Zadanie 10. - ePodreczniki.pl

advertisement
e-podreczniki.pl
Zadania zamknięte
Temat: Różnorodność roślin
Dział III Różnorodność organizmów
Klasa I
Rozwiąż samodzielnie zadania, a następnie przedyskutuj rozwiązania z koleżanką lub kolegą. Wspólnie
ustalcie, które odpowiedzi są poprawne.
Zadanie 1.
Glony żyjące w powierzchniowych warstwach wody mają cechy budowy zapobiegające opadaniu na
dno zbiornika. Wskaż te cechy.
A.
B.
C.
D.
duża, silnie rozgałęziona płatowata plecha
plecha zaopatrzona w pęcherze pławne wypełnione gazem
obecność przylg i chwytników
substancje tłuszczowe gromadzone w komórkach
Zadanie 2.
Wskaż nazwę tkanki, której dotyczy opis.
Jest zbudowana z żywych komórek, występuje w szybko rosnących częściach roślin, na przykład
w ogonkach liściowych i młodych łodygach, które chroni przed złamaniem.
A. wzmacniająca – twardzica
B. wzmacniająca – zwarcica
C. okrywająca – skórka
D. twórcza – miazga
Zadanie 3.
*Wskaż poprawne zakończenie zdania.
Paprocie wykazują podobieństwo do glonów, które polega na tym, że
A. organy asymilacyjne chłoną wodę ze środowiska
B. mają chwytniki
C. wytwarzają zarodnie
D. zapłodnienie odbywa się w wodzie
Zadanie 4.
Wskaż cechy budowy świerka, na podstawie których można odróżnić tę roślinę od innych krajowych
drzew iglastych.
A. wysokość rośliny
B. typ korzenia
C. wielkość szyszek
D. długość igieł
E. liczba igieł na krótkopędzie
F. obecność kory
Opracowanie: autor
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
e-podreczniki.pl
Zadania zamknięte
Temat: Różnorodność roślin
Wykorzystaj ilustrację do rozwiązania zadań 5–7.
Zadanie 5.
Wskaż opis, który określa rolę wskazanego na ilustracji elementu kwiatu.
a. zabezpieczanie przed przedostaniem się pyłku na inne kwiaty
b. wytwarzanie ziaren pyłku zawierającego gamety męskie
c. wychwytywanie ziaren pyłku unoszonego przez wiatr
d. zwabianie owadów w celu zapylenia kwiatu
Zadanie 6.
Wskaż poprawny opis kwiatu i rośliny, z której on pochodzi.
A.
B.
C.
D.
kwiat jest obupłciowy, roślina jest dwupienna
kwiat jest obupłciowy, roślina jest jednopienna
kwiat jest jednopłciowy, roślina jest jednopienna
kwiat jest jednopłciowy, roślina jest dwupienna
Zadanie 7.
Wskaż poprawne zakończenie zdania.
Kwiat przedstawiony na ilustracji jest zdolny do tego, żeby wydać
A. najwyżej jedno nasiono
B. co najmniej dziesięć nasion
C. niezliczoną ilość zarodników
D. wiele owoców
Opracowanie: autor
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
e-podreczniki.pl
Zadania zamknięte
Temat: Różnorodność roślin
Zadanie 8.
Owoce wykazują różne przystosowania do rozsiewania zawartych w nich nasion.
Określ, w jaki sposób są rozsiewane owoce przedstawione na ilustracjach, i wstaw znak
X w odpowiednim miejscu tabeli.
Sposób rozsiewania
Jarzębina
Groch
Klon
samoczynnie
przez wiatr
przez zwierzęta
przez wodę
Wykorzystaj ilustrację do rozwiązania zadań 9–10.
Rysunek przedstawia budowę korzenia rośliny nasiennej.
Opracowanie: autor
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
e-podreczniki.pl
Zadania zamknięte
Temat: Różnorodność roślin
Zadanie 9.
Wskaż odpowiedź, w której oznaczeniom cyfrowym przypisano właściwe nazwy.
Oznaczenia
Odpowiedzi
1
2
3
4
5
A.
czapeczka
stożek
wzrostu
strefa
wydłużania
strefa
włośnikowa
strefa korzeni
bocznych
B.
czapeczka
stożek
wzrostu
strefa
włośnikowa
strefa korzeni
bocznych
strefa
wydłużania
C.
stożek
wzrostu
czapeczka
strefa
wydłużania
strefa korzeni
bocznych
strefa
włośnikowa
Zadanie 10.
Wybierz poprawne dokończenie zdania.
Intensywne podziały komórek odbywają się w
A. czapeczce
B. stożku wzrostu
C. strefie wydłużania
D. strefie włośnikowej
Opracowanie: autor
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards