Program konferencji Obojętność i wrażliwość a życie publiczne

advertisement
Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II
w Krakowie
Katedra Etyki oraz Katedra Filozofii Społecznej i Polityki
VIII. Konferencja naukowa z cyklu: „Etyka i życie publiczne”
pt. Obojętność i wrażliwość a życie publiczne
27-28 października 2015
Kraków, ul. Bernardyńska 3, sala 218 (II piętro)
Dzień pierwszy, 27 X 2015 (wtorek)
9:00 rejestracja uczestników
9:30 uroczyste otwarcie konferencji dr hab. Joanna Mysona Byrska, UPJPII Kraków
9:30-11:10 Wokół idei wrażliwości
dr hab. Magdalena Żardecka-Nowak, prof. UR Rzeszów, Wrażliwość jako zdolność dostrzegania rzeczywistości
dr hab. Joanna Mysona Byrska, UPJPII Kraków, Jak obojętność niszczy solidarność
ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk, Katholische Universität Eichstätt, Niemcy, Wrażliwość a motywacja do
działań społecznych w ujęciu Karola Wojtyły/JPII
dr Piotr Duchliński, Ignatianum Kraków, Epistemologiczne aspekty wrażliwości
11:10-11:30 przerwa
11:30-13:10
dr hab. Witold Nowak, prof. UR Rzeszów, O czułej pamięci. Historia jako forma pietyzmu
dr Grażyna Bilik, Niezależny naukowiec, Wrażliwość jako istota doświadczenie estetycznego
dr Mariusz Makowski, UEk, Kraków, "Poprzez fotografię do drugiego człowieka: czytanie obrazów jako forma
empatii
mgr Urszula Opyrchał, UPJPII Kraków, Medytacja na Uniwersalną Miłość jako narzędzie rozwijania
wrażliwości
13:10-14:10 przerwa obiadowa
14:10-15:50
dr hab. Jacek Breczko, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kilka zastosowań pojęcia „empatii” w kwestiach
filozoficznych
Katarína Komenská, PhD., UP Presov, Active approach to public life (in ethics of social consequences)
mgr Paulina Biegaj, UJ Kraków, Wyrwanie z obojętności. Napotkanie drugiego w filozofii dramatu Józefa
Tischnera
dr Justyna Stecko, Politechnika Rzeszowska, Homu axiologicus a obojętność moralna w życiu społecznym–
spojrzenie z perspektywy etyki praktycznej
15:50-16:10 przerwa
16:10-17:50 O obojętności i wrażliwości w sferze polityczno-społecznej
dr hab. Tadeusz Chrobak, Uczelnia Jańskiego w Łomży, Formy obojętności w życiu politycznym
dr Sławomir Drelich, UMK Toruń, Dyskurs sprawiedliwościowy w kampaniach wyborczych 2015 roku
ks. mgr Przemysław Bukowski, UPJPII Kraków, Wrażliwość władzy na obywatelskość – zasada pomocniczości
w ujęciu Chantal Delsol
mgr Damian Mazur, UPJPII Kraków, Społeczeństwo rynkowe – wpływ logiki rynku ekonomicznego na relacje
społeczne
17.50 zakończenie pierwszego dnia obrad;
18.00 uroczysta kolacja
Dzień drugi
28 X 2015 (środa), sala 218, ul. Bernardyńska 3
10:00-11:40 Obojętność i wrażliwość w przestrzeni społeczno-gospodarczej
ks. dr hab. Michał Drożdż, UPJPII Kraków, Etyka mediów wobec zjawiska medialnej desensytyzacji
Ján Kalajtzidis, PhD., UP Presov, Think globally, act locally – ethical consumption
ks. dr Piotr Andryszczak, UPJPII Kraków, "Pomiędzy obojętnością a wrażliwością. Spór o
rozumienie dobra wspólnego"
dr Robert Sroka, niezależny naukowiec, Obojętność i wrażliwość na cierpienie w przestrzeni gospodarczej.
11:40-12:00 przerwa
12:00-13:15
mgr Weronika Wojtanowska, UPJPII Kraków, Cnota wrażliwości moralnej w filozofii Johna McDowella
mgr Barbara Żmuda, UPJPII Kraków, Wolność, Równość, Obojętność – o wartościach współczesnego
społeczeństwa
mgr Tatiana Krawczyńska Zaucha, UPJPII Kraków, Etyka biznesu a wrażliwość społeczna
13:15-14:15 przerwa obiadowa
14:15-15:30 Obojętność i wrażliwość w sytuacjach skrajnych
dr Magdalena M. Baran, Centrum Badań nad Historią Idei UJ, Kraków, Obojętność czy wrażliwość – o czym
mówią „prawa wojny”
dr Dorota Rucińska, Uniwersytet Warszawski, Klęska żywiołowa – przejawy wrażliwości i obojętności
ks. dr Jan Klimek, mgr lic. Justyna Berlińska, UPJPII Kraków, Wykluczenie społeczne osób chorujących
psychicznie jako przejaw obojętności społecznej
15.30-15.40 przerwa
15.40-16.55
dr Jakub Synowiec, UPJPII Kraków, Laudato Si czy Farmagedon
mgr Paulina Wąż, UPJPII Kraków, Wrażliwość i obojętność w obliczu zjawiska terroryzmu
mgr Agnieszka Janas, UPJPII Kraków, Obojętność i wrażliwość jako reakcje na sytuacje graniczne.
17:00 Zakończenie konferencji
Download