości możemy podzielić na cztery główne grupy:
Kości długie (wewnątrz kości długich znajduję się jama szpikowa)
np. obojczyk i żebra (nie posiadają jamy szpikowej), kość udowa,
promieniowa i strzałkowa

Kości krótkie to baryłkowate nadgarstka i stępu

Kości płaskie np. kość sklepienia czaszki, kość biodrowa i łopatka

Kości różnokształtna np. kość podstawy czaszki, śródstopia i
śródręcza

Złamania zamknięte na przykładzie zdjęć
rentgenowskich.
zdjęcie nr 1
Tutaj widzimy złamaną kość
udową dziecka. Ostry ból,
obrzęk i tkliwość kończyny
powinny skłonić opiekunów
dziecka do wezwania pomocy.
W takim przypadku jak ten
niezbędne jest nastawienie i
usztywnienie kończyny.
Złamania zamknięte na przykładzie zdjęć
rentgenowskich.
zdjęcie nr 2
Na tym sztucznie
barwionym zdjęciu
rentgenowskim widać
złamaną piszczel (po
prawej stronie).
Prześwietlenia promieniami
rtg. stosuje się, aby ustalić
zakres obrażeń i
stwierdzić, czy występują
powikłania.
Złamanie otwarte na przykładzie zdjęcia
rentgenowskiego.
zdjęcie nr 3
Zdjęcie przedstawia
złamanie obu kości
przedramienia z przebiciem
powłoki skórnej.
Kolejny podział złamań to złamanie z przemieszczeniem lub bez. Złamania bez
przemieszczenia występują najczęściej u dzieci, u których gruba i elastyczna okostna nie
pozwala na przemieszczenie odłamów (tzw. Złamania podokostnowe lub zielonej gałązki
– podobne do uszkodzeń młodych pędów drzew.) Okostna to włóknista błona
pokrywająca kość, jest bogato unerwiona (dlatego uderzenie w kość boli) i unaczyniona.
Podział ze względu na przebieg szczeliny złamania:
- podłużne, poprzeczne, skośne, spiralne oraz wielofragmentowe (występują u
osób starszych, u których kości często kości zmienione osteoporotycznie są
kruche.)
Przykłady złamań
Ogólne przyczyny złamań
Przyczyny
Osteoporoza
Uprawianie ryzykownego sportu
Kruchość kości
Upadek lub zderzenie
Podeszły wiek
Z powodu skręcenia
Udzielanie pierwszej pomocy przy złamaniach
1.
2.
3.
Sprawdź stan poszkodowanego i wezwij pogotowie.
Przy złamaniu otwartym zabezpiecz ranę, załóż opatrunek uciskowy w
miejscu krwawienia, nie dotykając wystającego odłamu kostnego.
Należy unieruchomić złamaną kończynę przymocowując ją bandażem
do deseczki, szyny lub twardego przedmiotu. Unieruchomienie powinno
obejmować dwa sąsiadujące ze złamaniem stawy lub dwie sąsiadujące
kości tworzące staw.
CZEGO NIE WOLNO!!!




NIE zmieniaj ułożenia uszkodzonej kończyny
NIE stosuj opasek uciskowych, by zatamować krwawienie
NIE ruszaj poszkodowanego, jeśli podejrzewasz uraz kręgosłupa lub
głowy
NIE podawaj mu niczego do jedzenia czy picia (gdy trzeba było nastawić
kość pod narkozą).
Przykłady ułożenia kończyny górnej podczas
udzielania pierwszej pomocy
Rys 1
Zabezpieczenie złamanego ramienia
Rys 2
Zabezpieczenie złamanego obojczyka
Przykłady ułożenia kończyny dolnej podczas udzielania
pierwszej pomocy
Rys 1
Zabezpieczenie złamanego uda
Rys 2
Zabezpieczenie złamanego podudzia
Bibliografia
1.
2.
Dziak A., Rusin Z. , Traumatologia sportowa, Warszawa 2000.
Mikołajczak A. , Ilustrowany poradnik Pierwsza pomoc.
Internet:
1.
2.
www.medycynasportowa.pl
www.poradnikmedyczny.pl
Download