[J-HIB] Hibernate jako implementacja Java Persistence API (2 dni)

advertisement
[J-HIB] Hibernate jako implementacja
Java Persistence API (2 dni)
Informacje o usłudze
Numer usługi
2017/07/01/10423/66218
Cena netto
1 400,00 zł
Cena brutto
1 722,00 zł
Cena netto za godzinę
100,00 zł
Cena brutto za
godzinę
123,00
Usługa z możliwością dofinansowania
Tak
Rodzaje usługi
Usługa szkoleniowa
Liczba godzin usługi
14
Termin rozpoczęcia
usługi
2017-07-17
Termin zakończenia
usługi
2017-07-18
Termin rozpoczęcia
rekrutacji
2017-07-01
Termin zakończenia
rekrutacji
2017-07-12
Maksymalna liczba uczestników
10
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu
Vavatech Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu
Damian Zalewski
Telefon
E-mail
[email protected]
Fax
+48 22 845 09 70
Cel usługi
Cel biznesowy
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności korzystania z biblioteki Hibernate. Szkolenie
obejmuje zarówno wykorzystanie Java Persistence API jak i API Hibernate.
W trakcie kursu uczestnicy dowiedzą się jak przy użyciu w/w. technologii organizować dostęp
do danych zgromadzonych w relacyjnej bazie danych w sposób wydajny, skalowalny, zgodny
z arkanami sztuki.
Szczegółowe informacje o usłudze
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji rozumianych jako zbiór wiedzy lub umiejętności lub
kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami: Tak
Czy realizacja usługi wymaga ewaluacji: Nie
Ramowy program usługi
1. Zagadnienia ORM
2. Instalacja i konfiguracja
3. Konstrukcja komponentów encyjnych
4. Klucze proste i złożone
5. Persistent Context i Entity Manager (component manager i application managed),
6. Obiekt Hibernate Session
7. Mechanizm trwałości - operacje, zagadnienia synchronizacji
8. Zapytania (proste, dynamiczne, nazwane)
9. Cykl życia (metody callback)
10. Charakterystyka relacji
11. Implementacja dziedziczenia
12. Konfiguracja
13. Transakcje
... Więcej informacji o tym szkoleniu można znaleźć na stronie: Szkolenie J-HIB
Grupa docelowa
Adresatami szkolenia są programiści Java i Java EE pragnący posiąść dogłębną wiedzę na temat
narzędzia mapowania relacyjno-obiektowego Hibernate. Od słuchaczy wymagana jest znajomość
programowania w języku Java (kurs: J-PD). Zalecana jest również znajomość podstaw relacyjnych baz
dan ... Więcej informacji o tym szkoleniu można znaleźć na stronie: Szkolenie J-HIB
Materiały dydaktyczne
Materiały szkoleniowe;
Imienny certyfikat poświadczający udział w szkoleniu;
Gorące i zimne napoje podczas szkolenia a także lunch podczas przerwy obiadowej;
Na życzenie klienta, przeprowadzamy na koniec zajęć test sprawdzający wiedzę.
Harmonogram
LP
Przedmiot / Temat
zajęć
Data realizacji
zajęć
Godzina
rozpoczęcia
Godzina
zakończenia
Brak danych
Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko
Specjalizacja (w tym role w ramach świadczonych
trener Vavatech
Liczba
godzin
usług rozwojowych i obszary tematyczne)
Opis kariery
Trenerzy Vavatech to osoby z wieloletnim
doświadczeniem praktycznym a także w roli osób
prowadzących szkolenia
Wykształcenie
Informacje dodatkowe
Lokalizacja usługi
Adres:
Olesińska 21
02-548 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Warunki logistyczne:
Klimatyzacja, Laboratorium komputerowe,
Wi-fi
Download