Wykaz tematów prac dyplomowych (magisterskich)

advertisement
Wykaz tematów prac dyplomowych
w roku akademickim 2010/2011
kierunek: matematyka / informatyka
L.p.
1
Nazwisko i imię
studenta
Promotor
Burdzel Wojciech
Krzysztof
Leśniak
2
Temat pracy
magisterskiej
Grafika dla urządzeń przenośnych w języku Java
Grafika w Java ME; przykładowa aplikacja.
Komunikacja klient-serwer między urządzeniami
mobilnymi
Protokół Bluetooth; wykorzystanie kompresji danych;
ilustracja problematyki na przykładzie gry.
Gromadzenie i analiza danych o dużej liczbie
typów i powiązań
Projekt bazy danych; modele analiza statystycznych;
przykładowa realizacja programistyczna.
Zaprojektowanie własnego protokołu klient-serwer
obsługiwanego przez przeglądarkę; problem serwera
komunikacyjnego; pakiet aplikacji ilustrujący
zagadnienie.
Przegląd technologii serwisowych; opis systemów
ERP; wieloplatformowość; bezpieczeństwo dostępu
do danych; przykładowe realizacje klientów (np. w
Javie i Visual Basicu).
Projekt i obsługa odpowiednich struktur danych w
XML; raporty i symulacje (np. średni czas
oczekiwania na światłach); system modelowania
ruchu wykorzystujący m.in. Pythona i Qt.
Opis standardu MIDlet; przenaszalność kodu na
przykładzie aplikacji w języku Java.
3
Gackowski Wojciech
Gocaliński Jarosław
4
Kuczmarski Jakub
Zagadnienie integracji komunikatora z
przeglądarką internetową
Nowacki Robert
Web Services jako technologia integracji różnych
środowisk informatycznych na przykładzie
systemu klasy ERP
Rudziński Jarosław
Modelowanie przepływu pojazdów w ruchu
drogowym
5
6
7
8
Seremak Maciej
Sosiński Kamil
Problem przenośności kodu Javy dla urządzeń
mobilnych
Intuicyjność interfejsu użytkownika typowej bazy
danych
Opis zadania stawianego studentowi
Typowe bazy danych i ich wdrożenia; projekt
interfejsu użytkownika; stworzenie przykładowej
aplikacji; ewaluacja jakości obsługi programu.
Download