Zakład Biologii Ogólnej Rok akademicki 2005/2006

advertisement
Zakład Biologii Ogólnej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Rok akademicki
2014/2015
I ROK Kierunek Dietetyka – przedmiot „Biologia medyczna”
Ćwiczenie 1.
Temat:
Budowa komórki eukariotycznej.
Mikroskop i pomiary pod mikroskopem.
1. Organizacja komórkowa
a) organelle komórkowe i ich funkcje
b) ściana komórkowa i błony plazmatyczne
2. Budowa i zasada działania mikroskopu świetlnego.
3.Charakterystyczne właściwości mikroskopu optycznego
(powiększenie, zdolność rozdzielcza).
4. Porównanie zasad działania mikroskopu optycznego i mikroskopu elektronowego.
5. Sposób wyznaczania współczynnika mikrometrycznego
6. Pomiary za pomocą mikrometru okularowego:
a) skalowanie mikrometru okularowego przy pomocy kamery Bürkera
b) pomiary komórek
Literatura:
1. Alberts B. i współautorzy. Podstawy biologii komórki.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 (i inne nowsze wydania).
2. Bagiński S. Technika mikroskopowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1969.
3. Villee C.A. i współautorzy Biologia. MULTICO, Warszawa 1996
(i inne nowsze wydania).
Ćwiczenie 2.
Temat:
Wybrane zagadnienia z histologii.
1. Tkanki zwierzęce – budowa i funkcje.
a) tkanka nabłonkowa
b) tkanka łączna
c) tkanka mięśniowa
d) tkanka nerwowa
Materiał: preparaty trwałe
Literatura:
1. Alberts B. i współautorzy. Podstawy biologii komórki.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 (i inne nowsze wydania).
2. Villee C.A. i współautorzy Biologia. MULTICO, Warszawa 1996
(i inne nowsze wydania).
Ćwiczenie 3.
Temat:
Wybrane zagadnienia z embriologii człowieka.
1. Budowa i funkcje gonad.
2. Okresy życia człowieka:
- zapłodnienie
- bruzdkowanie
- gastrulacja
- organogeneza
- błony płodowe i łożysko
- płód
- noworodek
- niemowlę
- dziecko
- wiek młodzieńczy
- wiek dojrzały
- wiek średni
- starość
3. Czynniki teratogenne.
4. Wady rozwojowe człowieka.
Materiał: preparaty trwałe
Literatura:
1. Villee C.A. i współautorzy Biologia. MULTICO, Warszawa 1996
(i inne nowsze wydania).
Ćwiczenie 4.
Temat:
Znaczenie w medycynie roślin leczniczych i trujących.
Materiał:
1. preparaty trwałe
2. okazy zielnikowe
Literatura
1. Deryło A., Buczek A., Horak B., Narloch L., Pokora Z., Szylman P.
Biologiczne aspekty zatruć grzybami, roślinami wyższymi i jadami zwierzęcymi.
Wyd. ŚlAM, Katowice 1991.
2. Prokopowicz D. Rośliny trujące, zwierzęta jadowite.
Wydawnictwo „Ekonomia i Środowisko”, Białystok 1999.
Ćwiczenie 5.
Temat:
Grzyby jadalne i trujące.
Materiał: preparaty trwałe
Literatura:
1. Deryło A., Buczek A., Horak B., Narloch L., Pokora Z., Szylman P.
Biologiczne aspekty zatruć grzybami, roślinami wyższymi i jadami zwierzęcymi.
Wyd. ŚlAM, Katowice 1991.
Ćwiczenie 6.
Temat:
Populacja ludzka jako jednostka ekologiczna
Metodyka: analiza rozkładu wiekowego wśród ludności
Zagadnienia:
1. Cechy i właściwości populacji ludzkiej:
- rozrodczość
- śmiertelność
- rozkład wiekowy
- modele wzrostu
- zagęszczenie
- rozprzestrzenienie się
2. Czynniki biotyczne i abiotyczne wpływające na ustroje żywe.
3. Tolerancja ekologiczna.
4. Wpływ zanieczyszczeń aerosfery, hydrosfery i litosfery na zdrowie człowieka.
UWAGA! Należy przynieść kalkulator
Literatura:
1. Krebs Ch. J. Ekologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
2. Kurnatowska A. Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1997.
3. Kurnatowska A., Kurnatowski P. Ekologia medyczna - wybrane zagadnienia.
PROMED, Łódź 2003.
