Plan ćwiczeń I Fizj. stacj. sem. letni

advertisement
PLAN ĆWICZEŃ
z fizjologii dla I roku studiów stacjonarnych kierunek fizjoterapia
I. Ćwiczenie*
Ćwiczenia organizacyjne – zapoznanie studentów z przedmiotowymi efektami kształcenia, kryteriami oceny,
warunkami zaliczenia przedmiotu, podanie piśmiennictwa, omówienie planu ćwiczeń.
II. Ćwiczenie:
- Skład i funkcja krwi ludzkiej.
- Skład i funkcja osocza.
- Fizjologiczne znaczenie składników morfotycznych krwi.
III. Ćwiczenie:
- Budowa i funkcja hemoglobiny,
- Liczba hematokrytowa
- Hemoliza – czynniki hemolityczne.
- Teoria krzepnięcia krwi – metody oznaczania czasu krwawienia i czasu krzepnięcia
IV. Ćwiczenie:
- Oznaczanie podstawowych grup krwi i czynnika Rh
- Układy buforowe krwi i tkanek
- Parametry równowagi kwasowo-zasadowej krwi.
- Pojęcie kwasicy i zasadowicy oraz ich rodzaje.
V. Ćwiczenie:*
Powtórzenie wiadomości z ćwiczenia II-IV.
VI. Ćwiczenie:
- Prąd spoczynkowy, czynnościowy.
- Pobudliwość - miary pobudliwości.
- Pojęcie odruchu. Łuk odruchowy. Podział odruchów. Podział receptorów.
- Badanie odruchów u człowieka: kolanowy, podeszwowy, rogówkowy, źreniczny
VII. Ćwiczenie:
- Budowa mięśni szkieletowych.
- Budowa i funkcja synapsy nerwowo-mięśniowej.
- Teoria skurczu mięśniowego.
- Rodzaje skurczów mięśniowych
VIII. Ćwiczenie:
- Energetyka skurczu mięśniowego.
- Rodzaje włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych
- Jednostka motoryczna
- Regulacja napięcia mięśniowego
IX. Ćwiczenie
Hormony
X. Ćwiczenie:*
Powtórzenie wiadomości z ćwiczenia VI-IX
XI. Ćwiczenie
- Krążenie duże i małe – przebieg i funkcja. Budowa i funkcja naczyń krwionośnych. Mikrokrążenie.
- Budowa i czynność serca. Ekstrasystole i przerwa wyrównawcza. Prawa serca.
- Układ bodźco-przewodzący serca.
- Tony serca
XII. Ćwiczenie:
- Badanie i zapisywanie tętna u człowieka.
- Badanie ciśnienia tętniczego krwi. Czynniki warunkujące wysokość ciśnienia.
- Oznaczanie objętości wyrzutowej i minutowej serca met. Starra.
- Czynniki warunkujące wielkość objętości wyrzutowej serca.
XIII. Ćwiczenie
Trawienie i wchłanianie
XIV. Ćwiczenie*
Powtórzenie wiadomości z ćwiczeń XI-XIII
XV. Ćwiczenie:
Zaliczenie przedmiotu
Download