Oferta dydaktyczna 2014/15 na kierunku Filozofia Filozofia

advertisement
Oferta dydaktyczna 2014/15 na kierunku Filozofia
Filozofia przedmioty fakultatywne
Nazwa
przedmiotu
Rodzaj
Prowadzący
Koordynator
Licz.
godz.
sem.
Licz.
grup
Limit
miejsc
w
grupie
ćw.
(kogn)
prosem
(filoz)
Dr hab. A. Derra
Dr hab. A. Derra
30
L
1
25
ćw
Dr hab. A. Derra
Dr hab. A. Derra
30
Z
1
25
konw
Dr M. Jaranowski
Dr M. Jaranowski
30
L
1
25
Teoria francuska
konw
Dr M. Wróblewski
Dr M.Wróblewski
30
Z
1
25
Filozofia i kino
konw
Dr M. Wróblewski
Dr M. Wróblewski
30
L
1
25
Teoria kultury dla początkujących
pros.
Dr hab. K. Abriszewski
Dr hab. K. Abriszewski
30
Z
1
25
Filozofia i popkultura
warszt
Dr hab. K. Abriszewski
Dr hab. K. Abriszewski
30
1
25
Filozofia i antropologia polityki
wykł.
ćw.
Prof. M. Jakubowski
Dr hab. B. Grabowska
Prof. M. Jakubowski
Dr hab. B. Grabowska
30
30
Z
L
L
1
1
25
pros.
Dr J. Grygieńć
Dr J. Grygieńć
30
L
1
25
konw
Dr M. Leźnicki
Dr M. Leźnicki
30
Z
1
25
konw
Dr M. Leźnicki
Dr M. Leźnicki
30
L
1
25
konw
Dr M. Leźnicki
Dr M. Leźnicki
30
L
1
25
Prymatologia jako poszukiwanie
natury człowieka. Główne idee,
metody i rozstrzygnięcia
Problemy nabywania języka
ojczystego
Spory moralne
Demokracja deliberacyjna czy
partycypacyjna? Filozofia wobec
problemu uczestnictwa politycznego
Wybrane zagadnienia z zakresu
biogenezy i bioterapii
Tanatologia - wprowadzenie do bioantropologii śmierci
Medykalizacja życia publicznego
Oferta dydaktyczna 2014/15 na kierunku Filozofia
Filozofia przedmioty fakultatywne
Wprowadzenie do biopolityki
(zajęcia wspólne dla filozofów i
kognitywistów)
Płeć a media
konw
Dr M. Wróblewski
Dr M. Wróblewski
30
Z
1
25
warszt
wykł.
mon
Dr hab. A. Derra
Dr hab. A. Derra
30
L
1
25
Dr hab. E. Bińczyk
Dr hab. E. Bińczyk
30
L
1
75
Rzecz, maszyna czy osoba.
Filozoficzna refleksja na temat
zwierząt
pros.
Dr hab. B. Grabowska
Dr hab. B. Grabowska
30
1
25
Sfera publiczna
konw
Dr hab. B. Grabowska
Dr hab. B. Grabowska
30
1
25
Polska filozofia dziejów
wykł.
mon.
Prof. M. Jakubowski
Prof. M. Jakubowski
30
Z
1
75
wykł.
mon.
Dr A. Pacholik-Żuromska
Dr A. Pacholik-Żuromska
30
Z
1
75
Dr hab. M. Zdrenka
Dr hab. M. Zdrenka
30
L
1
25
Prof. A. Grzeliński
Prof. A. Grzeliński
30
L
1
75
Kulturowe koncepcje języka
Consciousness from cognitive point
of view
(zajęcia wspólne dla filozofów i
kognitywistów)
Etyka i aksjologia
Specyfika humanistyki
pros
konw.
(wsp. dla
kognitywi
styki i
filozofii)
L
Z
Filozofia jako sposób życia
wykł
warszt
Prof. J. Żelazna
Prof. J. Żelazna
15
15
L
1
25
Early Modern Conceptions of the
Soul and Immortality
konw
Dr Roometa Jakapi
Dr Roometa Jakapi
14
Z
1
25
Oblicza liberalizmu
wykł.
mon
Dr hab. B. Grabowska
Dr hab. B. Grabowska
30
Z
1
75
Oferta dydaktyczna 2014/15 na kierunku Filozofia
Filozofia przedmioty fakultatywne
Rozumienie - interpretacja nadinterpretacja
Ponowoczesność, globalizacja,
kryzys
Psychologia moralności
konw
wykł.
mon
wykł.
mon
Dr P. Domeracki
Dr P. Domeracki
30
z
1
25
Prof. A. Szahaj
Prof. A. Szahaj
30
l
1
75
Dr P. Domeracki
Dr P. Domeracki
30
l
1
25
Download