4. Mackenzie E., Ball A.S., Virdee S.R. Ekologia krótkie wykłady.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
5. Najnowsze publikacje dotyczące tematu
Ćwiczenie 7.
Temat:
Podstawy parazytologii.
Kolokwium ćwicz. 1 - 6
1. Podstawowe pojęcia parazytologiczne.
2. Typy interakcji biocenotycznych.
3. Klasyfikacja pasożytów.
4. Chorobotwórczość pasożytów.
Materiał: preparaty trwałe
Literatura
1. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Zarys parazytologii lekarskiej.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
Ćwiczenie 8.
Temat: Pierwotniaki chorobotwórcze przewodu pokarmowego.
Budowa, cykle rozwojowe, parazytozy:
1. Giardia lamblia
2. Entamoeba histolytica
3. Entamoeba gingivalis
4. Trichomonas tenax
Materiał: preparaty trwałe
Literatura
1. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Zarys parazytologii lekarskiej.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
Ćwiczenie 9.
Temat:
Pierwotniaki chorobotwórcze płynów ustrojowych,
tkanek i narządów.
Budowa, cykle rozwojowe, parazytozy:
1. Trichomonas vaginalis
2. Naegleria fowleri
3. Toxoplasma gondii
4. Plasmodium vivax
Materiał: preparaty trwałe
Literatura
1. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Zarys parazytologii lekarskiej.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
Ćwiczenie 10.
Temat:
Przywry i tasiemce – pasożyty układu pokarmowego.
Budowa, cykle rozwojowe, parazytozy:
1. Fasciola hepatica
2. Taenia saginata
3. Taenia solium
4. Echinococcus granulosus
Materiał: preparaty trwałe
Literatura
1. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Zarys parazytologii lekarskiej.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
Ćwiczenie 11.
Temat:
Zakażenia nicieniami.
Budowa, cykle rozwojowe, parazytozy:
1. Ascaris lumbricoides hominis
2. Enterobius vermicularis
3. Trichinella spiralis
Materiał: preparaty trwałe
Literatura
1. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Zarys parazytologii lekarskiej.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
Ćwiczenie 12.
Temat:
Ektopasożyty człowieka, wektory drobnoustrojów
chorobotwórczych oraz roztocza alergogenne.
Budowa, rozwój i przenosicielstwo drobnoustrojów:
1. Ixodes ricinus
2. Sarcoptes scabiei
3. Pediculus humanus
4. Pulex irritans
Materiał: preparaty trwałe
Literatura
1. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Zarys parazytologii lekarskiej.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
Ćwiczenie 13.
Temat:
Bioterroryzm.
Materiał: preparaty trwałe
Literatura
Obowiązuje najnowsza literatura dotycząca tematu.
Ćwiczenie 14.
Temat:
Higiena żywienia. Dziedziczenie monogenowe i poligenowe
u człowieka. Prawo Queteleta.
Kolokwium ćwicz. 7-13
Zagadnienia:
1. Analiza statystyczna wzrostu populacji studentów jako przykład cech
ilościowych: wartość średnia, wartość modalna i wartość medialna.
2. Wyznaczanie krzywej rozkładu normalnego wzrostu dla populacji studentów.
3. Obliczanie Indeksu Masy Ciała - BMI (Body Mass Index;
Wskaźnik II Queteleta).
4. Dziedziczenie monogenowe i poligenowe wybranych cech człowieka.
Literatura:
1. Skommer J. Promocja zdrowia. W: Marcinkowski J. [red.].
Podstawy higieny. Wrocław 1997.
2. Villee C.A. i współautorzy. Biologia. MULTICO, Warszawa 1996.
(i inne nowsze wydania).
3. Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. Krótkie wykłady. Genetyka.
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
4. Najnowsza literatura dotycząca tematu.
Ćwiczenie 15.
Temat:
Zaliczenie ćwiczeń.
Download