Tasiemce Cestoda

advertisement
Tasiemce Cestoda
Karina M. Sasin
16.05.2007r.
Ogólna charakterystyka
•
•
•
•
•
•
Pasożytnictwo w stadium larwalnym i dojrzałym
Zanik przewodu pokarmowego
Redukcja narządów zmysłów
Zwielokrotniony, rozbudowany układ rozrodczy
Brak przemiany pokoleń
Mogą rozmnażać się przez podział lub
pączkowanie
• Opisano ok. 1 800 gatunków
Systematyka
tasiemce nieczłonowane
Cestodaria
tasiemce członowane (właściwe)
Eucestoda
Cestodaria Charakterystyka ogólna
•
•
•
•
•
•
Różne rozmiary
Pasożyty wewnętrzne, głównie ryb i gadów
Podobne do dwurodców, jak i tasiemców
Pokrycie ciała i parenchyma jak u tasiemców
członowanych
Układ nerwowy podobny do takiego jak u dwurodców
Brak ukł. wydalniczy o prostej budowie, dwa
nefrydiopory
hermafrodytyzm – larwa lykofora
dwa rzędy różniące się brzegami ciała: Amphilinidia i
Gyrocotylida
Eucestoda Charakterystyka ogólna
• pasożyty kręgowców
• występuje żywiciel pośredni
• duże znaczenie zdrowotne i gospodarcze
dla człowieka
Budowa zewnętrzna
• ciało taśmowate, spłaszczone grzbietobrzusznie
• 0.5mm do kilkunastu metrów
• segmentacja ciała: skoleks, szyjka, jeden
lub więcej członów (jeśli więcej to
określane są mianem strobili)
Główka
• występują narządy czepne
• umożliwiają pasożytniczy tryb życia
Człony
• jednolita budowa
• człony apolizyjne – odrywają się, gdy
macica jest szczelnie wypełniona jajami
• czł. anapolizyjne – gdy narządy rozrodcze
są w pełni ukształtowane
• czł. hiperapolizyjne – przed dojrzewaniem
narządów rozrodczych
Budowa wewnętrzna
• pokrycie ciała: oskórek z mikrotrichami
• parenchyma: dobrze rozwinięte mięśnie,
parenchyma wypełnia przestrzenie pomiędzy
narządami
• układ nerwowy: zwoje mózgowe + podłużne
pnie nerwowe
• narządy zmysłów: komórki czuciowe na główce
• oddychanie: częściowo tlenowe (przez pokrycie
ciała), częściowo beztlenowe (glikoliza)
• układ wydalniczy: kanały zbiorcze
Układ rozrodczy
Znaczenie
• choroby pasożytnicze człowieka i zwierząt
• skażenie wód pitnych
bąblowica
Dziękuję za uwagę 
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards