Plan przedmiotu

advertisement
Wydział: Zarządzanie i Modelowania Komputerowego
Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalność: Informatyka stosowana
Semestr: 7
Prowadzący dr inż. Zbigniew Sender
Rok akad. 2005/06
Programowanie w J-Builderze
A. Wykład 15 godz.
W ramach przedmiotu omówione zostaną następujące tematy:
1.
Uruchamianie programów w języku JAVA. Programowanie obiektowe. Obiekty
statyczne i dynamiczne (klasy).
2.
Środowisko języka JAVA - JKD 1.4
3.
Środowisko projektowe JBuilder. Zasady korzystania z biblioteki komponentów.
Zdarzenia i zasady ich obsługi.
4.
Klasyfikacja komponentów. Aplikacje w środowisku graficznym.
5.
Programowanie w Jbuilderze Appletów stron WWW
6.
Programowanie obsługi baz danych w środowisku Jbuilder
7.
Technologia Java Been w JBuilderze
B. Laboratoria 15godz.
Laboratoria są praktyczną ilustracją treści wykładowych. Studenci realizują projekty dla
przykładowych zadań realizowanych w środowisku Jbuilder oraz JDK. Projektowane będą
aplety i aplikacje uruchamiane w serwisach WWW
Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych i zaliczenie sprawdzianu na
zakończenie zajęć
Literatura
1. K. Walczak, „JAVA nauka programowania dla początkujących” wydawnictwo W&W, Warszawa 2002.
2. Jacek Matalewski, „Jbuilder X Efektywne programowanie w Javie” Helion 2004
3. Michael Landy, Saleem Siddiqui, Jeff Swisher Jbuilder, “Vademecum profesjonalisty, Helion” 2004
4. http://www.javasoft.pl/java/java_index.html
Download