P L A N Ć W I C Z E Ń z fizjologii dla II roku studiów stacjonarnych

advertisement
PLAN ĆWICZEŃ
z fizjologii dla II roku studiów stacjonarnych kierunku wychowanie fizyczne
I. Ćwiczenie *:
- Ćwiczenia organizacyjne – zapoznanie studentów z przedmiotowymi efektami kształcenia, kryteriami oceny,
warunkami zaliczenia przedmiotu, podanie piśmiennictwa, omówienie planu ćwiczeń.
II. Ćwiczenie:
- Skład i funkcja krwi ludzkiej.
- Skład chemiczny osocza i funkcja białek osocza.
- Fizjologiczna rola elementów morfotycznych krwi.
III. Ćwiczenie:
- Budowa i funkcja hemoglobiny, metody ilościowego oznaczania hemoglobiny.
- Liczba hematokrytowa.
- Oznaczanie podstawowych grup krwi i czynnika Rh.
- Hemoliza – czynniki hemolityczne
IV. Ćwiczenie:
- Trawienie i wchłanianie węglowodanów, białek i tłuszczy – metoda seminaryjna
V. Ćwiczenie*:
- Powtórzenie wiadomości z ćwiczenia I – IV - kolokwium
VI.Ćwiczenie:
- Pobudliwość – miary pobudliwości (chronaksja i reobaza).
- Prąd spoczynkowy, czynnościowy.
- Pojęcie odruchu. Łuk odruchowy. Podział odruchów. Podział receptorów.
- Badanie odruchów u człowieka: podeszwowy, rogówkowy, kolanowy, źreniczny.
VII.Ćwiczenie:
- Budowa mięśnia szkieletowego.
- Budowa i funkcja synapsy nerwowo-mięśniowej.
- Teoria skurczu mięśniowego.
- Rodzaje skurczów mięśniowych.
VIII.Ćwiczenie:
- Energetyka skurczu mięśniowego.
- Jednostka motoryczna.
- Rodzaje włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych.
- Regulacja napięcia mięśniowego.
IX.Ćwiczenie:
- Hormony – metoda seminaryjna
X.Ćwiczenie*:
- Powtórzenie wiadomości z ćwiczenia VI – IX - kolokwium.
XI.Ćwiczenie:
- Mały i duży krwiobieg. Budowa i funkcja naczyń krwionośnych. Budowa i czynność serca.
- Ekstrasystole i przerwa wyrównawcza. Prawa serca
- Układ bodźco-przewodzący serca
XII.Ćwiczenie:
- Badanie i zapisywanie tętna u człowieka.
- Badanie ciśnienia tętniczego krwi. Czynniki warunkujące wysokość RR.
- Objętość wyrzutowa serca – czynniki od jakich zależy. Pojemność minutowa serca.
- Oznaczanie objętości wyrzutowej i pojemności minutowej serca – met. Starra
XIII.Ćwiczenie:
- Etapy oddychania
- Mechanika oddychania
- Wymiana gazowa w pęcherzykach płucnych i na poziomie komórek
- Transport gazów oddechowych
- Oddychanie wewnątrzkomórkowe
XIV.Ćwiczenie:
- Pojemność życiowa płuc i jej składowe.
- Wentylacja minutowa płuc, maksymalna dowolna wentylacja minutowa płuc.
- Oznaczanie spoczynkowego zużycia tlenu w układzie otwartym.
XV.Ćwiczenie*:
- Powtórzenie wiadomości z ćwiczenia XI, XII, XIII i XIV - kolokwium.
Download