JAVA 2: Programowanie w języku JAVA. Aplikacje webowe – mgr

advertisement
JAVA 2: Programowanie w języku JAVA. Aplikacje webowe – mgr inŜ. Adam Czubak
ZałoŜenia i cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zaawansowane zagadnienia programowania w języku obiektowym
JAVA ze szczególnym uwzględnieniem Servletów, JSP i JSF.
Wymagane uprzednie zaliczenie przedmiotów: Programowanie w języku JAVA.
Metody dydaktyczne: laboratorium komputerowe z zastosowaniem systemu operacyjnego
Windows i środowiska programistycznego NetBeans, serwera GlassFish lub JBoss.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards