KOŚCIÓŁ A JEDNOŚĆ 500-lecie reformacji

advertisement
KATEDRA EKLEZJOLOGII WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk
mają zaszczyt zaprosić na
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
pod patronatem
ks. kard. KARD. GERHARDA L. MÜLLERA
Prefekta Kongregacji Nauki Wiary
KOŚCIÓŁ A JEDNOŚĆ
500-lecie reformacji
28 (wtorek) lutego 2017 r.
Kraków, ul. Bernardyńska 3, aula
PROGRAM wtorek 28.02.2017
9.00 – 9.05
9.05 – 9.10
Otwarcie konferencji – Metropolita Krakowski
Powitanie gości – prof. Andrzej Napiórkowski OSPPE
9.10 – 9.40
Średniowieczna jedność świata i chrześcijaństwa
Dr Marek P. Chojnacki OCist. (UPJPII)
9.40 – 10.10
Reformatorskie postulaty Jana Husa
Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła (UO)
10.10 – 10.40 Eklezjologia Marcina Lutra
Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL Lublin
10.40 – 11.10 Kalwińska wizja Kościoła
Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW)
11.15 – 11.30
Ekumeniczna modlitwa o jedność (kaplica)
Bp dr hab. Grzegorz Ryś (UPJPII)
11.30 – 12.00 Przerwa
12.00 – 12.30 Spór kard. Stanisława Hozjusza z reformatorami
Ks. dr hab. Stanisław Kozakiewicz (UWM)
12.30 – 13.00 Usprawiedliwienie naczelnym kryterium
reformacyjnej odnowy Kościoła
Prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE (UPJPII)
13.00 – 13.30 Jedność i jedyność jako znak wiarygodności Kościoła
Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL Lublin
13.30 – 14.00 Między rzymskim a ewangelickim rozumieniem jedności
Ks. dr Józef Morawa (UPJPII)
14.00 – 14.30 Dyskusja. Podsumowanie
Download