Program ćwiczeń

advertisement
PROGRAM ĆWICZEŃ Z HISTOLOGII
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ
KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA
II ROK
Ćwiczenie 1.
Mikroskopowanie. Metody badań cytologicznych i histologicznych. Budowa komórki: jądro,
organelle komórkowe, błona komórkowa. Cykl mitotyczny, mitoza, mejoza.
Ćwiczenie 2.
Tkanka nabłonkowa: Nabłonki jednowarstwowe - płaski, sześcienny, walcowaty. Nabłonek
wielorzędowy. Nabłonki wielowarstwowe - płaski, walcowaty, przejściowy. Gruczoły potowe
i
łojowe.
Cytofizjologia:
zróżnicowanie
powierzchni
komórkowej.
Połączenia
międzykomórkowe.
Ćwiczenie 3.
Tkanki łączne: Tkanka: galaretowata, retikulinowa, tłuszczowa. Tkanka chrzęstna: szklista,
sprężysta, włóknista. Tkanka kostna: kość zbita-osteon. Krew i chłonka: Elementy
morfotyczne krwi, skład procentowy krwinek białych.
Ćwiczenie 4.
Tkanki mięśniowe: gładka, szkieletowa, sercowa. Ultrastruktura sarkomeru. Podstawy
skurczu mięśni. Miogeneza.
Ćwiczenie 5.
Tkanka nerwowa: Morfologia i klasyfikacja neuronów. Włókna nerwowe. Pień nerwowy.
Zakończenia nerwowe. Degeneracja i regeneracja włókien nerwowych. Procesy pobudzenia,
przewodzenia i przekazywania sygnałów w układzie nerwowym.
Ćwiczenie 6.
Sprawdzian I: Rozpoznawanie preparatów mikroskopowych i elektronogramów.
Materiał z wykładów i ćwiczeń.
Ćwiczenie 7.
Układ krwionośny i chłonny: Tętnice, żyły, naczynia włosowate. Węzeł chłonny, śledziona,
grasica, naczynia limfatyczne.
Ćwiczenie 8.
Układ pokarmowy: cz. 1. Ogólna budowa przewodu pokarmowego. Jama ustna: język, zęby,
ślinianki, migdałki. Przełyk, żołądek.
Ćwiczenie 9.
Układ pokarmowy: cz.2: Dwunastnica, jelito czcze, jelito grube. Duże gruczoły układu
pokarmowego: Wątroba, Trzustka.
Ćwiczenie 10.
Gruczoły dokrewne: Przysadka mózgowa, szyszynka, tarczyca, nadnercze.
Rola podwzgórza w czynności gruczołów dokrewnych.
Ćwiczenie 11.
Układ płciowy męski: Jądro, najądrze, nasieniowód, gruczoł krokowy.
Układ płciowy żeński: Jajnik, jajowód, macica, pochwa.
Cytofizjologia: Cykl płciowy - regulacja hormonalna.
Ćwiczenie 12.
Układ moczowy: Nerka, moczowód, pęcherz moczowy.
Układ oddechowy: Krtań, tchawica, oskrzela, płuca.
Cytofizjologia: cytofizjologia nefronu. Bariera pęcherzykowo-włośniczkowa
Ćwiczenie 13.
Układ nerwowy : Kora mózgu, móżdżku, rdzeń kręgowy. Skóra i gruczoł mlekowy. Narządy
zmysłu: oko i ucho. Cytofizjologia: funkcje pręcików i czopków.
Ćwiczenie 14.
Sprawdzian II: Rozpoznawanie preparatów mikroskopowych.
Materiał z wykładów i ćwiczeń.
Ćwiczenie 15.
Zaliczenie poprawkowe. Repetytorium - oglądanie preparatów
Download