PROFESJONALNA I SKUTECZNA OBSŁUGA KLIENTA

advertisement
PROFESJONALNA I SKUTECZNA
OBSŁUGA KLIENTA - – szkolenie w
formule warsztatowej.
Informacje o usłudze
Numer usługi
2017/03/30/12997/50236
Cena netto
1 600,00 zł
Cena brutto
1 600,00 zł
Cena netto za godzinę
0,00 zł
Cena brutto za
godzinę
0,00
Usługa z możliwością dofinansowania
Tak
Rodzaje usługi
Usługa szkoleniowa
Liczba godzin usługi
Termin rozpoczęcia
usługi
2017-05-22
Termin zakończenia
usługi
2017-05-23
Termin rozpoczęcia
rekrutacji
2017-03-30
Termin zakończenia
rekrutacji
2017-05-21
Maksymalna liczba uczestników
20
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu
ProcessTeam Sp. z o. o.
Osoba do
kontaktu
Joanna Wróbel
Telefon
E-mail
[email protected]
Fax
+48222082123
Cel usługi
Cel biznesowy
- Zwiększenie prawdopodobieństwa osiągania przez pracowników lepszych wyników
sprzedażowych,. - Wypracowywanie w trakcie warsztatów, ogólnych metod postępowania w relacjach
z klientami, pozwalającymi pozwalających na uzyskanie większej zyskowności sprzedaży w okresie 6
miesięcy po zakończeniu szkolenia.
Cel edukacyjny
- Rozszerzenie rozszerzenie wiedzy na temat standardów profesjonalnej obsługi, typów Klientów
klientów, a także ich potrzeb i oczekiwań,. - Wzmocnienie wśród pracowników postawy pro aktywnej
wśród pracowników w relacjach z klientami,. - Zwiększenie umiejętności asertywnego radzenia sobie
w trudnych sytuacjach związanych z w obsłudze klienta.
Szczegółowe informacje o usłudze
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji rozumianych jako zbiór wiedzy lub umiejętności lub
kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami: Tak
Tak, każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.
Czy realizacja usługi wymaga ewaluacji: Tak
Tak-ankieta ewaluacyjna.
Ramowy program usługi
1. Autodiagnoza obsługi klienta
2. Jakość obsługi klienta a pozycja firmy na rynku
3. Zadania i wyzwania stojące przed pracownikami obsługi klienta
4. Rola pierwszego wrażenia w obsłudze klienta
5. Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem
6. Psychologia obsługi klienta
7. Podstawy prawidłowych relacji interpersonalnych w kontakcie z klientem
8. Etapy obsługi klienta i niezbędne kompetencje na poszczególnych jej etapach
9. Trudne sytuacje w kontaktach z klientami
10. Etapy rozwiązywania zastrzeżeń zgłaszanych przez klientów
11. Techniki finalizacji sprzedaży dobrych nawyków obsługi klienta
Grupa docelowa
Adresatami warsztatu są osoby zajmujące się bezpośrednią obsługą klienta, handlowcy, sprzedawcy,
konsultanci, pracownicy działów obsługi klienta. Warsztat skierowany jest również do kadry
menedżerskiej zarządzającej zespołami związanymi z obsługą klienta.
.
Opis warunków uczestnictwa
Brak wymagań wstępnych.
Materiały dydaktyczne
zeszyt ćwiczeń warsztatowych,zbiór kluczowych zaleceń w zakresie profesjonalnej obsługi
klienta.
Harmonogram
LP
Przedmiot / Temat
zajęć
Data realizacji
zajęć
Godzina
rozpoczęcia
Brak danych
Lokalizacja usługi
Godzina
zakończenia
Liczba
godzin
Adres:
Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Warunki logistyczne:
Download