Badania endoskopowe

advertisement
Badania endoskopowe
Badania endoskopowe to oglądanie (najczęściej na ekranie monitora) przewodu pokarmowego. Badania
te przeprowadzane są od co najmniej kilkudziesięciu lat, jednak dopiero wprowadzenie nowoczesnej
techniki cyfrowej (videoendoskopia) pozwoliło na bardzo dokładną ocenę zmian w przełyku, żołądku,
dwunastnicy, jelicie grubym i końcowym odcinku jelita cienkiego. Dzięki umieszczeniu niewielkiej
kamery na końcu giętkiego endoskopu urządzenie to ma mniejszą średnicę, a tym samym jest mniej
nieprzyjemne dla pacjenta.
Do badań endoskopowych zalicza się:
GASTROSKOPIA (badanie endoskopowe przełyku, żołądka i dwunastnicy)
REKTOSKOPIA/ SIGMOIDOSKOPIA (badanie polega na wziernikowaniu kanału odbytu i odbytnicy)
KOLONOSKOPIA (badanie endoskopowe jelita grubego)
Cel badań endoskopowych:
 Diagnostyczny
 Terapeutyczny (zabiegowy)
Download