Kurs francuskiego - Kierunek Kariera - poziom A2

advertisement
Kurs francuskiego - Kierunek Kariera poziom A2 - 150 godzin - Nowy Sącz
Informacje o usłudze
Numer usługi
2017/03/03/11466/44055
Cena netto
2 250,00 zł
Cena brutto
2 250,00 zł
Cena netto za godzinę
15,00 zł
Cena brutto za
godzinę
15,00
Usługa z możliwością dofinansowania
Tak
Rodzaje usługi
Usługa szkoleniowa
Liczba godzin usługi
150
Termin rozpoczęcia
usługi
2017-09-18
Termin zakończenia
usługi
2018-06-29
Termin rozpoczęcia
rekrutacji
2017-03-03
Termin zakończenia
rekrutacji
2017-11-30
Maksymalna liczba uczestników
-
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu
Perfect English Małgorzata Stone
Osoba do kontaktu
Marzena Wójs
Telefon
E-mail
[email protected]
Fax
+48 18 444 22 26
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji z języka francuskiego. Szkolenie przeprowadzone
będzie na poziomie A2 i przeznaczone jest dla osób, które uczyły się wcześniej języka francuskiego.
Przed przystąpieniem do kursu weryfikujemy poziom zaawansowania. Załączony harmonogram ma
charakter przykładowy, a precyzyjne terminy zajęć będą ustalane z uczestnikami kursu.
Szczegółowe informacje o usłudze
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji rozumianych jako zbiór wiedzy lub umiejętności lub
kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami: Tak
Na zakończenie szkolenia uczestnicy przystąpią do zewnętrznego egzaminu TGLS weryfikującego
zdobytą wiedzę.
Czy realizacja usługi wymaga ewaluacji: Tak
Na koniec szkolenia odbędzie się egzamin TGLS, ktory jest obligatoryjny dla uczestników projektu
"Kierunek Kariera"
Grupa docelowa
Dzkolenie językowe przeznaczone dla osób dorosłych, którzy chcieliby realizować kurs językowy w
okresie marzec - listopad 2017
Szkolenie dedykowane dla uczestników projektu "Kierunek Kariera"
Opis warunków uczestnictwa
- Zgłoszenie do proejktu w Centrum Planowania Kariery w Nowym Sączu i podpisanie z nimi umowy na
finansowanie szkolenia
- Zgłoszenie chęci uczestnictwa w PERFECT ENGLISH, ustalenie szczegółów organizacyjnych i
podpisanie umowy określającej zasady realizacji szkolenia i rozliczeń na podstawie bonów
szkoleniowych.
- Uczestnicy projektu "Kierunek Kariera" dodatkowo zapisują się na usługę egzaminacyjną dostępną w
bazie pod nazwą "Francuski - Kierunek Kariera - Egzamin TGLS po szkoleniu językowym"
Materiały dydaktyczne
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma podręcznik oraz dodatkowe materiały do zajęć
Informacje dodatkowe
PERFECT ENGLISH posiada umowę z WUP na realizację projektu "Kierunek Kariera"
Harmonogram
LP
Przedmiot / Temat
zajęć
Data realizacji
zajęć
Godzina
rozpoczęcia
Godzina
zakończenia
Brak danych
Lokalizacja usługi
Adres:
Matejki 17
Nowy Sącz, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Budynek własny z parkingiem na kilka
samochodów, sale przewidziane dla grup
do 12 osób, wyposażone w telewizor LCD,
odtwarzać DVD i inne sprzęty potrzebne
do realizacji zajęć.
Warunki logistyczne:
Liczba
godzin
Download