JAVA 2: Programowanie w języku JAVA. Aplikacje webowe – mgr

advertisement
JAVA 2: Programowanie w języku JAVA. Aplikacje webowe – mgr inŜ. Adam Czubak
ZałoŜenia i cele przedmiotu:
Przedmiot obejmuje zaawansowane zagadnienia programowania w języku obiektowym
JAVA ze szczególnym uwzględnieniem Servletów, JSP i JSF.
Wymagane uprzednie zaliczenie przedmiotów: Programowanie w języku JAVA.
Metody dydaktyczne: laboratorium komputerowe z zastosowaniem systemu operacyjnego
Windows i środowiska programistycznego NetBeans, serwera GlassFish lub JBoss.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards