Oddział Urologiczny, Szpital Ostrołęka

advertisement
Oddział Urologiczny
Kadra kierownicza:
Kierownik Oddziału lek.Bartosz Konowalski
Pielęgniarka Oddziałowa lic. Wioletta Piersa
INFORMACJE OGÓLNE
Oddział Urologiczny i Poradnia Urologiczna szpitala udzielają świadczeń diagnostycznych i leczniczych z zakresu urologii
w szerokim zakresie.
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w formie porad i drobnych zabiegów urologicznych (m.in. biopsja gruczołu
krokowego) są realizowane w Poradni Urologicznej przez 4 dni w tygodniu, w tym 1 raz w godzinach popołudniowych.
Oddział Urologiczny pracuje całodobowo. W formie „krótkiego pobytu” (przeciętnie 1 dzień) wykonywane są badania
diagnostyczne (obrazowe i endoskopowe, np. urografia, cystoskopia) oraz zabiegi lecznicze (np. operacja stulejki, zabieg
ESWL, instalacja cewnika DJ). W formie „pobytu wielodniowego” realizowany jest pełen zakres zabiegów urologicznych.
Wykonywane są:
·
operacje i zabiegi z powodu kamicy układu moczowego, zarówno endoskopowe, z użyciem lasera,
ultradźwięków bądź litoklastu (URSL, PCNL), jak również metodami klasycznymi;
·
operacje i zabiegi z powodu rozrostu stercza: TUIP, TURP (mono- i bipolarna), PVP, adenomektomia
przezpęcherzowa;
·
operacje onkologiczne: nefrektomia radykalna i częściowa, nefroureterektomia, cystektomia
radykalna, prostatektomia radykalna, hemikastracja, penektomia;
·
operacje i zabiegi plastyczne: korekta zwężenia miedniczkowo-moczowodowego, przepukliny
pachwinowej, wodniaka jądra, wnętrostwa, żylaków powrózka nasiennego (laparoskopowo i klasycznie),
uretrotomia wewnętrzna.
Oddział pełni również codzienny całodobowy ostry dyżur urologiczny – wykonywane są wszelkie pilne operacje i zabiegi
urologiczne w przypadku urazów narządów moczowych i narządów płciowych czy skrętu jądra oraz nefrostomia
przezskórna i cystostomia przezskórna.
W szpitalu jest całodobowy dostęp do laboratorium analitycznego i zakładu radiologii – możliwe jest wykonanie pilnych
badań laboratoryjnych i diagnostycznych (USG, „rentgen”, tomografia komputerowa).
Od 1994 roku Oddział współpracuje z Zakładem Biochemii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia podyplomowego
w Warszawie, co zaowocowało wieloma publikacjami w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym (współautorstwo),
dotyczącymi roli hormonów tarczycy w patofizjologii raka jasnokomórkowego nerki.
KONTAKT
Kierownik oddziału
Pielęgniarka oddziałowa
Pokój lekarzy
Sekretariat
Punkt pielęgniarski
29/765 11 35
29/765 11 33
29/765 11 38
29/765 11 46
29/765 11 37
Download