JBoss Enterprise Application Development "Promocja"

advertisement
JBoss Enterprise Application
Development "Promocja"
Informacje o usłudze
Numer usługi
2016/09/09/8397/16886
Cena netto
8 190,00 zł
Cena brutto
10 073,70 zł
Cena netto za godzinę
0,00 zł
Cena brutto za
godzinę
0,00
Usługa z możliwością dofinansowania
Nie
Rodzaje usługi
Usługa szkoleniowa
Liczba godzin usługi
0
Termin rozpoczęcia
usługi
2016-09-12
Termin zakończenia
usługi
2016-09-15
Termin rozpoczęcia
rekrutacji
2016-09-09
Termin zakończenia
rekrutacji
2016-09-09
Maksymalna liczba uczestników
12
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu
Altkom Akademia S.A.
Osoba do kontaktu
Ewa Tempczyk
Telefon
E-mail
[email protected]
Fax
801 25 85 66
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie przeznaczone dla średniozaawansowanych programistów Javy – pozwala na zapoznanie
się ze specyfikacją Java EE 6 oraz sposobami tworzenia aplikacji przy użyciu serwera aplikacji JBoss
EAP 6.
Szczegółowe informacje o usłudze
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji rozumianych jako zbiór wiedzy lub umiejętności lub
kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami: Nie
Czy realizacja usługi wymaga ewaluacji: Nie
Ramowy program usługi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wprowadzenie do produktu JBoss Developer Studio.
Wstrzykiwanie obiektów (CDI)
Testowanie aplikacji.
Ziarna sesyjne.
Usługi webowe (JAX-WS, RESREasy, SOAP).
Tworzenie i przesyłanie wiadomości – JMS, HornetQ.
Utrwalenie danych – JPA, Hibernate.
Tworzenie webowego interfejsu użytkownika – JSF 2, RichFaces.
Zabezpieczanie aplikacji.
Tworzenie pakietów instalacyjnych.
Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone dla średniozaawansowanych programistów Javy – pozwala na zapoznanie się
ze specyfikacją Java EE 6 oraz sposobami tworzenia aplikacji przy użyciu serwera aplikacji JBoss EAP 6.
Opis warunków uczestnictwa
Warunki ogólne uczestnictwa
Informacje dodatkowe
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Zapoznanie się ze specyfikacją Java EE 6.
Umiejętność tworzenia interfejsów użytkownika.
Umiejętność tworzenia aplikacji webowej – od projektu to instalacji gotowego produktu.
Szkolenie
Nasze zajęcia wzbogacamy o nowe środki przekazu wiedzy, takie jak fora dyskusyjne, wykłady wideo
quizy i testy wiedzy - dostępne na Portalu Słuchacza Akademiq
Harmonogram
LP
Przedmiot / Temat
zajęć
Data realizacji
zajęć
Godzina
rozpoczęcia
Godzina
zakończenia
Liczba
godzin
Brak danych
Lokalizacja usługi
Adres:
Chłodna 51
Warszawa, woj. mazowieckie
Warunki logistyczne:
Klimatyzacja, Labolatorium komputerowe,
Udogodnienia
dla
osób
z
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
niepełnosprawnościami, Wi-fi
Download