Kościół i świat współczesny - Polska Akademia Umiejętności

advertisement
Katedra Kultury Bizantyjsko-Prawosławnej
Instytutu Rosji i Europy Wschodniej
zaprasza na
Międzynarodową Konferencję Naukową
Kościół i świat współczesny
Polska Akademia Umiejętności
ul. Sławkowska 17 (6 VI)
Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP
ul. Szpitalna 24 (7 VI)
CZWARTEK, 6 VI, AULA PAU, UL. SŁAWKOWSKA 17
08.45. REJESTRACJA
09.15-10.00. OTWARCIE
Prof. dr hab. Lucjan Suchanek, Dyrektor Wydziału I Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Jego Ekscelencja Arcybiskup Łódzki i Poznański dr Szymon (Romańczuk)
MODUŁ I 10.00-11.20 KOŚCIÓŁ A WSPÓŁCZESNE CHRZEŚCIJAŃSTWO (Prowadzący: Prof. dr hab. Lucjan
Suchanek)
Biskup dr hab. Grzegorz Ryś, UPJPII, Dialog Kościoła ze światem po Soborze Watykańskim II
Biskup dr hab. Jerzy (Pańkowski), prof. ChAT, Eklezjalny wymiar współczesnego chrześcijaństwa
Ks. prot. prof. Maksim Kozłow, Moskiewska Akademia Duchowna, Браки между православными и католиками:
видение пастырского аспекта проблемы в России начала XXI века
11.20-11.40 DYSKUSJA
11.40–12.00 PRZERWA
MODUŁ II 12.00-13.20 TEOLOGOWIE O KOŚCIELE WSPÓŁCZESNYM (Prowadzący: Ks. prot. prof. Władimir
Baszkirow)
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta, UJ, Uwagi o kilku problemach dotyczących obecności Kościołów i ich nauczania w sferze
publicznej
Ks. prot. doc. Paweł Chondzyński, Uniwersytet św. Tichona, Идеи блаженного Августина в экклесиологии
свт. Филарета и новом русском богословии
Prof. Natalia Suchowa, Uniwersytet św. Tichona, Человек Вселенской Церкви: экклесиологические воззрения
архимандрита Киприана (Керна)
Dr Dymitr Romanowski, UJ, Karl Rahner. Tajemnica człowieka i tajemnica Kościoła
13.20-13.40 DYSKUSJA
13.40-14.40 PRZERWA
MODUŁ III 14.40-16.00 KOŚCIÓŁ WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEJ NAUKI (Prowadzący: Prof. Władimir
Katasonow)
S. dr hab. Teresa Obolevitsch, UPJPII, Problem relacji między nauką a religią: perspektywa wschodnia i zachodnia
Dr hab. Krzysztof Leśniewski, prof. KUL, „Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz?...”. Antropologiczne podstawy
prawosławnej refleksji bioetycznej
O. dr Leonard Hryniewski OFM, Wyższe Seminarium Duchowne w Kalwarii Zebrz., Pastoralne implikacje
nauczania Kościoła rzymsko-katolickiego dotyczące współczesnych wyzwań bioetycznych
Ks. dr Artur Aleksiejuk, ChAT, Prawosławie i bioetyka
16.00-16.20 DYSKUSJA
16.20.-16.40 PRZERWA
MODUŁ
IV
16.40-18.00
MANIFESTATIO
CREDENDI
WE WSPÓŁCZESNYM
ŚWIECIE
(Prowadzący:
Prof. Natalia Suchowa)
Ks. dr hab. Michał Janocha, prof. UW, Chrześcijaństwo we współczesnym świecie: w centrum czy na peryferiach?
Ks. prot. Prof. Władimir Baszkirow, Akademia Duchowna w Mińsku, Непрестанно молитесь (1 Сол. 5, 17). Как
понимать молитву и как молиться современному человеку? (По материалам аскетического предания Церкви)
Doc. Wiktor Lega, Uniw. św. Tichona, Moskwa, Что такое вера? Православный и католический взгляд
Ks. dr Tadeusz Nosek, UPJPII, Problemy świata w duszpastersko-katechetycznej świadomości Kościoła
18.00-18.20 DYSKUSJA
PIĄTEK, 7 VI, PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP, UL. SZPITALNA 24
MODUŁ V 9.00-10.00 KOŚCIÓŁ. SPOŁECZEŃSTWO. POLITYKA
(Prowadzący: Ks. prot. prof. Maksim
Kozłow)
Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński, UPJPII, Udział Kościoła w wychowaniu politycznym społeczeństwa
Hieromn. Dr Symeon (Tomaczynski), Wydawnictwo Klasztoru Srietienskiego, Идол политкорректности
и самоубийство Европы
Dr Paweł Wróblewski, Uniwersytet Wrocławski, Ekumenizm jako instrument globalizacji - krytyka fenomenu
z perspektywy greckiego prawosławia
10.00-10.20 PRZERWA
MODUŁ VI 10.20-11.20 KOŚCIÓŁ. SPOŁECZEŃSTWO. POLITYKA, CD. (Ks. dr hab. Aleksander Posacki,
Akademia Ignatianum)
Аleksandra Sopowa, gazeta „Izwiestia”, Религиозная тематика в светских СМИ в России в последние годы
Mgr Pawło Smycniuk, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Церковь патриотическая и вызовы мультиэтнического
общества
Mgr Jolanta Kraśniewska, KUL, Kardynał Tomasz Spidlik - Kościół uduchowiony. Katechezy o Kościele
11.20-11.40 DYSKUSJA
11.40-12.00 PRZERWA
MODUŁ VII 12.00-13.20 KOŚCIÓŁ A KULTURA WSPÓŁCZESNA (Prowadzący: S. dr hab. Teresa Obolevitsch)
Prof. Władimir Katasonow, Uniwersytet św. Tichona, Церковь и проблемы современной культуры
Prof. dr hab. Anna Raźny, UJ, Kościół katolicki wobec ideologii genderyzmu
Dr Urszula Cierniak, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa, Христианский брак как вызов для "века вещизма"
Mgr Marta Czaban, ChAT, Pasja w kinie i cerkwi - współczesne przeżywanie męki
13.20-14.20 PRZERWA
MODUŁ VIII 14.20 – 15.40 KOŚCIOŁY I WYZNANIA (Prowadzący: Ks. prot. doc. Paweł Chondzyński)
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak, UJ, Status obywatela czy mniejszości? Sytuacja i tożsamość Koptów
na przełomie XX i XXI wieku
Hieromn. Ignatij (Szestakow), Klasztor Srietienski, Косово и Метохия: проблема спасения христианского
наследия
Ks. dr hab. Aleksander Posacki, Akademia Ignatianum, Ignacy Loyola - wizja Kościoła na współczesne czasy?
Ks. mgr Mirosław Drabiuk, ChAT, Katecheza w diasporze
15.40-16.00 DYSKUSJA
16.00-16.20 PRZERWA
MODUŁ
IX
16.20-17.20
DOŚWIADCZENIA
WSPÓLNOTOWE
(Prowadzący:
Prof.
dr
hab.
Hanna
Kowalska-Stus)
Dr Marek Kita, UPJPII, Eklezja – pustynna piękność. Wizja Kościoła w doświadczeniu nowych wspólnot katolickich
Dr Józef Kuffel, UJ, Православное подвижничество в современном мире
Ks. mgr Piotr Pietkiewicz, ChAT, Relacje między mężem i żoną w małżeństwie prawosławnym
17.20-17.50 DYSKUSJA I PODSUMOWANIE
Download